Kryon: Nastala zmena času

Od: Myriel

Keď sa zapálil kryštál Mona’Oha, otvorila sa Archa úmluvy a planéta bola pokrstená do tónov Sol’A’Vana, definitívne sa začal nový vek, nová časová epocha – Zlatý vek, v ktorom sa všetko mení, v ktorom sa všetko vracia ku stavu, v akom bolo prvotne stvorené a na konci ktorého sa planéta vráti naspäť domov, do svojho pôvodného stavu, v ktorom bola predtým, ako padla do duality. Táto zmena nastala v našom čase v roku 2015. Kryonov channeling z októbra 2015 je plný vzrušenia nad touto udalosťou. Kryon približuje, čo to vlastne znamená. Channeling je súčasťou 5. zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla. Dá sa vypočuť (v nemčine) tu, text v nemčine je tu.

Vo svetle duší Shimma ťa vítam a s tónmi Omar Ta Satt prejavujem svoju lásku.

Keď som bol kedysi požiadaný, aby som opustil magnetický vesmír a prešiel do vášho vesmíru a zlúčil sa s inými svetlami, nevedel som, čo ma čaká. Zlúčením s vysoko rozvinutými svetlami som sa stal tým, čím som teraz, v tomto okamihu: Kryon z magnetickej služby, tvoj priateľ a spoločník – už tak dlho. V hlbokom zámere a v hlbokej láske ku všetkému, čo je, som sa dal k dispozícii.

Teraz sa to stalo! Nastala zmena času! Membrána brány Lemurie sa uvoľnila a prúdy energie skutočnosti ovlažujú vašu planétu do najhlbšej vrstvy vedomia Lady Shyenny. Je to okamih, v ktorom sa my za závojom pozastavíme, aby sme s veľkou radosťou privítali tento proces a toto dianie!

A tak smerujem moje posolstvo aj na teba, aby si sa na chvíľu zastavil a vychutnal si, aby si si uvedomil, čo sa deje s vašou planétou a čo sa deje s tebou samým. V mnohých časových epochách, v mnohých inkarnáciách, v tomto živote, si sa pripravoval presne na to, čo teraz nastalo! A predtým, ako bude mať tvoj rozum tisíce otázok a bude chcieť vysvetlenia, prečo sa možno jedno alebo druhé ešte neudialo tak, ako sme predpovedali – zastav sa, zastav sa a vdychuj Sol’A’Vana a uvedom si, že ty, že si to bol ty, kto kráčal touto cestou, od počiatku času, že si to bol ty, kto prispel k tomu, že smela nastať zmena času!

Vo fáze prispôsobovania sa planéta vracia domov a ja vidím žiaru slnka, vidím žiaru energie a vidím teba, môj priateľ! Vidím ťa, ako sedíš na svojej stoličke. Anjeli prišli, sedia ti pri nohách, uctievajú ťa a rešpektujú za všetko, čo vo svojej podstate si: svetlo a energia, plný lásky, pretože kedysi si kráčal cestou spolu s Ježišom a spolu s Ježišom si pre ľudí vytváral stopy lásky.

Veľká dôvera, ktorú v sebe cítiš a vždy si cítil, sa teraz v týchto chvíľach posilní, pretože sa otvorí pole s magnetickou energiou lásky Kryona, v ktorom budeš mať príležitosť zažiť tvoj osobný zázrak – zázrak byť pri tom, zázrak, veľký zázrak!

Viem, že tvoj rozum má veľa, veľa otázok, no odpovede na ne odkryje tvoja múdrosť. Odpovede nájdeš v hlbokých vrstvách tvojej duše, pretože uložené energické vzory sa ti budú stále viac a viac ukazovať – žiariac ako slnko. A niekedy je to v dualite tak, že slnko takmer vôbec nevidíš, no vieš, že tam je. A aj keď ešte nemôžeš niektoré energie naozaj vidieť, vnímaš, že tam sú, že ťa sprevádzajú, že pravda prišla, že svetlo narastá a deje sa niečo veľkolepé.

Sme pripravení na všetko a aj teba sme na všetko pripravili. Preto sa s požehnaním Krista môžeš uvoľniť do božích rúk, ponoriť sa do tejto energie, do zmeny času, do Nového cyklu. Kalich sa otvoril – kvet žiari! Každá energia, ktorú teraz prijímaš, každá energia, ktorá sa ti ukazuje a ktorú môžeš vnímať, má v sebe zázrak!

