Vnútorné dieťa

Od: Shira

Vnútorné dieťa je časťou našej duše. Hoci to znie paradoxne, je najspirituálnejšou časťou v človeku, lebo je úplne mimo rozum a intelekt, je v ňom uložená veškerá múdrosť duše, a to zo všetkých inkarnácií, je v ňom intuícia, čistota a poznanie pravdy. Vnútorné dieťa veci nekomplikuje, vidí ich také aké sú a zo všetkého sa vie radovať, aj keď životné podmienky nie sú ideálne, ani ľahké. Patrónom vnútorného dieťaťa je Lady Nada, ktorá ho aj najlepšie dokáže vyliečiť. Keď je vnútorné dieťa šťastné, celý človek je šťastný a vie, čo má robiť.