Maris: Informácie o novom dianí

Od: Myriel

Po Kryonovom channelingu s informáciami o začiatku nového cyklu prišiel so svojím channelingom na jesennom Kryonfestivale 2015 aj Arkturiánec Maris. Maris veľmi ľúbi ľudí, veľmi rád nás pozoruje a spoznáva, jeho channelingu sú preto pre nás veľmi zrozumiteľné, hoci niekedy pomerne dlhé. V tomto channelingu hovorí o tom, aké zmeny priniesol nový cyklus a zhrnul do jasného prehľadu to, čo sa s nami udialo a deje – nový čakrový systém, zmena klímy, boj duality so skutočnosťou, rozpad starých inštitúcií a moci, zmeny v deťoch, zmeny vo zvieratách, zmeny v našej výžive, časové skoky a časové cykly, silnejúce impulzy duše, sny zo skutočnosti, pozorovanie svetelných javov, rýchla manifestácia energií, vyšší vek a mladnutie, zjednocovanie ľudí, spontánne uzdravenia, nové technológie. Channeling je uverejnený aj v 5. zväzku kníh 36 radcov svetla, vypočuť si ho je možné tu (v nemčine), text (v nemčine) je tu.

Ja som Maris, Arkturiánec a tvoj priateľ zo svetla. Je pre mňa veľkou radosťou, byť tu a teraz s tebou. Je pre mňa veľkou cťou odovzdávať ti cez Sangitar moje posolstvá, a ja ťa zdravím s tónmi Omar Ta Satt, ktoré sú ti tak známe!  

Je toho veľa, čo treba povedať a Sangitar ma vopred požiadala, aby som volil zrozumiteľné a ľudské slová, a ja sa pokúsim v hlbokom zámere splniť želanie Sangitar.

Prišli ste do nového cyklu. Energia sa zmenila a mnohí ľudia to už dlhšiu dobu cítia. A my, Arkturiánci, ktorí prebývame na vašej planéte, vidíme mnohé, čo vy možno ešte nedokážete vidieť. V prvom rade by som chcel začať s tým, ako sa darí Lady Shyenne, ako sa darí vášmu planetárnemu vedomiu a čo sa v súčasnosti odohráva v zemskej mriežke.

Stále sme veľmi zaneprázdnení zbieraním energií skutočnosti vyvierajúcich z lemurijských brán a ich ukladaním pozdĺž určitých energetických línií – tam, kde sú najviac potrebné. Vyvieranie týchto energií skutočnosti vytvára veľmi intenzívne trenie s energiami duality. Na vašej planéte už došlo k veľmi intenzívnym a mnohostranným transformáciám, ale stále počítame s veľkými transformáciami.

Lady Shyenna je prebudená a my, Arkturiánci, môžeme počuť jej tón. Teraz ide najmä o to, aby sa tieto nové energie uložili všade tam, kde sú naozaj veľmi naliehavo potrebné, aby sa vytvorila rovnováha. Pretože v Novom cykle a vo fáze prispôsobenia by to malo byť tak, aby sa vytvorila vyvážená rovnováha, aby mnohí ľudia z takzvanej červenej frekvencie získali hlbšie vedomie o tom, čo sa teraz deje.

Už ste počuli posolstvo: Prišli ste do Nového cyklu! No ja viem, koľko ľudí by chcelo vedieť, čo to naozaj znamená, ako to bude pokračovať a čo vás čaká.

Najskôr ti chcem dať vedieť, že to, čo sa teraz deje, sa môže diať len preto, lebo kryštál Mona’Oha bol zapálený. To ste dosiahli a umožnili vy, zlato-modrá frekvencia. Na to môžete byť hrdí a môžete sa z toho tešiť a oslavovať, pretože vďaka tomu môžu nové energie vstúpiť do nového cyklu! Pretože bolo jasné, že nastane nový cyklus. Ale to, že energie do Nového cyklu môžu naozaj aj vstúpiť, silnieť tu a otvoriť  fázu prispôsobovania, bolo možné len preto, lebo bol zapálený kryštál Mona’Oha. Možno si cez Sangitar počul, aké dôležité je pre zlato-modrú frekvenciu byť s energetickými vzormi, a nie je to žiadne hodnotenie, ku ktorej frekvencii človek patrí, ale že vy ste zlato-modrá frekvencia. Ale so zapálením kryštálu Mona’Oha prišiel čas, keď sa všetky frekvencie zjednotia a takpovediac si podajú ruky. Takže už nie je žiadne rozdelenie medzi frekvenciami – až na jednu výnimku, a tou je červená frekvencia.

