Prehľad zverejnených channelingov Sabine Sangitar

Tu nájdeš channelingy od Sabine Sangitar, ktoré boli zverejnené na stránke https://www.shimaa.de/informationen/fruehere-oeffentliche-channelings/ (v nemčine), resp. https://www.kryonschool.com/channelings/channeling-archive.html (v angličtine).

Pre channelingy od októbra 2010 sú zverejnené aj audio nahrávky channelingov (v nemčine) – ak nahrávka existuje, nájdeš vedľa channelingu ikonu s linkom na nahrávku. Ak je pre jeden channeling nahrávok viac, nahrávky sú rozdelené zväčša vtedy, keď sa počas channelingu púšťa hudba zo skutočnosti, počas ktorej sa dejú v nás hlboké procesy. Na tieto časti je dobré si vopred pripraviť svoju vlastnú hudbu, napríklad Return of the Light od Benjamina Chamuela, či iné jeho diela, či niečo podľa vlastného výberu.

Ak na týchto stránkach už existuje slovenský preklad channelingu, nájdeš tu naňho link.

Vysvetlivky : KF – Kryonfestival, IKC – International Kryon Conference, bez skratky – verejný channeling

2014

01

Melek Metatron: Drops of Blessing of Redemption and Confidence – RAFTAN Transmission, Meditation Heiko El’SharaSanat Kumara: Prayer for Lady Gaia  + +

02

Angel of Love: Love in the Duality – Transmission of the Pure and Sheer Love Energy

03

Kryon: The Freeing of Your Soul – Drops of Blessing for You and Lady Gaia – You Are not Alone +

04

Master Lao Tse: See Yourself Completely Differently – Journey to Lao Tse onto the Ashtar Ship – Realize Who You Really Are +

04 KF

Kryon: Uvítací channeling – sobota

Seraphis Bey: Poklady a dary prvotného 

Majster Lao Tse: Dualita a božská skutočnosť

Saint Germain: Galaktickí jazdci a hviezdni pútnici 

Shyaad a Toth: Cesta k bránam Lemurie

Ježiš: Uvítací channeling – nedeľa

Angel Uriel: Sila božskosti a žiara lásky 

Angelika Lea: Lentos

Ježiš: Zapálenie Svätého grálu vykúpenia 

Lady Nada: Uloženie svetla SHIMAA

05

Ježiš: Svätý grál vykäpenia bol zapálený – Prenos Prosonodo svetla do srdcovej čakry Lady Gaie +

Angelika Lea: Zážitky z Walk-In

05

Sabine Sangitar: Vysvetlenia k zapáleniu cryštálu MONA’OHA a otvoreniu brán Lemurie, Ježiš: MONA’OHA, Shyaad: Prenesieme ťa do tvojho stĺpu svetla, Melek Metatron: Požehnanie  +

06

Meditaion Heiko El’Shara

Kryon: MONA’OHA sa bude šíriť po planéte – Energia magnetickej lásky v tvojom stĺpce svetla, Shyad: Cesta do poľa Lemúrie, Melek Metatron: Energia prebudenia pre Lady Gaiu – Kvapky požehnania prebudenia 

07

Meditácia Heiko El’Shara

Posolstvo od SangitarJežiš: Znamenia rastú – Kryštál EL’ACHAI

Kryon: Energetické zmeny – Vplyv kolektívu 

08

Kryon: Transformácie Lady Gaia (Shadees) 

 Matka Mária: S dôverou sa na mňa obráť  (19:30)

09

Anjel lásky: Sme s tebou, vo dne i vnoci  

10

Kryon: Účinok SHADEES – Pozeraj sa na riešenie 

12

Shakti: Príprava na otvorenie Archy úmluvy – Prenos božskej ženskej energie  – Mužská a ženská energia  +

2015 – Začiatok nového cyklu

01

Kryon: Trenie medzi energiami skutočnosti a duality – začiatok niečoho veľkolepého 

02

Anjel Enoi: Zbav sa svojich haníc – Sväté dary 

03

Anjel Esaja: Duša túži po bezpodmienečnej láske 

04

Ježiš: Liečivé slová lásky 

05

Ježiš: Očakávaj zázrak 

06

Adamis: NA’NAAM energia prúdi 

07

Kryon: Energie sú živé 

08

Uriel: Sila, zámer, dôvera  

09

Anjel lásky: Uvoľni sa do krídel anjelov 

10

Kryon: Nastala zmena času  

11

Amwa: Odchod Arkturiáncov 

Lumina: Keď som bola s vami  (WALK IN) – TORA’AN’TARIA

11 KF

Kryon: Nový cyklus sa začal

Maris: Informácie o novom dianí

12

Nirengaa: Vnímaj čaro nového veku 

2016

01

Ježiš: Neskývaj sa 

02

Matka Mária: Pocity sa viac nedajú potláčať 

03

Kryon: Mier v tebe – Urob jeden krok 

06

Kryon: Všímaj si zmeny – Dualita sa nafukuje – Nová energia rastie 

07

Matka Mária: Prestaň bojovať, uvoľni sa a vytvor v sebe pokoj a mier 

2017

01

Kryon: Novoročný channeling – Pracujeme pre Lady Shyennu 

2018

07

Kryon: Energie pre tvoj fyzický aspekt 

2019

2020

04

Melek Metatron: Nastala skutočná zmena veku (Nyónske svetlo – Tieňové svety – Veľká manifestácia)