Channelingy L-M

L

Lady Amethyst

Deti Nového veku

Kryonfestival jar 2011

Pre všetkých, ktorí chcú trochu lepšie porozumieť dnešným deťom a mladým ľuďom, nielen pre rodičov, priniesla Lady Amethyst zásadné posolstvo o tom, ako máme vnímať deti a tínedžerov. Sú úplne iní ako my, narodení pre iný svet. Náš svet už nie je pre nich, náš svet dožíva a je pre nich veľmi náročné fungovať v ňom. 

Rozhodovanie v novom cykle

36 radcov svetla – zv. 5 (súhrn)

Doba, v ktorej žijeme, je nový cyklus, nový vek, sme na prahu vzostupu. Na planéte už funguje čistá skutočnosť – Quin’Tass paralelne s dualitným svetom. Lady Amethyst v channelingu hovorí o tom, čo v sebe nesie energia rozhodnutia a prináša nám veľmi praktickú pomôcku pre to, aby sme jednoducho vedeli urobiť správne a dobré rozhodnutie.

O energii rozhodnutia

36 radcov svetla – zv. 7 (súhrn)

Málokedy si uvedomujeme, že každé jedno naše rozhodnutie je energia. A ako každá iná energia, aj táto je živá a chce, aby sme ju brali na vedomie a rešpektovali. Žijeme v dobe, keď energie silnejú a veci sa dejú veľmi rýchlo. Preto aj naše rozhodnutia – čo sú živé energie – budú intenzívnejšie. Všetko sa hneď manifestuje.

Lady Nada

Dovoľ si žiť v radosti a láske

verejný channeling 08/2007

V tomto channelingu prináša Lady Nada posolstvo o tom, čo nám bráni v prežívaní radosti a ako veľmi je dôležité zbaviť sa strachov a vpustiť radosť do svojho života. Očistí nám druhú čakru, ktorá je centrom radosti zo života, aby sme radosť mohli skutočne aj cítiť

Lady Nada a Ježiš Kristus

Lady Nada a Ježiš Kristus v spoločnom channelingu prinášajú otvorenie srdca a vyliečenie všetkých bolestí, ktoré sme v ňom zatvorili. 

Lady Shyenna

​Kedy sa otvorí Quin’Taas?

Sol’A’Vana fest, november 2019

Lady Shyenna je prebudené vedomie našej planéty. V tomto channelingu hovorí o tom, čo bráni tomu, aby nový svet, Quin’Tass, naplno otvoril a planéta sa vrátila domov.

Lilly’Ana

Modro-biely národ sú prírodné bytosti, duchovia prírody. Sú nesmierne šťastní, keď si ich všimneme a prejavíme im svoju pozornosť. Veľmi radi by s nami začali znovu spolupracovať.  Tento channeling priniesla jedna z nich, Lilly’Ana, počas Kryonfestivalu na jeseň roku 2011, kedy došlo k zasväteniu modrého národa – národa prírodných bytostí – do Bieleho kňažstva. Odvtedy sa národ prírodných bytostí volá modro-biely národ. Biele kňažstvo priniesol na Zem Ježiš. Cez neho je biele kňažstvo zjednotením všetkých kňažských ciest – modrého kňažstva, červeného i zlatého.

Lumina

O uložení božieho tónu tvorenia Tora’An’Taria v nás

verejný channeling 11/2015 - správa po Walk-In

Tento channeling nadväzuje na jesenný Kryonfestival 2015, na ktorom v nás boli aktivované mnohé energie nového čarkrového systému. Počas walk-inu Luminy v tele Sangitar uložila v nás Lumina božé tón tvorenia Tora’An’Taria. Čo to znamená, hovorí v tomto 8-minutovom channelingu z novembra 2015.

M

Maha Cohan

Ochranný štít ohraničenia

Kryonfestival jeseň 2013

Ohraničiť sa od toho, čo nám nerobí dobre, je veľmi dôležité a veľmi potrebné. Vysvetľuje to Maha Cohan v tomto channelingu. Ohraničenie je ako stena, ako ochranný štít, cez ktorý nič neprenikne a všetko sa od neho odrazí.

