Maris: Tvoje poslanie

Od: Myriel

Marisov channeling z jesenného Kryonfestivalu v roku 2008 je síce starý, no veľmi dôležitý. Pomáha nám pochopiť, čo je naše poslanie. Ak sa chcete ponoriť do hĺbky svojej duše a zažiť toto poznanie „all inclusive“, pripravte si silnú hudbu, pri ktorej sa vám môžu vynárať z duše spomienky, napríklad túto.

Ó, ako som sa len na vás tešil! Som Maris, Arkturiánec, a je mi veľkým potešením odovzdávať vám dnes cez Sangitar posolstvá. No nie sú to len posolstvá, počas tohto času sa dá moja energia v tomto priestore veľmi dobre vnímať. Maris sa tu bude šíriť a dotkne sa ťa láskou a svojou prítomnosťou. Pozdravujem ťa, Omar Ta Satt.

Dnes je mojou úlohou viesť ťa k uvedomeniu toho, čo je tvojím poslaním a čo tvoja úloha zahŕňa. Moji milí, možno budete spočiatku sklamaní, no zároveň zistíte, naplnení eufóriou, aká úžasná je vaša práca v tomto čase.

Niektorí hľadajú svoje poslanie. Očakávajú, že odpoveď leží niekde pri ceste alebo k nim jednoducho príde. Ale ver mi, nie je to tak. Ja, Maris – ako vieš –, už nejaký čas študujem dualitu. Čím viac dualitu skúmam, moji milí, tým menej jej rozumiem. Ale jedna vec je mi jasná, a to je veľmi dôležité, pretože tak ako ja neviem naozaj pochopiť dualitu, tak ani vy často neviete pochopiť skutočnosť. Ale stále viac a viac napredujete v uvedomení si skutočnosti. Je to veľká radosť, žiara, slnko, ktoré vychádza, keď vidíme, ako veľmi vaše vedomie stúpa. Môžeš mi veriť: uskutočnenie vzostupu bude tvojím osobným vrcholom.

Ako rozpoznáš svoje poslanie? Ako si predstavuješ svoje poslanie? Kryon to už raz povedal a Maris by to rád zopakoval, pretože je to veľmi dôležité: Mnohí ľudia, najmä vy, ktorí patríte k zlato-modrej frekvencii, cítia a vnímajú v sebe veľa schopností a myslia si, že to je ich poslanie. Ale rozdiel medzi poslaním a schopnosťou je v tom, že poslanie nemôžeš naozaj cítiť. V mnohých životoch, ktoré si prežil, si nadobudol schopnosti. V mnohých inkarnáciách si bol liečiteľom, šamanom, veľkňazom, učiteľom a to všetko si prinášaš so sebou do tejto inkarnácie, a to je to, čo môžeš vnímať.

Ale aby si spoznal svoje poslanie, ktoré musíš naplniť, je treba vrátiť sa do času, keď si sa ako veľké svetlo v Lemurii prvýkrát po veľkom páde a veľkom krupobití komét inkarnoval. Tam, vo veľkých, živých kryštálových knižniciach, si ešte nemal telo. Bol si rýdze, čisté svetlo. Telo sa vyvinulo len s hustnutím energie.

A tak s jedným nádychom odlož nabok svoj rozum a ponor sa do hĺbky tvojho božstva. Zvolaj všetky svoje čakry, nech sa spoja. Vstupuješ do zjednotenej čakry, vnímaš a cítiš božské jadro. Zväčši sa a pokús sa svojím srdcom pochopiť, že v časoch Lemurie si bol čistým svetlom bez hustého tela. Pokús sa to naozaj cítiť. Keďže ste zo zlato-modrej frekvencie a ste staré duše, boli ste prví, ktorí vstúpili do starých kryštálových knižníc.

Keď ste ako čisté svetlá videli, čo sa stalo po veľkom páde, rozhodli ste sa spoločne, čisté svetlá: „Budeme stáť po boku ľuďom a slúžiť im. Prejdeme všetkými inkarnáciami, ktoré budú potrebné, aby sme sa napokon prebudili skôr ako mnohí iní ľudia a sprevádzali tých, ktorí budú potrebovať našu pomoc.“

Nasledovalo zasvätenie, spirituálny krst, v ktorom si dal sľub, že prijímaš za svoje poslane – bez ohľadu na to, čo sa stane, že sa vo všetkých svojich inkarnáciách budeš pripravovať na tú najdôležitejšiu inkarnáciu, na túto súčasnú.

