Kryon: Nové informácie pre bunky

Od: Myriel

Možno poznáte výskumy o tom, ako pôsobia na vodu rôzne energie, ktoré na ňu vysielame. Známe sú najmä výskumy japonského vedca doktora Masaru Emota, ktorý priniesol fotografie kryštálov vody, na ktorú ľudia vysielali rôzne emócie a energie. Dokázal, že voda reaguje, môže v sebe uchovávať informácie.

Naše telo sa skladá z troch štvrtín z vody. Aj ono má schopnosť uchovávať v sebe informácie, ktorými ho zásobujeme. V prvom zväzku kníh 36 radcov svetla nám Kryon prináša posolstvo, aké dôležité je komunikovať s našimi bunkami tak, aby sa nám v živote prejavilo to, čo chceme a nie to, čo nechceme. Avšak často na to nemyslíme a robíme presný opak.

Pretože v dnešnej dobe prúdi na Zem veľa magnetickej energie, ktorú naše telo prijíma, naše bunky sú pripravené absorbovať informácie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Energia Zeme sa veľmi zmenila a každá informácia sa manifestuje veľkou rýchlosťou.

Aké informácie dávate každý deň svojim bunkám? Nebývajú to často myšlienky o problémoch, trápeniach, nedostatku? O tom, ako nemáte čas, zle ste sa rozhodli, ako ste niečo zle urobili, akí ste zbytoční, bezvýznamní, prehliadaní, bezcenní, unavení?

Dávajte si pozor, na čo myslíte a ako na to myslíte, rýchlo sa vám to v živote naozaj prejaví: „Predstav si, že si tieto informácie nahráš a budeš si ich prehrávať a budeš sa čudovať, že je to presne to isté, čo si hovoril. Presne to isté sa stane s každou informáciou, ktorú dáš svojim bunkám! V novej vibrácii to v lineárnom čase často trvá len niekoľko hodín, kým tvoje bunky informácie absorbujú a zmanifestujú!“

Kryon nám prináša príležitosť začať nanovo programovať svoje bunky tak, aby náš život bol nádherný.  Hlboko sa spojte s Kryonom. Ponorte sa do svojho vnútra, tam kde je vaša božskosť (použite kryštál Avatara). S hlbokým zámerom, že chcete dať svojim bunkám nové informácie, dajte povolenie, aby Kryon a jeho družina mohli vaše bunky informovať. Zavolajte svoje čakry, aby sa spojili do jednej veľkej zjednotenej čakry so stredom v srdci. Nechajte ju narastať na obrovskú žiarivú guľu.

To je príprava. Pre formulovanie vašich želaní používajte slová „Ja som.“ „Ja som“ zahŕňa absolútnu jednotu všetkého, čo je. „Ja som“ je formula pre informácie a božskú silu. Každý channeling, ktorý k nám prichádza z duchovného slova, začína týmito slovami.

„Možno si myslíš, že by si nemal pre seba očakávať to najlepšie? Ale Kryon ťa vyzýva: Očakávaj to najlepšie a najväčšiu hojnosť! Odovzdaj anjelom s „Ja som“ všetko, čím chceš byť!

Ak majú anjeli informovať tvoje bunky o zdraví, povedz: „Ja som zdravý!“ Ak majú anjeli informovať tvoje bunky o hojnosti, povedz: „Ja som plný hojnosti!“ Ak majú anjeli informovať tvoje bunky o láske, povedz: „Ja som plný lásky!“

Bez ohľadu na to, čo si želáš, použite vzorec: „Ja som!“ Anjeli sú pripravení – so všetkou svojou láskou a so všetkou mocou božskej sily – informovať teraz tvoje bunky! Informácie sa dostanú do tvojich buniek! Kryon súčasne naplní tieto informácie magnetickou energiou. Môžete začať teraz.“

Pustite si peknú meditačnú hudbu a pár minút vnímajte prítomnosť anjelov, ako na vás pracujú a informujú vaše bunky. Kedykoľvek môžete svoje bunky informovať sami, tým, že budete hovoriť „Ja som…“ – napríklad aj „Ja som So’ham – som božský!“, „Ja som An’Anasha, som plný vďačnosti!“  

Možno budete počas nasledujúcich niekoľkých nocí veľa snívať. Keďže nové informácie pracujú vo všetkých našich telách, uvoľnia sa staré informácie v nás uložené. Deje sa to počas spánku. Nespíme preto, že telo si potrebuje oddýchnuť. Hlavný dôvod je, že oddych potrebuje duša, ktorá sa chcel od niečoho oslobodiť – lebo keď spíme, spí aj rozum a jeho cenzúra je zastavená.