Shyaad a Toth: Cesta k bránam Lemurie

Od: Myriel

Brány dimenzie Lemurie sa otvorili ako posledné po ostatných dimenziách 11. mája 2014, kedy sa najskôr zapálil kryštál Mona’Oha. Dovtedy boli pre nás energie z tejto epochy neprístupné. Po tom, ako sa brány Lemurie otvorili, začali k nám pritekať energie z tejto epochy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Lemuriou všetko začalo a energiami Lemurie aj všetko skončí – vrátime sa my aj planéta k svojim pôvodným energiám, k svojmu pôvodnému svetlu. Len niekoľko týždňov pred otvorením brán Lemurie sa konal jarný Kryonfestival, na ktorom nás chrámová tanečnica a strážkyňa brán Lemurie Shyaad [čítaj šaíd] spolu s Tothom pozvali pred tieto brány, aby nám nechali pocítiť, čo je to lemurisjký tanec ohňa a aby začali do nás prúdiť energie Lemurie. V tom čase ešte planéta nebola prebudená, preto sa v channelingu spomína ešte pod starým menom Lady Gaia, nie Lady Shyenna. Bolo to vôbec prvýkrát, kedy nás duchovný svet zobral na dosah Lemurie.

Som chrámová tanečnica a strážkyňa Shyaad. V časovej epoche Atlantídy som s mnohými chrámovými tanečnicami pre teba pracovala v halách Amenti. Tancovali sme pre teba tanec života, viedli ťa do hlbokého tranzu, aby si sa mohol obnoviť bez toho, aby si sa musel vrátiť domov. Každý z vás má po svojom boku chrámových tanečníkov.

Našou úlohou ako strážcov je v tejto chvíli strážiť a dohliadať na brány Lemurie. Prišla som sem, aby som ťa pripravila na tanec tvojho života pred bránami Lemurie. Pomocou svetla ohňa ťa zavediem do epochy Lemurie, kde sa zhromaždili strážcovia, veľa bytostí univerza a Toth, aby ťa prijali. Priprav sa tak na cestu ohňa. Nasleduj rytmus zvukov, nechaj sa viesť a privolaj veľkolepú energiu, čo je v tebe, zlatého anjela. A on zjednotí tvoje aspekty. Strážcovia, chrámoví tanečníci, ako aj ja, Shyaad, ťa milujeme, ctíme a vážime si ťa. A ja to hovorím so slovami a zvukmi, keď hovoríme: SHAN’THIE’MAA, slúžime ti večne. A tak cesta sa začína teraz.

Hovorím zvuky lásky. Hovorím k tebe. Pozerám sa hlboko do tvojej duše a vítam ťa pred bránami Lemurie. Ja som Toth. Lemurijský oheň horí žiarivou silou, ktorá sa veľmi hlboko dotýka tvojej duše. Pretože za hranicami tvojho intelektu tvoja duša vie, čo sa ukrýva za touto bránou. Je to čistá energia božej skutočnosti a ty cítiš, ako sa niečo v tebe mení. Strážcovia, oni ťa volajú, aby si spolu s nimi prišiel k ohňu a chrámové tanečnice tancujú v rytme energie, hlbšie a hlbšie, hlbšie a hlbšie. Pripájaš sa k tejto energii. A Toth ťa vyzýva, aby si aktivoval svoj sínusový lúč. Vlož svoje pôvodné meno na jeho špičku v rytme energie. Teraz vidíš všetky svetelné bytosti, ktoré sa zhromaždili, ktoré ťa sprevádzajú. Vidíš, že Shyaad stojí pred bránou a pozoruje udalosť. Vyzývam ťa, aby si sa pokúsil a dovolil si nasledovať rytmus zvukov vyslovovaním svojho pôvodného mena znova a znova a slovami: „Ja som SO’HAM.“ Viem, viem, že mnohí z vás len ťažko vedia vydržať, kým sa brány Lemurie otvoria. No nie je to kvôli nám, ale rozhodne o tom iba lady Gaia. Ale dávame najavo, dávame teraz najavo, spolu s tebou, hlboký zámer, že sme pripravení. Urobíme to za zvukov božskej skutočnosti. A vyzývam ťa: keď povstaneš, pošli svoje božské svetlo a svoje tóny, svoje atribúty do brány Lemurie, svojím sínusovým lúčom a svojím pôvodným menom.

(Hudba)

Ja som Shyaad. Prešiel si všetkými časovými epochami. Všetko sa začalo Lemuriou. S každou inkarnáciou, ktorá bola naplnená svetlom a láskou, ktorú si prežil, stopy, ktoré si položil, cesta lásky, ktorú si si vybral. To všetko je dôvod, prečo si teraz tu. Pretože keď sa otvoria brány Lemurie, je to nový začiatok a staré už nebude. Všetko, čo si vo svojich inkarnáciách urobil, všetko to sa zrkadlí v lemurijskom ohni. Prešiel si toľkými časovými epochami a inkarnáciami a zavŕšil si ich. Čo to bolo, čo ťa viedlo k tomu, aby si sa vracal a vracal na Zem, keď si sa vrátil späť domov do vesmíru? Bol to sľub, ktorý si kedysi dal v Lemurii, byť súčasťou toho, keď dôjde k zmene energií. Vydržal si toho kvôli tomu veľa a zažil si mnoho spirituálnych svetov. Nasledoval si hviezdu a ohlasoval si, že na Zemi sa objaví spasiteľ, boží syn, potom si s ním išiel cestu. Stopy lásky, žiara, hlboká láska sa mohli rozvinúť  vďaka tomu a vykúpeniu. S každou inkarnáciou, s každým nádychom, s každou láskyplnou myšlienkou, so všetkou tvojou nádejou, dôverou a uvedomením, sme sa dostali až takto ďaleko, tak, že nárast je už taký veľký, že hoci sa brána neotvorí, stavidlo brány áno.

A na tvoju počesť, za všetko, čím si, čo si urobil a v čom budeš pokračovať, sa zhromaždili strážcovia, chrámové tanečnice, Toth a všetky bytosti svetla. A radi by vyjadrili svoju úctu. A tak budú pre teba tancovať ešte raz v rytme energie.

(Precíť tanec, energiu)

Ja som Toth a rád by som ti priniesol posolstvo, že od tejto súčasnej chvíle je možné, že sa brány Lemúrie kedykoľvek veľmi rýchlo otvoria. Ale dáme ti vedieť. Na tejto planéte dôjde k trvalej zmene. Pretože tieto energie, ktoré si berieš späť so sebou, sú plné lemurijského ohňa. A Lady Gaia príjme žiaru tohto lemurijského ohňa. A tak ťa Shyaad a tvoj strážny anjel prinesú späť.

Hovorím ti A NI O’HEVED O’DRACH.

AN’ANASHA.