Ježiš: Neskrývaj sa

Od: Myriel

Každý channeling, ktorý k nám od duchovného sveta prichádza, je naplnený láskou, ktorá nás pri jeho počúvaní zaplaví a naplní každú našu bunku. Niekedy je však treba našu pozornosť upriamiť aj takým smerom, ktorý sa nám nemusí až tak páčiť, lebo od nás vyžaduje čeliť výzvam, ktoré stoja na našej ceste.

Taký je aj tento Ježišov channeling z januára 2016. Zaplaví nás Ježišovou nesmiernou láskou, no vedie nás do sfér, ktoré možno ešte len čakajú na to, aby sme sa s nimi vyrovnali. Dodáva nám odvahu a silu, aby sme vedeli odolávať útokom, ktoré na ľudí svetla vedie okolitý svet a povzbudzuje nás, aby sme jasne prejavili, na akej strane stojíme.

Channeling pochádza z doby, kedy nám ešte neboli prístupné všetky informácie o časovej epoche Nyroos, o skupine Wedaa ani o novom svete QuinTaas. Tie len začali prichádzať na Zem. Ježiš uvádza časovú epochu „Quin’Thies“ (čítaj: Kvantis), nie „Quin’Taas“ (čítaj: Kvintas). Quin’Thies a Quin’Taas predstavujú rovnaké pole v dvoch variantoch – mužskej a ženskej energii. Časom sa pole ustáli a s ním aj jeho tóny.

Channeling je možné vypočuť si naživo v nemčine tu, prepis channellingu v nemčine tu.

Som ten, ktorý som, ktorý som vždy bol, vždy bude. Som Ježiš. Som syn boží. S tónmi OMAR TA SATT pozdravujem každého jedného. Ja, Ježiš, využívam tento prítomný okamih, aby som ti so všetkou mojou láskou priniesol moju energiu, s každým slovom, smerovaným k tebe cez Sangitar. 

V lineárnom čase sa pre vás začal nový rok. Ale oveľa viac sa začal nový cyklus a budete cítiť, že lineárny čas sa stále viac rozpúšťa. Oveľa intenzívnejšie ako čas, ako ho poznáte, budú prichádzať cykly, ktoré budete nasledovať. Nový cyklus prišiel a energie ukazujú, že nový cyklus sa už vyživuje a adaptačná fáza vo svojich počiatkoch je čoraz intenzívnejšia. Pre vedomie Zeme, pre Lady Shyennu, to má dôsledky energickej povahy, rovnako ako pre všetkých ľudí, ktorí žijú na Sol’A‘Vane. Každá energia, ktorá je vám prinášaná, naberá na sile, svetle a moci. Aj to je súčasťou nového cyklu.

Veľa sa už zmenilo, ale zmeny prichádzajú stále intenzívnejšie a ja apelujem na všetkých ľudí, ktorí majú vedomé, vrúcne srdce, aby umožnili tieto zmeny, aby ich príliš nehodnotili, ale aby ich prijali s istotou, že všetko je dobré. No máme aj súcit s mnohými ľuďmi, ktorí zažívajú utrpenie či dokonca násilie, ktorí sú bezprostredne vystavení transformáciám a niekedy prichádzajú o všetko, čo milujú a čo je pre nich drahé. Nielen materiálne veci, ale aj ľudí, ktorých strácajú. Títo ľudia potrebujú iných ľudí, ktorí majú vrúcne srdce a ktorí im v hĺbke duše rozumejú, ktorí rozumejú tónom slova SHIMAA, jeho tónom. Svetlu duše, ktoré navzájom spája všetkých ľudí.

A napriek tomu sú ľudia, ktorí sa tomu vzpierajú, ktorí vo svojom transformačnom procese využívajú násilie, ktorí sú ochotní zabíjať iných ľudí, vyhladzovať celé národy. Toto sú tie spory, ktoré sme predpovedali, a opakovanie energetických vzorcov je v súčasnom okamihu veľmi intenzívne. Preto som bol ja, syn boží, Ježiš, vybraný, aby som ti dnes teraz priniesol posolstvá, pretože ako syn boží, Ježiš, som kedysi bol na Zemi.

Keď som bol na Zemi, bol čas, v ktorom sme spolu žili, tiež ťažkým obdobím s mnohými nepokojmi, so strachmi. A napriek tomu existoval vnútorný a vonkajší kruh a mnoho ľudí, ktorí len cez pocity lásky vnímali, že človek by mal podporovať tých ľudí, na ktorých sa útočí. Je pre mňa veľmi dôležité, aby som to teraz vyjadril: Neskrývaj sa. Bez ohľadu na to, akú cestu si zvolíš, teraz je čas prejaviť sa, priznať sa k tvojej ceste a tvojmu spirituálnemu životu.

Mnohé z vašich médií sa snažia vyvolať v ľuďoch strach, rozdúchať rozpory. Na ľudí svetla sa útočí. Čím viac svetla v sebe majú, tým masívnejšie sú útoky. Chcel by som vám tu pripomenúť, že aj na mňa, na Ježiša, sa masívne útočilo. Ohovárali ma, zradili ma. Aj o mne sa hovorili veci, ktoré boli mimo akejkoľvek pravdy. Ak by neexistoval kruh milujúcich ľudí, ktorí vo mňa verili, neboli by ste tu teraz, pretože vtedy by boh vdýchol. Mocnosti sa v týchto časoch veľmi snažia útočiť práve na ľudí svetla, hovoriť nepravdy. Neverte im, pretože svetlo v človeku je silnejšie ako čokoľvek iné. Nenechajte sa ovplyvniť sporom, pretože sa budú pokúšať, aby sa tento spor usadil vo vašich srdciach. 

