Matka Mária: Pocity sa viac nedajú potláčať

Od: Myriel

Tieto informácie sú z prvej knihy 36 radcov svetla, úplne prvý channeling v celej sérii kníh. Pôvodne k nám prišli ako verejný chanelling vo februári 2016, no stále nestratili platnosť. Na jesennom Kryonfestivale v roku 2019 Naburaa pokračoval v tejto téme – pocity sú energia, ktorá chce byť žitá. Pocity sa už viac nedajú zadržiavať, kontrolovať, potláčať.  Chcú vyjsť von a transformovať sa do svojej prapôvodnosti. K verejnému channelingu je dostupná aj audio nahrávka (Sangitar v nemčine) spolu s prepisom textu.

Ja som Matka Mária. Plná milosrdenstva, vo svetle môjho bytia, sa pozerám priamo na teba, na každého jedného človeka, ktorý teraz otvorí svoje srdce a zdravím ťa s tónmi OMAR TA SATT. Som svetlo bezpečia, som nosné svetlo milosrdenstva. Obklopujem ťa teraz a nesiem s touto energiou, pretože tak budeš schopná intenzívnejšie cítiť liečenie a aj ho do seba prijať.

Zmena časov sa deje stále intenzívnejšie. Všetky zmeny, ktoré prichádzajú, sú veľmi intenzívne a niekedy sú pre teba, moje milované ľudské dieťa, veľmi náročné. Najintenzívnejšie zmeny v tebe samej sú transformácie všetkých kolektívnych energií, čo sa pohybujú na povrchovej vrstve tvojej duše, rovnako ako aj všetky staré zranenia, čo ti boli urobené. Tieto je ešte stále vidno v tvojom svetelnom tele. Možno ich aj stále cítiš.

Teraz prišla fáza energií, keď energia cítenia naberá úplne novú dimenziu. A práve tí ľudia ktorí prechádzajú procesom uvedomovania si, zistia, že cítenie je energia, ktorá funguje teraz oveľa intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým. Toto má pre teba veľký význam. Pre mnohých ľudí na tejto planéte sa táto energia mení najintenzívnejšie a najviac ju cítiť. Táto energia mohla byť v starých časoch veľmi často potláčaná, bolo možné ju zadržať. Ale v tejto novej dobe to už nie je možné. Pretože každý jeden pocit je čistá energia. A táto energia si vždy hľadá svoju cestu von. Keď sa  nepúšťa von, hľadá si inú cestu, priamo do tela. Mnohé, čo si predtým mohla vnímať ako určitý pocit, čo  malo nejaké meno alebo definíciu, sa mení. Niekedy môžeš byť úplne neistá, aký pocit vlastne cítiš. 

Mnohí ľudia zistia, že  niektoré energie, čo majú v sebe, napríklad kontrola alebo  dualitná moc, už vôbec nemajú pod kontrolou. Pretože tieto energie sa už vôbec nedajú zadržiavať. Žiadna energia sa už viac nenechá kontrolovať. Nezáleží na tom, aký pocit je za tým, či je to strach, pochybnosti, hnev, smútok, bolesť, láska, radosť, pohoda, mier. To všetko, čo máš v sebe, ti ukazuje, v akom bode sa práve teraz nachádzaš.

Veľa ľudí však cíti aj hlbokú, hlbokú túžbu po odpustení, po mieri a po trvalom pocit bezpečia. Mnohí ľudia aby sa radi zmierili s pocitmi, čo sú v nich a čo už tak dlho v sebe nosia. Mnohí ľudia chcú byť slobodní. Chcú byť slobodní pre nové energie, ktoré teraz prichádzajú. Nové energie obklopia celú tvoju dušu. A tvoja duša veľmi miluje a veľmi potrebuje tieto nové energie. Mnohí, čo v sebe cítia všetky tieto transformácie a dokážu aj pustiť preč, zistia, ako intenzívne sa tieto pocity dokážu ukazovať v pozitívnom zmysle. Namiesto strachu príde láska, namiesto hnevu príde láska, namiesto bolesti príde láska, namiesto smútku príde radosť. Sú to dobré a pozitívne energie. Pretože za každou jednou energiou, bez ohľadu na to, ako ju cítiš, je to dobré, to pravé, to prapôvodné, za ňou sa skrýva ten pravý pocit.

Využi svetlo milosrdenstva, aby sa urýchlil proces liečenia. Využi DON’ADAS  pre seba, využi ho pre všetkých ľudí na tejto planéte a  len sa nechaj viesť. Ponor sa do mojej ochrany, uvoľni sa v nej. S hlbokou dôverou, že ja som teraz v tejto chvíli priamo pri tebe. Len dovoľ, nech sa deje to, čo sa deje. Vnímaj v tejto chvíli prítomnosť energií spásy. Vnímaj zlaté zázraky a vnímaj aj to,  že si zahrnutá do niečoho veľkolepého a dovoľ, nech sa pre teba zlaté zázraky aj dejú. To pole je už pripravené, je vyživené a aj sa ťa dotkne, keď to dovolíš.

ANI O’HEVED O’DRACH