Matka Mária: O pocitoch

Matka Mária je bytosť, ktorá nám prináša bezpečie, opateru a veľké milosrdenstvo. V prvom zväzku kníh 36 radcov svetla, v úplne prvom úvodnom chanellingu, priniesla posolstvo, ktoré sa týka našich pocitov.

Žijeme v dobe veľkých zmien, tie najväčšie zmeny sa však týkajú nás samotných, nášho vnútra. Sú to transformácie všetkých kolektívnych energií, čo sa pohybujú na povrchovej vrstve našej duše, rovnako ako aj všetky staré zranenia. Je čas, kedy všetko, čo nie je zo skutočnosti, musí odísť, aby skutočnosť mohla začať žiť naplno. [čítaj ďalej]