Ma’Ha’Lias

Fyzický aspekt a aspekt duše

verejný channeling 05/2010

Ma’Ha’Lias je po Marisovi druhý Arkturiánec, ktorý nám odovzdáva svoje posolstvá. Rovnako ako Maris aj on miluje a skúma ľudí a jeho posolstvá sú veľmi láskavé, veľmi ľudské a jednoducho pochopiteľné. Toto bol jeden z prvých channelingov, ktorý nám cez Sangitar priniesol a hoci nemal veľa skúseností s formovaním posolstiev do ľudských slov a viet, išlo mu to ľahko a výsledok je síce dlhý, ale veľmi príjemný a prečítania v každom prípade hodný channeling.

Ma’Ha’Lias je bytosť, ktorá v univerze vie najviac o aspektoch, preto aj dostal titul, pod ktorým ho na Zemi poznáme – Doktor aspektov. V tomto channelingu prináša dôležité a zaujímavé informácie o našom fyzickom aspekte a aspekte duše. Potvrdzuje, že naše telo bolo stvorené tak, aby nestarlo, aby sme v ňom mohli zotrvať aj 1000 rokov. Našu pozornosť upriamuje na našu dušu. Energie duality sa v našej duši zdržujú výhradne na jej povrchovej vrstve, a aj tak tvoria iba 1 percento zo všetkých energií, ktoré sa tu nachádzajú, zvyšných 99 percent sú energie skutočnosti. Napriek tomu máme tendenciu neustále sa sústrediť na to jediné percento a nevidieť zvyšných 99.

Majster Lao Tse

Prebudenie

úvod k 46 krokom k prebudeniu

Toto je chanelling, ktorý je uverejnený na hlavnej stránke anglickej verzie Kryonschool, ako úvod k 48 krokom k prebudeniu. Majster Lao Tse v ňom krásne vysvetľuje, čo to znamená, keď je človek prebudený do svojej božskosti – či Kroky k prebudeniu robí alebo nie:

„…Situácie, ktoré ťa budú stretávať, sa zmenia. Pochopíš, že len ty sám vytváraš každú situáciu v každom momente tvojho života. Keďže budeš mať božiu silu, budeš vytvárať situácie, ktoré sú plné hojnosti, ľudskej lásky a radosti zo života. Už nebudeš zažívať pochybnosti a strach. Budeš v súzvuku so všetkým, čo je, v absolútnej božskej sile a božskej moci. Už si nebudeš dávať žiadne  limity. Budeš vedieť, že limity už nemajú zmysel. Preto prestaneš posudzovať. Budeš vedieť, že každá ľudská bytosť, nezávisle na tom ako hlboko spí, je vo svojom vnútri božskou bytosťou. Naplní ťa veľký súcit a láska. Nebudeš mať v sebe už pocity zúrivosti alebo  agresivity. Už sa ťa viac nebudú dotýkať. …“

Kruhy v obilí

Kryonfestival jeseň 2006

Pred rokmi som čítala knihu o kruhoch v obilí. Autor Eckhart Weber v nej zhrnul, ktoré kruhy sú podvod a ktoré jednoducho človek nemohol vytvoriť. Majster Lao Tse na Kryonfestivale v roku 2006 o kruhoch v obilí hovoril a vysvetlil, čo to vlastne je. Áno, je to posolstvo z nebies, a viete, kto ich vytváral? Arkturiánci. Tu je úryvok z jeho channelingu.

Maris

Truhlica pokladov

Kryonfestival jar 2007

Život je jednoduchý. Len ľudia si ho radi komplikujú. Podozrievajú jednoduché riešenia, že nemôžu byť dobré. Je to naša typická črta. Duchovný svet nám dal všetko, čo potrebujeme pre šťastný život. Len my to často nevidíme. Rozkošne o tom v metaforách hovorí Arkturiánec Maris.

