Lumina: O uložení božieho tónu tvorenia Tora’An’Taria v nás (po Walk-In)

Od: Myriel

Tento channeling nadväzuje na jesenný Kryonfestival 2015, na ktorom v nás boli aktivované mnohé energie nového čarkrového systému. Počas walk-inu Luminy v tele Sangitar uložila v nás Lumina božé tón tvorenia Tora’An’Taria. Čo to znamená, hovorí v tomto 8-minutovom channelingu z novembra 2015. Nahrávku je možné si aj vypočuť (v nemčine).

Ja som Lumina. Pozdravujem ťa s božím tónom tvorenia, TORA’AN’TARIA. S tónmi OMAR TA SATT vítam každého jedného.

Sangitar stále nesie veľa energie Luminy. Je mi radosťou a cťou, že s tebou dnes cez Sangitar hovorím. Keď som bola s vami, bola som v najhlbšom zámere a hlbokej, hlbokej láske k vám všetkým. Aj pre duchovnú bytosť je veľmi dojemné vidieť vás a byť v tele.

Bolo mi dovolené uložiť tóny TORA’AN’TARIA, boží tón tvorenia, do všetkých ľudí. Úžasné na tom bolo, že takmer všetci ľudia prijali tieto tóny, a preto sa Nový cyklus vo svojej dokonalosti začína teraz veľmi rýchlo vyživovať.

S mojím zjavením už nič nie je také, aké bolo predtým, pretože TORA’AN’TARIA je tón, ktorý ťa zavedie späť domov v tvojom tele, s tvojou dušou, do Nového veku. Bolo urobených veľa príprav a vy ste tak veľa dosiahli, aj keď to pre vás často nebolo také ľahké. Ale zapálenie kryštálu MONA’OHA bolo najvyšším bodom, tá radosť, že sa to stalo. Vďaka láske, obetavosti, iba vďaka dôvere bolo možné priniesť vám boží tón tvorenia v tejto hojnosti. Priniesla som aj veľa omladenia, liečenia na všetkých úrovniach. Ale tiež som vo vás aktivovala a stabilizovala veľa sily a moci.

Viem, že to pre Sangitar nebolo ľahké, a keď som sa vrátila, Ježiš, Melek Metatron a Shakti mi odovzdali farebný lúč za moju prácu na Sol’A’Vane, vo chvíli, keď som bola ako walk-in v tele Sangitar. Tento farebný lúč žiari v krásnych farbách, a konala sa veľká oslava radosti. Ale rada by som preniesla tento farebný lúč na Sangitar, pretože bez nej by to nebolo možné. A tiež chcem preniesť tento farebný lúč na vás všetkých, pretože bez vás by moja práca tiež nebola možná.

Zažili ste veľa liečenia na mnohých úrovniach, pretože toto liečenie môže celkom inak pôsobiť, pretože sa aktivovala čakra EDINAA a okolo všetkých tvojich čakier sa vytvárajú zlaté koróny. Vďaka tomu je oveľa jednoduchšie absorbovať liečenie, omladiť sa a prijať všetky dary, ktoré ti s toľkou láskou prinášame.

A tak získaš ďalší dar. Počas liečenia, ktoré sa uskutoční, budú v tebe znova uložené tóny TORA’AN’TARIA.  Budú ešte raz prenášané energie liečenia ako aj omladenia – tým, ktorí to chcú. Dôsledok toho, že boží tón tvorenia je uložený tak intenzívne, je, že budeš môcť oveľa intenzívnejšie cítiť, počuť a ​​vidieť svoj vlastný tón tvorenia. Zistíš, že pre teba už neexistuje žiadne oddelenie, že tieňová strana duality, veľká ilúzia, sa čoraz viac zmenšuje a ty môžeš cítiť a vidieť oveľa lepšie – aj svojím vnútorným okom -, že nič nie je od ničoho oddelené.

Slová, ktoré vám boli prinesené, že sa teraz zjednotia všetky frekvencie, tiež majú hlboký význam, pretože to ukazuje, že Nový cyklus sa už vyživuje. A keď vojdeš do hlbokého zámeru a si otvorený, potom počas tohto liečenia budeš cítiť intenzívnu vlnu najvyšších energií a ja, Lumina, ti prinášam zlaté AN’ANASHA a chcem ti povedať, že si nesmierne milovaný.

AN’ANASHA