Nový cyklus je vyživovaný a základnou energiou toho, že sa toto vyživovanie teraz deje, je Edinaa čakra, nový čakrový systém, ktorý ti umožní tiež hlbšie cítiť tóny Tora’An’Taria. Je to veľmi hlboká zmena a v dualite – ako to pozorujem – je to samozrejme vždy tak, že trvá nejaký čas, kým sa toto vyživovanie zavŕši.

Ale chcel som ti povedať a dať ti vedieť, že počiatočná fáza prispôsobovania bude najkrajším a najintenzívnejším zážitkom – zo všetkých inkarnácií, ktorými si prešiel. Pretože v tejto fáze prispôsobovania sa mnohé zmení a vráti sa k pôvodnému stavu, no aj tak budeš stále môcť žiť a pôsobiť na tejto planéte.

Môžeš sa tešiť na to, čo príde: nový svet, lepší svet pre vás! Všetky podmienky na to boli vytvorené, no teraz je na vás s akým hlbokým zámerom, s akou veľkou túžbou chcete byť pri tom, aby ste dali vniknúť Novému svetu, vo všetkých jeho pestrých aspektoch. Je to vaše rozhodnutie! My budeme pri vás naďalej stáť a pomáhať vám a odovzdávať vám dôležité posolstvá prostredníctvom Sangitar.

Ale v prvom rade je dôležité a mimoriadne užitočné nadobudnúť vedomie, že nový cyklus začal bez toho, aby si musel opustiť planétu, že sa v tebe udejú mnohé zmeny a že aj na vašej planéte sa udeje veľa zmien. Táto istota rozpustí akékoľvek pochybnosti!

Keďže už dlho pozorujem a študujem ľudí – a stále mi to prináša veľkú radosť, viem tiež, že jeden alebo druhý možno očakával niečo, čo sa ešte nestalo. Ale dôraz leží na „ešte nie“, pretože sa to stane, pretože Nový cyklus, ktorý sa nasycuje, prinesie zmenu akoby sám od seba a cesta späť nie je.

Ku zmenám patrí okrem iného aj to, že vaša klíma sa bude postupne meniť – to môžeš pozorovať už teraz, že mocnosti sa budú vzpínať a snažiť sa potlačiť svetlo, takmer proti nemu bojovať. To je vlastne prirodzená vec. Ale svetlo je vždy silnejšie a svetlo oživí vašu planétu. Tieto trenice, ktoré sa vytvárajú, by mohli viesť k ešte väčším transformáciám, ale toho ste si všetci vedomí a ste na všetko pripravení.

Mocnosti, ktoré vám chcú vládnuť, ľudia, ktorí ti chcú hovoriť, ako máš žiť, inštitúcie ako ich poznáš, sa postupne zrútia. Ľudia sa budú navzájom premiešavať a ani tu už nebude rozdelenie. Ani toto sa nestane zo dňa na deň, ale už sa to začalo.

Je veľmi dôležité pochopiť a mať v sebe vedomie, že každá ľudská bytosť – bez ohľadu na to, k akému náboženstvu patrí, akú má farbu pleti – má v sebe božie svetlo a rovnako ako ty sám hľadá lepší život a rovnako ako ty si želá mier. Zákonitosť rovnosti sa udrží počas celej fázy prispôsobovania. Ako však bude táto rovnováha vyzerať, nevieme zatiaľ odhadnúť.

Mnohí sa pýtajú: „Čo sa stane s deťmi?“ Mnoho detí, mnoho duší, ktoré sa teraz prichádzajú na planétu, deti, ktoré už žijú na planéte, budú v prebudenom stave a budú komunikovať najmä cez obrazy. Slovami sa nevedia ešte tak vyjadrovať, ale vedia veľmi dobre nakresliť, čo v nich je a čo Zlatý anjel v nich hovorí. Venuj pozornosť kresbám detí a spoznáš, koľko múdrosti je v nich. Deti sa tiež spoja do skupín a budú pri tom, keď sa nová Zem bude vytvárať.