O slobodnej vôli

Kryonfestival jar 2007

Maris miluje ľudí a miluje metafory. V tejto približuje, čo to znamená, že máme slobodnú vôľu a že duchovný svet nemôže do slobodnej vôle zasahovať.

Časť chanellingu, v ktorom Maris hovorí o planetárnom spojení 389 planét zasiahnutých dualitou. Ich návrat do skutočnosti bol plnánovaný naraz, s tým, že tou rozhodujúcou planétou, ktorá spustí vzostup všetkých ostatných, je naša Zem Sol’A’Vana a jej vedomie Lady Shyenna. Medzitým sa však situácia trochu zmenila a v novembri 2011 už vzostup mala za sebou planéta Partos aj Landras, pridala sa k nim aj Eris.

O Sangitar

Kryonfestival jar 2007

Maris je rozkošný. V jeho chanellingoch je veľa humoru. V jednom z nich, ktorý chanellovala Sangitar, hovorí, ako sa mu s ňou nedarilo spojiť.

Tvoje poslanie

Kryonfestival jeseň 2008

Marisov channeling z jesenného Kryonfestivalu v roku 2008 je síce starý, no veľmi dôležitý. Pomáha nám pochopiť, čo je naše poslanie. 

Maris rád spája do jedného channelingu viacero tém. Aj v tomto, z februára 2009, sa stručne venuje udalosti, ktorá sa v tom čase na planéte udiala – v zemských energiách bola aktivovaná tretia úroveň svetelného tela, no podstatou jeho posolstva je to, aby sme si uvedomili svoju veľkoleposť, čo to vlastne znamená a aký s ňou má súvis naše vnútorné dieťa.

Informácie o novom dianí

Kryonfestival jeseň 2015, 36 radcov svetla – zv. 5

Maris hovorí o tom, aké zmeny priniesol nový cyklus a zhrnul do jasného prehľadu to, čo sa s nami udialo a deje – nový čakrový systém, zmena klímy, boj duality so skutočnosťou, rozpad starých inštitúcií a moci, zmeny v deťoch, zmeny vo zvieratách, zmeny v našej výžive, časové skoky a časové cykly, silnejúce impulzy duše, sny zo skutočnosti, pozorovanie svetelných javov, rýchla manifestácia energií, vyšší vek a mladnutie, zjednocovanie ľudí, spontánne uzdravenia, nové technológie.

Matka Mária

Pocity sa viac nedajú potláčať

verejný channeling 02/2016, 36 radcov svetla – zv.1

Pocity sa už viac nedajú zadržiavať, kontrolovať, potláčať.  Chcú vyjsť von a transformovať sa do svojej prapôvodnosti.

Prestaň bojovať, uvoľni sa a vytvor v sebe pokoj a mier

verejný channeling 07/2016, 36 radcov svetla – zv. 2

Matka Mária hovorí o nových pocitoch: aké je dôležité nahradiť vnútorné boje, ktoré každý z nás zažíva, pokojom a uvoľnením.

S dôverou sa na mňa obráť

verejný channeling 08/2014, 36 radcov svetla – zv. 4

„Niekedy potrebuješ niečo mimo svoj okruh, o čo sa môžeš oprieť. Kde sa môžeš uvoľniť. Kde ťa bezpodmienečne chápu. Kde sa nič, čo povieš, neposudzuje. Kde sa vidí iba to, čím skutočne si: čistá láska. Ja som pripravená, som pripravená dať ti to.“ Matka Mária nám vždy, vždy ponúka svoju náruč, v ktorej nás pohladí, utrie slzy, učičíka a dodá silu pokračovať, keď je nám ťažko. 

Matka Mária a Ježiš

Oslobodenie od prichytených vzorov

Kryonfestival jeseň 2013, 36 radcov svetla – zv. 3

Patríte k tým, ktorí občas cítia v sebe melanchóliu či až smútok? K tým, ktorí cítia na duši bolesť a ani nevedia prečo? Dôvod môže ležať v dávnej minulosti, môže siahať až do času, keď bol na Zemi inkarnovaný Ježiš. Mohli ste byť svedkom jeho utrpenia. Matka Mária v tomto channelingu vysvetľuje súvislosti. Po nej prichádza Ježiš, aby nás od tejto bolesti a smútku oslobodil. Channeling je veľmi silný. Keďže smútok, bolesť či až pocit viny si nesieme v sebe veľmi hlboko, je dobré sa k channelingu vracať a všetko to pomaly rozpúšťať. 

