Frekvencie pôvodu

Ak už máte chanellované meno, dostali ste okrem svojho mena a svojich rodičov aj informáciu o tom, z akej frekvencie pochádzate. Frekvencia pôvodu je váš domov, tam ste boli stvorení, predstavuje pre vás podstatnú časť vašej bytosti a vyživuje vás, preto je dôležité spájať sa s ňou. [čítaj ďalej]