Keď som bol na Zemi, často sme o tom hovorili, pretože to bola tiež časť energie, ktorú v tom čase bolo veľmi dôležité uvedomiť si: že svetlo a láska sú silnejšie ako čokoľvek iné, ale že na ľudí, ktorí majú v sebe svetlo, sa často masívne útočí.

Teraz žijete v energetickom čase, keď sa všetko mení a samozrejme sú snahy, aby vás rozdelili. Preto je teraz čas postaviť sa za to, čo robíš, bez toho, aby si bral ohľad na to, aké dôsledky by to pre teba mohlo mať. Nejde o to, akou cestou ideš alebo akú spiritualitu žiješ, ale o to, aby si hrdo prejavil navonok to, čo cítiš vo svojom srdci, aby si sa ukázal a nie ako niektorí ľudia, ktorí na to nemajú odvahu, lebo majú strach, že ich možno v ich každodennom živote vylúčia ľudia, ktorí nie sú vedomí.

Vytvoriť nový svet, žiť v novom cykle, to všetko je privilégium a môže to fungovať len vtedy, keď sa ho vedomí ľudia odvážia aj rozširovať. Medzi mnohými ľuďmi na celom svete vládne veľa zmätku. Mnohí ľudia sa cítia byť zanechaní napospas, bezmocní a bez podpory. Práve takíto ľudia potrebujú podporu, energickú podporu, ale aj ľudí s vrúcnym srdcom, ktorí neodsudzujú, nehodnotia, ale vidia, že aj oni trpia a majú starosti.

V novom svete, v novom cykle, v ktorom budete žiť, by si všetci ľudia mali byť rovní, to je základný princíp prvotnosti, svetlo SHIMAA, ktoré spája všetkých, božské svetlo v každom človeku, bez ohľadu na pôvod, náboženstvo, spirituálnu cestu, ktorou ide. Nový svet by mal byť – keď sa adaptačná fáza vyživí – plný mieru v prvotnosti tvojho bytia, ako vám Kryon už pred rokmi povedal, život v zdraví, v mieri, bezpečí, ľudskej láske, hojnosti.

Spomeň si na mňa, ako to bolo, keď som bol na Zemi. Koľkí ľudia sa pokúšali potlačiť moje svetlo, prenasledovali ma, hoci títo ľudia vedeli, kto som. Pre vás je veľmi dôležité, aby ste sa mohli odovzdať dôvere, MONA’OHA, že vám pri nohách leží svet, ktorý by nemohol byť krajší, pretože mnohé planéty to už dosiahli. V týchto časoch je tiež veľmi podporné a užitočné byť tu a teraz, mať milujúce myšlienky, vidieť svetlo. Mnohí ľudia potrebujú svoj priestor, rovnako ako zvieratá. Prebieha veľký posun vo vedomí a je možné vidieť ho všade, no sú potrební ľudia, ktorí sú dosť odvážni na to, aby kráčali v čele a žili to, čo vám prinášame ako posolstvo.

V poslednej dobe bolo veľa svetelných úkazov, no predsa sa vám mocnosti stále snažia nahovoriť, že to nie sú svetelné úkazy. Nasledujú racionálne vysvetlenia a logický rozum, ktorý človek má, sa snaží nad tým prevziať moc. A preto sa tieto svetelné úkazy nevnímajú ako to, čo sú a čo vám chcú priniesť. Chcú sa vám ukázať, ale tiež očakávajú, že dôverujete v to, že sa vám ukážu. Ľudia, ktorí sa rozhodnú byť v hlbokom zámere, zažijú hlboký mier, pretože sú pripravení kráčať v stopách lásky. Sú pripravení postaviť sa za to, čo robia, bez „ak“ a „alebo“.

Často sme sedeli v kruhu a presne o tomto hovorili. Mnohé z toho sa opakuje v cykle. A teraz je čas, kedy som ja, Ježiš, s mojou energiu stále intenzívnejšie pri tebe. Je to čas plný kúziel, plný zázrakov, ktoré sa dejú, keď im to dovolíš. Ak máš dar rozpoznať, čo zázrak znamená, budeš ho zažívať každý deň. Veľa energií pôsobí s mimoriadnou žiarivou silou a mnohé smie byť teraz odhalené. Veľa sme už so Sangitar hovorili. A tak bude časová epocha Nyroos, skupina Wedaa, časová epocha Quin’Thies hrať významnú a dôležitú úlohu v začínajúcej adaptačnej fáze. Spoznáte mnoho nových bytostí, ktoré vám cez Sangitar odovzdajú svoje posolstvá. Budete teraz používať to, čo ste sa naučili. Leží pred vami nádherný čas. 

V hlbokej dôvere, že ste moje posolstvá prijali srdcom, začneme teraz veľmi intenzívne liečenie, ktoré vám urobí veľmi dobre.

Nikdy nezabudni, že si nesmierne milovaný. 

AN’ANASHA