Merlin

Aktivácia magických schopností a udelenie titulu mága

Kryonfestival jeseň 2017, 36 radcov svetla – zv. 3

Chanellingov, v ktorých k nám hovorí Merlin, nie je veľa. V tomto Merlin aktivuje naše magické schopnosti a pozdvihne nás do stavu mága.

Melek Metatron

Zrušenie prísah a sľubov z Avalonu

verejný channeling 10/2007, 36 radcov svetla – zv. 3

V mnohých inkarnáciách sme dali mnoho večných sľubov a prísah. Tieto stále môžu žiť v našom svetelnom tele prítomné a aktívne. Žiadne sľuby a prísahy však nemajú taký silný vplyv ako tie, čo sme dali v Avalone. Ich sila pôsobí ešte aj dnes. Môžu sa týkať rôznych oblastí života, hojnosti aj ľudských vzťahov. Preto je užitočné oslobodiť sa od nich, v hlbokom zámere. Ak chcete pracovať s energiami Avalonu, otvoriť sa jeho múdrosti a poznaniu, a aj pre každodenný dnešný život, je dobré rozpustiť tie staré sľuby, ktoré nám už nič neprinesú a len nás zaťažujú.

Ako začala hra duality a ako končí

Kryonfestival jeseň 2007, 36 radcov svetla – zv. 3

Channeling Meleka Metatrona prináša úvod do časových epoch, ktorými si naša planéta prešla a my spolu s ňou. Hovorí o páde do duality a čo nasledovalo po ňom. Kratšie zhrnutie channelingu nájdeš tu

Transformácia energie Lucifera a sieť lásky

Kryonfestival jar 2008, 36 radcov svetla – zv. 3

Pokračovanie úvodu do časových epoch. Potom ako sa spustil veľký experiment a hra duality sa začala, bola naša planéta zasiahnutá energiou Lucifera. Melek Metatron prináša informácie o tom, ako je možné túto energiu transformovať . Skrátené zhrnutie channelingu nájdeš tu.

My všetci sme prešli všetkými dôležitými časovými epochami, ktoré sa vyvinuli na našej planéte. Každá epocha mala svoje vlastné energie a svoje vlastné úlohy. Brány jednotlivých epoch sú už otvorené, ich energie k nám môže prúdiť a zjednocovať sa. O tom, aké boli najdôležitejšie črty tých najdôležitejších epoch, hovorí Melek Metatron v krátkom channelingu

Dych boží je život. Vychádza z božieho zdroja a prúdi celým univerzom. Jeho cirkulácia môže byť rôzna, prejavuje sa potom inou vibráciou, inými tónmi. Základnou cirkuláciou božieho dychu, ktorý prúdi na našu planétu, je Sol’A’Vana. Rýchlejšia vibrácia, ktorá prináša zmeny a nové energetické vzory, je Tora’An’Taria. Ešte rýchlejšia vibrácia je Ama’Anoi, tá nás privádza do vyššieho vedomia.

Bez dôvery nie je možné žiadna spirituálna cesta. Na dôvere je založená každá cesta k prebudeniu. Dôvera je základom 48 aj nových 36 krokov k prebudeniu. Na konci prvého zo 48 krokov k prebudeniu Melek Metatron o tom hovorí.

Modlitba za bezpečie

36 radcov svetla – zv. 8

Modlitba je poklad, ktorý sme dostali od duchovného sveta priamo od Meleka Metatrona. Každé jej slovo nesie v sebe tie najvyššie energie.

