Nirengaa: Vnímaj čaro Nového veku

Od: Myriel

Nechajte sa obaliť nádhernou jemnou, no silnou a hlbokou láskou a pocitom, že je o vás v každom momente postarané, ktoré prináša Nirengaa. Vďaka audio nahrávke vám channeling rýchlo pomôže zbaviť sa všetkých starostí, nastoliť hlbokú harmóniu, zažívať pocity blaženosti a vnímať čaro dnešnej doby. Verejný channeling z decembra 2015, publikovaný aj v piatom zväzku kníh 36 radcov svetla, nestratil nič na svojej aktuálnosti, práve naopak. Účinok je naozaj veľmi silný. Môžete si na koniec channelingu nachystať príjemnú hudbu, počas ktorej bude Nirengaa a Samadieh strážcovia ešte pracovať.

Link na nemecký text, Link na audio v nemčine

Pochádzam z poľa Samadieh strážcov. Ako svetlo vše-jedného sa nazývam Nirengaa. Pozdravujem ťa s tónmi OMAR TA SATT a prinášam ti moju vibráciu, svetlo lásky, blaženosti, bezpečia, múdrosti. A ak to dovolíš, potom ja, Nirengaa, budem s tebou osobne vo svetle a láske pracovať. S intenzívnou žiarivou silou posilním žiaru v tebe, ponesiem ťa, budem ťa chrániť a milovať. Ak mi to dovolíš, budem pracovať v duši, v tvojom svetelnom tele, vše-objímajúco, tak ako je to pre teba správne a dobré.

Žijete na planéte, ktorá je plná milosti, naplnená svetlom a láskou, pretože na ňu vstúpil syn boží. Táto planéta prežíva svoje najhlbšie zmeny a s ňou aj ľudia a ty sám. Prebiehajú intenzívne premeny, ale ty môžeš cítiť a aj vidieť svetlo, pretože v tebe žiari ako fakľa, hrejivo, plné krásy.

Dochádza k veľkej zmene a na každom začiatku – v ktorom sa teraz nachádzate – pôsobí čaro, čaro nového veku, nového cyklu. S každým nádychom môžeš toto čaro cítiť, ak si pokojný, spojený sám so sebou, vo svojom vnútri. Ak si dovolíš otvoriť všetky svoje zmysly, potom to bude, akoby si mal toto čaro na dosah ruky. Čaro ti pomôže ďalej sa rozvíjať, ísť ešte hlbšie, aby si ešte lepšie porozumel tomu, čo sa deje na vašej planéte a s tebou samým.

Môžeš to sledovať vše-objímajúco z vyššieho uhla pohľadu, s hlbokým rozšíreným vedomím a pochopíš, budeš cítiť a budeš vedieť, čo to znamená. No je rozdiel medzi vše-objímajúcim a osobným svetlom v tebe. Ako vnímaš zmenu ty sám? Cítiš čaro, ktoré je ukryté v Novom veku?

Možno cítiš, že vonku v dualite je chladno, hľadáš teplo ako v bezpečnom dome pri krbe, kde ťa hreje oheň, urobíš si pohodlie, uvoľníš sa a vnímaš teplo a všetko to, čo sa deje vonku je v jednom momente nedôležité, pretože ty si spojený si sebou, pretože cítiš tento oheň, ktorý ti prináša teplo, ktorý ti umožní cítiť: Je o teba postarané. Tento domov nájdeš v sebe. Tento domov sídli v tebe. Tento domov je tvojou podstatou.

My, Samadieh strážcovia, my sme s tebou a podporujeme ťa najhlbším bezpečím, poznaním a múdrosťou, rastom a svetlom a práve teraz, v tomto okamihu, keď vdýchneš čaro energie, pocítiš svetlo Nirengau, pocítiš, ako mäkneš, pocit tepla, pocit bezpečia. Tieto malé zázraky, ktoré sa môžu v týchto chvíľach udiať – ak to dovolíš, ti umožnia vše-zahrňujúco rozpoznať veľký zázrak.

Vaša planéta je tak ďaleko, že transformácie sa čoskoro skončia a aj keď nový cyklus prišiel už dávno, možno nie je pre teba niekedy jednoduché rozlíšiť, že všetko patrí k sebe a nič sa nedeje oddelene. Ak by si ale niekedy v dualite necítil chlad, nemohol by si cítiť ani teplo a je to na tebe a v tebe, pre čo sa v každom okamihu tvojho života rozhodneš. Rozhodneš sa pre teplo, pre bezpečie, pre žiarivý oheň v tebe? Si pripravený ponoriť sa ešte hlbšie do vedomia, ponoriť sa do toho, čo leží pred tebou, čo je v tebe a čo ťa čaká?

Planéta milosti, ktorá nesie tóny Sol’A‘Vana, je pripravená na prvotný tón božskosti. Prišla TORA’AN’TARIA. Táto energia – ak si pripravený – ťa sprevádza vo dne i v noci. Nie je nič, čoho by si sa musel obávať. Nie je nič, čo ti prinesie starosti, pretože ty si teraz tu v tomto energetickom poli, ktoré sa vytvára a ponára sa hlboko do vrstiev tvojej duše, pokiaľ to dovolíš a dáva ti pocítiť, čo môže znamenať, keď si zameraný, zameraný na dôveru, MONA’OHA, na bezpečie v tebe samom.

Precíť s jedným hlbokým nádychom, čo ti Nirengaa s každým slovom prináša. S každým slovom sa v tebe otvára vzor poznania a možno sa otvorí aj tvoje tretie oko a okolo teba prebehnú obrazy tvojej dokonalosti, tvojho prebudenia a z neistoty povstane istota, že je o teba postarané.

Život, ktorý žiješ na tejto planéte, je milosťou. Ži tento život s ľudskou vášňou, s božskou vášňou, so spirituálnou vášňou. Vychutnávaj si svoje bytie. Teš sa zo svojho života a teš sa z každého nádychu, pretože toto je život na planéte milosti. Čo to znamená, tieto slová sú možno mimo tvojho chápania. Ale vyvolená ako planéta milosti so stopami syna božieho, ktoré sú hlboko zakorenené, zažije veľký zázrak. Môžeš vnímať, ako sa k tebe približuje a znova ucítiš čaro, ktoré je v tom obsiahnuté, mystiku, všetko to, čo je pravda, všetko, čo je láska, všetko, čo je boh v tebe.

Transformácie sú veľmi intenzívne a samozrejme ťa neminú bez stopy, no ty máš možnosť oslavovať ten hrejivý oheň vo svojom vnútri. Máš možnosť – so všetkými svojimi schopnosťami, aby sa energetické vzorce v tebe stále viac otvárali. Máš možnosť rozhodnúť sa pre lásku, mať sa rád taký, aký si. Vždy maj v sebe súcit, ktorý ľudia tak veľmi potrebujú. Žiara sa stáva intenzívnejšou a to, čo žiari, je božský oheň v tebe a v kolektíve.

Vo chvíľach ako táto, je pre mňa možné priniesť energiu, ktorá sa hlboko zakorení v tvojej štruktúre, aby ten príjemný pocit bezpečia, istoty, zostal s tebou. A tak teraz začnem prenášať energiu. Okrem toho budú Samadieh strážcovia prenášať múdrosť a ak to dovolíš, otvoria pre teba energetické vzorce a všetko, čo ti nie je prospešné, môžeš pustiť preč a hlboko sa uvoľniť do energetického prenosu, ktorý pôsobí veľmi intenzívne. A tak teraz začnem…