Tora’An’Taria

TORA´AN´TARIA je nový tón božieho tvorenia, ktorý napĺňa celý vesmír. Ľudstvo úspešne dosiahlo takú úroveň vedomia, že začal prúdiť aj na Zem. Prichádzajú veci nevídané, neslýchané. Má schopnosť vytvárať čosi nové, a to v každom okamihu. Staré koncepty už neplatia. Mení sa nám myslenie, dostávame nový software. V mozgu sa tvoria nové synapsy, neuróny vytvárajú nové spojenia. Myslíme po novom. Dych boží sa zrýchľuje, zmeny sa dejú rýchlejšie. Aby sme sa s ním zladili, treba mať vnímavé, múdre srdce a otvorenú myseľ, veľkú zvedavosť, pripravenosť a dôveru. Už nie sme obeťami systému ani nikoho iného, sme tvorcami. Nové riešenia prichádzajú denno-denne. Najlepšie je stíchnuť a počúvať, čo sa práve teraz vynorí…