Vedomie v dualite

Od: Shira

Človek, ktorý má vedomie v dualite, aj vidí život, problémy a ich riešenia z duality, z ega. (1., 2., 3. čakra).

Nie je podstatné, čo hovorí, ale odkiaľ to hovorí. Či jeho slová vychádzajú z ega, zo srdca, z jednoty, či je čistým kanálom, či má jasné vízie a schopnosť vytvárať realitu, či pozná boží plán.

Koľko rečníkov, toľko rôznych frekvencií, toľko rôznych názorov. Ako sa v tom vyznať?

Jedno je jasné, kto má vedomie v dualite, projektuje dualitu aj do budúcnosti a hľadá riešenie v nej. Dualita sa však rozpadá. Rozpadá sa masívne zo dna na deň. Problémy, o ktorých sa všade diskutuje dnes, budú za pár týždňov irelevantné. Budeme mať úplne inú realitu, iné štádium vývoja. Preto je lepšie zaujímať sa o boží plán, o pohľad zhora, ostať pokojný, všetko aj tak bude inak.