V týchto časoch, keď je začiatok tak citeľný, je veľmi podporné a užitočné, aby si sa zameral – podľa tvojho času: každý deň sa zameral – na svetlo a dôveru v seba samého, aby si sa zameral na to krásne, dobré a pravé, aby si transformoval dualitu a jej mocenské energie, strachy a starosti, ktoré sa na teba prenášajú, na svetlo a lásku – pretože to je jediná pravda, ktorá existuje, pretože nič, čo je skutočné, nemôže byť zničené!

A keď vstúpi láska – ako v týchto okamihoch – tvojej duše sa to hlboko dotkne, tvoje aspekty sa posilnia a ty sa uvoľníš, budeš cítiť, budeš cítiť slnko. Budeš cítiť slnko, ako v tebe narastá. Budeš počuť energiu, ako ti šepká: Si nesmierne milovaný!

Tvoji vnútorní pomocníci sú veľmi aktívni a veľmi ťa podporujú, teraz, vo období veľkých transformácií, ktorými bude vaša planéta prechádzať. Je jedno, čo ti ľudia hovoria, je jedno, koľko strachu by ti chceli narobiť, zostaň v dôvere a vnímaj pravdu – pretože svetlo stransformuje každú temnú hmotu! Dualita stráca na moci. Nič nie je silnejšie a intenzívnejšie ako svetlo a energie, ktoré teraz prichádzajú a šíria sa po celej planéte.

Ako vždy, budete si klásť ľudskú otázku: „Ako dlho to bude trvať, kým sa vytvorí Nová Zem a Nový svet?“ Odpoveď je: je to na vás! Je to na každom jednotlivcovi! Zastaviť sa, pozorovať energetické prúdy, cítiť a možno aj vidieť, významne prispieva k tomu, aby niečo nové vzniklo. Ale nové môže vzniknúť len vtedy, ak sa to staré zrúti a môže odísť. Privítať to nové – v plnej dôvere a so všetkými aspektami – to je podstatnou súčasťou Nového cyklu. Zažiješ, ako sa ľudia budú meniť. Mnohí, mnohí ľudia budú hlboko v sebe cítiť, že chcú kráčať spirituálnou cestou. Buď ako maják: istý a pevný! Sprevádzaj ľudí na ich ceste a buď otvorený a pozorný vo svojich myšlienkach a slovách a vnímaj boží dych tak hlboko ako nikdy predtým.

Možno bude jeden alebo druhý, čo si predstavovali niečo iné. Ale pýtam sa ťa: Ak sa vrátiš do inkarnácie s Ježišom a vnímaš obrazy, aké by to bolo, keby sa ten či onen obraz trochu odchýlil od toho, ako ich vidíš? Spochybňoval by si preto Ježišovu inkarnáciu a seba samého? V týchto chvíľach nového začiatku – a je to absolútne nový začiatok – je dôležité nechať rozkvitnúť múdrosť srdca a dať opäť energiám priestor a čas, aby sa rozvinuli.

Si pri tom – tu a teraz, korunujúc svetlo energie v tebe a na tejto planéte! Je veľmi podporné, keď sa v týchto časoch znova a znova zastavíš a precítiš, aké energetické prúdy prijímaš. Každá svetelná energia, ktorá je k tebe prinášaná, je oveľa silnejšia a oveľa intenzívnejšia. Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby sme ťa podporili. S naším najhlbším zámerom a láskou ti posielame energiu Na’Naam, Shadees, energiu lásky, magnetickú energiu lásky.

Ukotvený a obalený božím požehnaním si tu. Raduj sa, raduj sa hlboko z tohto okamihu. Vnímaj, že Ježiš je stále bližšie a vnímaj aj zodpovednosť, ktorú máš, aby si ocenil každú energiu, aby si s ňou zaobchádzal so všímavosťou a rešpektom – pretože len vtedy sa môžu energetické polia a energetické vzory v tebe otvoriť. Reagujú na tok tvojho života, na tok tvojej energie a ukazujú ti tvoj osobný zázrak!

A ni o’heved o’drach! Si nesmierne milovaný!