Mnohí sa tiež pýtajú: „Čo sa stane so zvieratami?“ Opäť platí jasné vyjadrenie: Zvieratá sa už nenechajú vami jesť. V priebehu fázy prispôsobovania sa vyvinie enzým, ktorý bude pre ľudí nestráviteľný. Môže to chvíľu trvať, ale bude to tak. Tiež si všimneš – najmä teraz s novým čakrovým systémom a s tónmi Tora’An’Taria, s výživou s energiou novej doby, ktorá tak intenzívne prúdi na Sol’A’Vanu – že aj v tebe a v tvojom správaní sa toho veľa zmení. Ani ty už nebudeš môcť stráviť mnoho potravín a automaticky sa bude diať, že sa budeš stravovať iným spôsobom.

Čo bude mať osobitný význam v tomto Novom veku – a to sa stane pomerne rýchlo – že vedomí ľudia, ako si ty, budú konať zo zlatej zjednotenej čakry, že strachy a obavy, ktoré ťa tak zaťažujú, z teba spadnú a ty budeš čoraz hlbšie a intenzívnejšie cítiť slobodu, plniť svoju úlohu. Impulzy duše budú také silné, že sa už proti nim nebudeš môcť ubrániť – a tak je to dobre, pretože tým sa pre teba vytvára lepší život!

V tomto čase veľmi často hovoríme o časových skokoch, pretože dualitný čas čoraz viac stráca platnosť. Aj toto posolstvo sme už dávno priniesli. Ale teraz začína v dualitnom čase niečo úplne nové. Veľmi rýchlo si všimneš, že čas – v zmysle hodín alebo minút – bude mať čoraz menší význam. Budete vo svojom živote viac myslieť a konať v cykloch. Nebude to trvať dlho, pretože si rýchlo všimnete, že to, čo plánujete, už v určitom časovom rámci nebude možné.

To, čo sa teraz vyvíja – a to obzvlášť intenzívne – sú sny zo skutočnosti. To má tiež dočinenia s časom. Vieš, že v univerze nie je lineárny čas – tak ako v dualite. Existujú však časové cykly. A tak vám tieto časové cykly budeme prinášať vo forme snov zo skutočnosti, ktoré sa vám zvyčajne budú diať počas noci, možno však pri tom či onom aj počas dňa. Začne to tak, že máš víziu a zrazu zažívaš sen zo skutočnosti, v polovedomom stave. Nie je to spánok, ale tiež to nie je bdelosť a v týchto snoch zo skutočnosti spojíš všetky svoje aspekty a budeš intenzívne pôsobiť a budeš mať pri tom tie najkrajšie zážitky. Keď sa sen zo skutočnosti alebo cyklus zo skutočnosti skončí, zistíš, že uplynuli sotva dve či tri minúty.

Veľmi často sme hovorili o svetelných javoch a mnohí ľudia, najmä vy zo zlato-modrej frekvencie, túžia vidieť tieto svetelné javy svojím vnútorným okom alebo aj fyzickými očami. Aj to sa stane. Nemôžem vám povedať kedy, ale nebude to dlho trvať. Tiež budete môcť čoraz častejšie pozorovať hviezdne tetraédre a to, čo sa v tomto novom cykle na počiatku určite zmení, je, že každá energia skutočnosti, ktorú prijmeš, sa okamžite zmanifestuje a ako energetický vzor sa uloží hlbšie ako kedykoľvek predtým. Často sme hovorili o tom, že ste ako majáky – a to aj ste! Rovnako ste nositelia pochodne. Majáky, ktoré vyžarujú svetlo a magneticky priťahujú ľudí, ktorí vás potrebujú a prosia vás o podporu.

Ako sa táto podpora na začiatku prejaví, to vám nemôžem povedať. Ale to, čo je za tým, na to ti môžem veľmi dobre odpovedať: Za tým je to, že človek chce, aby sa ho dotklo tvoje svetlo a tvoja láska. Iniciácia do  veľkého vedomia, kedy sa tento človek práve vtedy obráti k spiritualite a bude môcť rozpustiť pochybnosti. Niekedy sa tak stane jednoducho len počas rozhovoru, niekedy len vďaka pohľadu či gestu. Často sme mohli pozorovať, že práve ľudia, ktorí mali pochybnosti, sú teraz veľmi otvorení a využívajú energiu na liečenie, lásku, rast a rozvoj vedomia. Ako dlho potrvá fáza prispôsobovania, to ti nevieme presne povedať. Čo ti však môžeme povedať, je, že by si si to mal vychutnávať – pretože to naozaj bude pre teba ten najkrajší čas!

