Ježiš Kristus: Očakávaj zázrak

Od: Myriel

Ďalší z channelingov zo zlomového roka 2015, v ktorom sa začala na Zemi nová éra, nový cyklus. Ježiš hovorí o zmenách, ktoré to prinieslo v nás, ako nám narástlo vedomie, schopnosť vnímať a cítiť energie a ako s tým súvisia zázraky v našom každodennom živote. Channeling pochádza z mája 2015, je zverejnený aj v 5. zväzku kníh 36 radcov svetla. Nemecký text je tu, channeling je možné si aj vypočuť (v nemčine) tu.

Ja som ten, ktorý som, ktorý som vždy bol, ktorý vždy budem. Som Ježiš Kristus, syn boží. Vo svetle duší Shimaa ťa zdravím s vysoko vibrujúcimi tónmi Omar Ta Satt. S každým slovom sa energia tu v tomto priestore zvyšuje. Vnímaj Ježišovo svetlo. Vnímaj spojenie a lásku, ktorá v tebe rastie.

Svetlo prišlo na Zem, a tak sa planéta Zem stala Sol’A‘Vanou. Tóny, ktoré univerzum cez závoje skutočnosti prinieslo cez vás k Lady Shyenne, boli ako hlboké poznanie svetla, pretože každý tón bol naplnený pôvodnou energiou Sol’A‘Vany. Každý tón, ktorý bol Lady Shyenne prinesený a vstúpil do hlbokého vedomia Zeme a nastala zmena k pôvodnému, bol pre Lady Shyennu ako zázrak. S každým tónom sa niečo zmenilo. Lady Shyenna sa zmenila a vedomie planéty sa zmenilo.

A ty si sa zmenil. Vnímame, že štruktúra v tebe sa zmenila. Vibruješ na vyššej úrovni a s každým tónom vibruje dych boží, Sol’A’Vana, v rýchlejšom rytme. Zázraky sa stávajú skutočnosťou. Ale na to sú potrební ľudia, ktorí sa spoja, tak ako vy. Aby sa zázrak na Zemi prejavil, sú potrební ľudia, božské svetlá na Zemi, ktorí veria v zázrak a sú plní Mona’Oha. Sú potrební ľudia, ktorí neustále vyvíjajú svoje vedomie, pretože nový cyklus prišiel na Sol’A’Vanu. Energie stále viac rastú a s každým tvojím nádychom môžeš cítiť vibrácie v tvojich bunkách.

V lineárnom čase ste od roku 1987 až doteraz veľa a hlboko rozšírili svoje vedomie. Aj v novom cykle sa opäť zmeníte a dosiahnete veľmi vysokú úroveň vedomia a z nej budete pôsobiť. Oveľa intenzívnejšie budete môcť rozpoznať a cítiť každú energiu a každé svetlo, každú pravdu. A už teraz sa ukazuje, že mnohí, mnohí ľudia komunikujú cez pocity, cez obrazy a slová sú doplnkom, avšak veľmi dôležitým, pretože ako viete, slová môžu liečiť a aj zraňovať. No napriek tomu sa s príchodom nového cyklu začala nová éra a táto nová éra je aj v tebe. Tvoje bunky vibrujú na vysokej úrovni energie a mnohé vnímaš inak.

Pre niektorých ľudí je náhla zmena v ich cítení trochu vyčerpávajúca, alebo ju nevedia nikam zaradiť. Ale je to veľmi jednoduché, tak ako všetko božské, čo k tebe prichádza, je jednoduché. Nastalo prežívanie pocitov voči iným ľuďom, prežívanie spomienok a obrazov na emocionálnej úrovni a ty cítiš hlboko vo svojom vnútri, že toto bude nový spôsob, akým budeš komunikovať s ľuďmi. V mnohých, mnohých okamihoch vnímaš chvíle plné eufórie, lásky a pocitov šťastia. Tieto okamihy stále viac narastajú a táto energia sa v tebe udrží akoby sama od seba.

Vysoká úroveň pocitov, ako ju v tomto momente pociťuješ, je pre teba možno niečo nové, no je to pôvodné v tebe, čo sa ti ukazuje a dáva ti pocítiť stále hlbšie a hlbšie, aký zmysel má tvoj život tu na Zemi. Strávil si v absolútnej skutočnosti mnoho dní. V pravde a poznaní si bol obsypávaný tónmi skutočnosti a často to tak býva, že keď sa vrátiš do kolektívu duality, do tvojho každodenného života, je to pre teba veľmi ťažké, pretože v tvojej duši máš veľkú túžba stále zažívať túto energiu skutočnosti, naveky, naveky, naveky.

Lady Shyenna je pripravená. Mnohé aspekty v nej boli prebudené a na vašej planéte sa všetko usporiadava po novom. Vítaj všetko, čo sa mení, vrátane zmeny v tebe, pretože všetky vysoké energie, ktoré boli uložené z mnohých inkarnácií počas tvojej spirituálnej cesty, po ktorej kráčaš, budeš teraz v tomto čase veľmi jasne cítiť.

A tak sa aj v tebe všetko usporiadava nanovo. Energie v tebe si hľadajú cestu do hĺbok tvojej duše. Tvoja duša je plná radosti, že sa to teraz deje. Aj pôsobenie Prosonodo svetla, Eleua energie, Mahatma energie je v týchto chvíľach prítomného okamihu veľmi intenzívne a k tomu prichádza mnoho nových energií, pretože teraz, kde je energia tak rozšírená, je možné, že sa závoje otvoria a planéte a vám bude prinesená hojnosť energií.

Toto poznanie ťa vedie do hlbšieho prebudenia, vedie ťa k poznaniu, prečo si sa vo všetkých tvojich inkarnáciách znova vracal a tak mnohé na seba vzal. Vítaj každý deň nový cyklus a s každou spomienkou, s každou energiou, s každým tónom a s každým svetlom, s každým kryštálom vnímaj rast tvojho vedomia a s otvoreným srdcom plným Mona’Oha očakávaj zázrak, ktorý sa odohráva v tebe a na vašej planéte.

A nie je to len vaša planéta, je to aj moja planéta. A tak všetci spoločne posilnime ešte energie, aby Sol’A’Vana mohla dospieť k ešte hlbšiemu poznaniu a tóny sa mohli nasycovať. Lady Shyenna veľmi túži po týchto tónoch a v každom slove, ktoré ti Ježiš prináša, sú tieto tóny obsiahnuté a prúdia k Lady Shyenne.

Dotýkam sa ťa v hĺbke tvojej duše, lebo ty si môj sprievodca, tak ako ja som tvoj sprievodca. Táto láska bude vždy, naveky a bude sa nasycovať. Obsypem ťa svetlom Prosonodo a prinesiem ti proces liečenia. Prejavuješ svoje svetlo navonok a stále viac ľudí k tebe prichádza, čoraz menej sa stretáva s odmietnutím. Ľudia vnímajú čoraz hlbšie tieto zmeny. Buď si stále vedomý toho, že si avatar na Zemi.

AN’ANASHA