Spomeň si na svoju úlohu

verejný channeling 21.4.2020

Channeling Meleka Metatrona, ktorý nám priniesol krátko po prepuknutí korony a po tzv. druhom veľkom tresku. Vysvetľuje, čo sa deje na planéte čo je v tejto dobe našou úlohou.

Kvapky požehnania súcitu

Kryonfestival júl 2020 – úvodný channeling

Úvodný channeling k prvému Kryonfestivalu, ktorý sa konal online, kedy sa naplno spustilo prúdenie nyoónskej energie.

Kvapky požehnania súcitu

Kryonfestival november 2020 – úvodný channeling

Otvárací channeling druhého online Kryonfestivalu. Pred týmto festivalom nám bol prinesený kryštál AN’THEAA, kryštál súcitu. V jeho znamení sa nesie tento channeling

Posolstvá mieru

CD – dar od Sabine Sangitar

Doba, v ktorej žijeme, nie je jednoduchá ani ľahká. Vie to aj duchovný svet, preto nám prináša pomoc vo forme posolstva Meleka Metatrona, naplneného pokojom a láskou. „V týchto časoch je dualita veľmi hlučná. Často vôbec nevieš, čo s Tebou deje. Pokoj a mier, ktoré hľadáš, nájdeš len v sebe. Počas channelingu ťa Melek Metatron zavedie do hlbokého pokoja a prinesie ti posolstvá mieru a bezpodmienečnej lásky. Zoberie ťa na energetickú cestu do nezvyčajných oblastí, aby si mohol viac cítiť hlboký mier, radosť zo života, bezpečie, nádej, moc a silu. Nie si nikdy sám.“, uvádza sa na stránke Shimaa.  CD je mimoriadnym darom duchovného sveta a Sabine Sangitar, aby sme lepšie zvládali tento náročný čas. Prináša hlboké uvoľnenie, oslobodenie od strachov, ťažoby a starostí a vedie nás k pokoju, vyrovnanosti, uvoľnenosti, bezpečiu a láske.

Myriel

Veľmi dôležitý channeling od Myriel pre každého, kto chce dnešnú dobu zvládať lepšie a kto má skutočný záujem podieľať sa na zmenách a prispievať k nim, kto chce pracovať a používať svoju silu a svoje svetlo pre Nový svet. Myriel je nositeľkou mystického liečivého ducha. V channelingu vysvetľuje, kedy je možné, aby mystický liečivý duch vstúpil do našej mentálnej roviny, usadil sa tam a zostal tam cirkulovať. Mystický liečivý duch je jediná energia, ktorá by mala cirkulovať v mentálnej rovine. U mnohých ľudí sa tak teraz nedeje, nie je tam mystický liečivý duch, ale rozum. Channeling sám o sebe je dlhý, no je aj veľmi „výživný“ – po informačnej aj energetickej stránke. Je dobré ho opakovať. Každé jedno slovo je naplnené energiou mystického liečivého ducha, nosnou energiou, pomocou ktorej budeme tvoriť nový svet.

Myriel a Merlin

Zasvätenie do aspektu schopností

Kryonfestival jar 2010, 36 radcov svetla – zv. 3

Myriel ťa sprevádza na ceste. Pretože prišiel čas, aby čistá energia mágie prúdila do tvojho aspektu schopností a spojila sa s energiou všemohúcnosti Boha. Tak to má byť, tak to bude a to zmení tvoj život!

Channelingy A-I

Adamis, Adonai Ashtar Sheran, Amwa, Angelika Lea, Anjel lásky, Budha, El Morya, Enoi, Esaja, Gabriel, Ganesha, Grace, Chamuel, Inaaf...

Channelingy J-K

Ježiš, Kráľ Artuš, Kryon, Kuthumi...

Channelingy N-Z

Naburaa, Nathaniel, Nirengaa, Noah, Noharees, Norina, Sai’Ba’Emh, Sanat Kumara, Seraphis Bey, Seth, Shakti, Shan’Shija, Sheldrak, Shiva, Shyaad, Toth, Uriel...

Súhrny channelingov z festivalov a seminárov

Kryonfestival, Sol'A'Vana fest, Ježišov seminár