O dimenziách

Táto stránka (web aj facebook) je tvorená z energií 5. dimenzie – to je božská realita, nebo, Quin´Taas, nová Zem. Ja už žijem v 5. dimenzii, tým aj vytváram okolo seba 5. dimenziu. Ľudia, ktorí sa cítia oslovení, sú tvorcami Novej zeme, majú víziu, oslovuje ich to.

Rozum, racio žije v 3. dimenzii, slúži nám na orientáciu v hmote. Rozum má v sebe štruktúry ega, t.j vedomie stotožnené s telom, s hmotou, s 3D. Existuje preň len to, čo vidí a čo vie nahmatať. Nerado sa delí, je presvedčené, že keď dá, bude mať menej. Strháva na seba pozornosť a je rado na výslní. Rozum nechápe vyššie dimenzie. Všetko nové, pokrokové, krásne vzišlo z iných dimenzií, cez inšpiráciu a intuíciu, nie z rozumu. Rozum neustále kalkuluje, vypočítavá. Máme na všetko vyrátané normy, parametre, len život sa tam akosi nezmestí a ide si svojou cestou.

4. dimenzia je v ľudskom srdci, je to človečina. Riadi sa podľa starých kresťanských a ľudských hodnôt: láska k sebe a k blížnemu, deliť sa s inými, robiť dobré skutky, rozdávať radosť, súcit, úctu a dôveru. Tu už platia iné zákony: čím viac dávame, tým viac to rastie. Každý veľmi dobre vycíti, ktorý človek je láskavý a dobrotivý, ten totiž žije srdcom.

Rozum je zlý navigátor aj radca. Môžete si byť istí, že v súčasnej fáze sa už vôbec nedokáže orientovať v tom, čo sa deje. Tomu už nedokážeme porozumieť, vysvetliť si to. Pravdu dokážeme cítiť. Bude to práve cítenie, čo nás vie správne navigovať. Ato sa teraz učíme všetci: odnaučiť sa vysvetľovať si čokoľvek rozumom. je to MONA´OHA (dôvera, viera), čo nás prinesie do novej dimenzie.