Čoskoro – a v lineárnom čase to nebude trvať veľmi dlho – zistíš, že ľudia sa dožívajú oveľa vyššieho veku a zároveň každým rokom sú mladší a aktívnejší. Rozdelenie na mladých a starých už v novom cykle nebude existovať. Všetci starší ľudia, ktorí sú tak označovaní, môžu byť veselej mysle, pretože pre nich sa veľa zmení.

To, čo je na to potrebné, je otvorené srdce a ochota vystúpiť z kolektívu! Pretože to je to, čo my Arkturiánci stále a veľmi intenzívne pozorujeme: že pre väčšinu ľudí – dokonca aj pre vedomých ľudí, vysoko spirituálnych ľudí – je ťažké oddeliť sa od kolektívneho myslenia.

Prirodzene ti vždy hovorili, čo všetko nie je možné a ľudia ti podrobne vysvetľovali, prečo niečo nie je možné. Ale to jednoducho nesedí, pretože títo ľudia nevedia, že sa začal nový cyklus – a v tomto novom cykle je všetko, ale naozaj všetko možné! Bohužiaľ, samotné toto poznanie nestačí, musí byť ochota – aj vo veľkom kolektíve, ktorý sa spojí a skutočne cíti, že všetko je možné.

Vytvoriť nový svet nie je také jednoduché, ale je to možné. Z iných planét – ako Landras – ti môžem povedať, že sa stále zaoberajú manifestovaním novej energie a tým, ako vo fáze prispôsobenia žiť, vytvárať a formovať život na Landrase.

Ale za všetko, čo si kedy zažil – a to je isté: Nepristál si na tejto planéte jednoducho preto, aby si nič nerobil a potom zomrel a rozpadol sa do ničoty. Naozaj si, naozaj každý človek prišiel na Zem ako božské svetlo. Tvojou podstatou je energia a láska! Tvojou podstatou je energia a láska! Dokonca aj lekári, vedci potvrdzujú, že podstatou je energia. Vaše telo je z veľkej časti tvorené vodou. Voda sa dá energetizovať.

Fyzický obal, na ktorý sa vy ľudia tak veľmi zameriavate – a Sangitar ma napomenula a ja ju poteším, keď poviem, že je dôležité pri fyzických príznakoch navštíviť lekára a nevynechávať len tak žiadne lieky, ktoré boli predpísané! Splním jej toto želanie, ale chcel by som tiež povedať, že môže prísť k spontánnemu uzdraveniu, ktoré nikto nedokáže vysvetliť. Žiadny vedec, žiadny lekár vám nemôže vysvetliť tieto spontánne uzdravenia – a oni vždy existovali, nielen v Novom cykle, ale v Novom cykle sú obzvlášť časté.

Mnohí z vás si želajú byť raz vo vesmírnej lodi, zakrúžiť okolo Sol’A’Vany. Môžem ti však povedať, že Ashtar bude ešte hovoriť a určite ťa pozve na výlet s Ashtarovou loďou. Ale samozrejme tiež viem, že by si ju radšej videl a dostal sa dovnútra s tvojimi fyzickými nohami, ale aj to bude pre niektorých vo fáze prispôsobovania možné.

Mnohí Arkturiánci sa teraz vracajú domov na svoju domovskú planétu. Boli tu dlho a pomáhali všetko pripraviť a veľmi sa tešia na svoju domovskú planétu. Ale veľká skupina Arkturiáncov tu naďalej zostáva, aby vám pomohla s novými technológiami, z ktorých mnoho je tu už hlboko ukotvených a postupne sa uvoľňujú. Je to ako keď sa niečo zapáli: uvoľní sa prvá nová technológia, hneď nasleduje druhá, tretia, štvrtá a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej.

Ale toto môže byť stále mimo tvojho chápania, no možno to dokážeš cítiť srdcom a ja, tvoj priateľ zo svetla Maris, som ti nablízku a dúfam, že som vyhovel želaniu Sangitar a vyjadroval som sa pre teba jasne v ľudskej reči.

Som vysoko rozvinutá bytosť svetla a vychutnávam si, keď som pri tebe, pretože milujem, milujem túto planétu a milujem vás ľudí, tak nevýslovne hlboko! A tak hovorím An’Anasha – za tvoju lásku, za tvoje priateľstvo, za tvoje svetlo a za tvoje pochopenie! A budem aj naďalej pri tebe, a preto sa nelúčim. Obaľujem ťa do zlatého An’Anasha!