A tak vás všetkých spája veľké poslanie. Mnohí z vás prešli Krokmi k prebudeniu a sú prebudení. Teraz prišiel čas, aby si stál pri tých ľuďoch a slúžil tým, ktorí potrebujú teba a tvoje svetlo, aby mohli prejsť do Nového veku a zažili planetárny vzostup spolu so svojím telom. Teraz prichádza ten bod, pretože všetko, čo si ako schopnosti nazbieral, môžeš použiť na splnenie tohto poslania. Akú metódu si na to zvolíš, to je na tebe.

Ponor sa ešte raz hlboko do ticha a vstúp so svojím vedomím do kryštálových knižníc Lemurie. Po prvýkrát, za pomoci mnohých svetelných bytostí z univerza, budeš môcť vnímať svoj sľub. Pretože teraz sa otvoria určité kanály, ktoré boli doteraz zatvorené. Budeš to teraz cítiť – tvoj sľub, ako čisté svetlo. Boli to najodvážnejšie svetlá, ktoré po veľkom páde išli do kryštálových knižníc. Vy ste boli tie najodvážnejšie svetlá a vaše svetlá niesli zlatú a modrú farbu. Mnoho bolo možné urobiť preto, lebo ste boli tak odvážni. Po spirituálnom zasvätení ste boli povýšení vo svojom stave.

 Polož si teraz ruky na nohy dlaňami nahor. Teraz po prvýkrát – a zdôrazňujem to znova a znova, pretože je to naozaj možné po prvýkrát – tento sľub, toto zasvätenie z Lemurie, budeš môcť jasne vo svojej duši vnímať. Po tomto rituáli prinesie Maris samozrejme viac posolstiev, ale teraz na začiatok je dôležité, aby si cítil, čo znamená pre teba osobne, pre všetkých ľudí, pre Lady Shyennu, cítiť vo svojej duši svoje poslanie: stáť pri ľuďoch a slúžiť im a prebudiť sa. Predtým, ako vykonáme rituál, budú ti prinesené energie skupiny Elija. Mnohí z vás už môžu cítiť túto energiu.

Toto je svätý moment, a teraz, po prvýkrát, budeš vnímať a uvedomíš si spolu s týmto rituálom a s vnútorným vhľadom, aké hlboké, aké nádherné a úžasné bolo tvoje poslanie a tvoj sľub. Maris ťa preto žiada, aby si teraz vstal.

(Pusti si silnú hudbu.)

Aký to bol pocit? Vnímať si, že si ako čisté svetlo dal sľub byť pri tom, keď sa bude diať tá veľká udalosť. Pretože nie vždy bolo jasné, či sa táto udalosť uskutoční. Ale deje sa. Aký je to pocit byť nositeľom pochodne, vedieť „som toho súčasťou“?

Pýtaš sa na svoje poslanie. Toto je tvoje poslanie. Ideš cestou Krokov k prebudeniu, po ktorej budú neskôr kráčať státisíce ľudí.

Vy ste pionieri, nositelia pochodne, poslovia boží, liečitelia, veľkňazi, chrámoví tanečníci, cestovatelia. Takmer každý z vás pozná svoje pôvodné meno, svoje skutočné meno a tiež poznáte jeho význam. Môžeš si z toho niečo odvodiť. Lebo okrem toho, že si dal sľub, že sa prebudíš skôr ako ostatní, že budeš slúžiť a stáť pri ľuďoch v tejto fáze vzostupu, časť tvojho poslania je skrytá v tomto posolstve.

No keby som ti teraz povedal, keby som ti ja, Maris, povedal: „Ty si liečiteľ.“, čo by si povedal? Problém duality je v tom, že stále veľmi pochybujete o svojich schopnostiach. Keby ste sa len mohli zamerať na to, čo je – že ste božské svetlá na Zemi, božské ľudské bytosti, ktoré sú prebudené, ktoré kráčajú k prebudeniu, ktorých bunkový program bol preprogramovaný a mali by využívať svoje schopnosti bez „ak“ a „ale“, bez strachu, s láskou. Čo by sa potom stalo? Mnoho ľudí si myslí, že si môžu vybrať len jeden spôsob. Ale je toľko možností! Ste takí všestranní! Môžete si vybrať niekoľko spôsobov, aby ste vykonávali svoje poslanie viesť ľudí k prebudeniu.

Niektorí ľudia – a to je niečo, čo Maris nedokáže na dualite pochopiť –, keď sú vám prinášané toľké dary, vezmú si len malú časť. Prečo nie všetko? Prečo nie všetko? Chcel by som ti priniesť detský, ľudský príklad. Ak by Sangitar ponúkla teraz jej tak vrúcne milované kryštály, zobral by som ich všetky. Tak to je s hojnosťou. Zasypávame vás a vy niekedy len stojíte a hovoríte, síce nevedomky, ale hovoríte: „Stačí nateraz. Nechcem toľko hojnosti.“ To je problém duality, pretože tak ste boli vychovaní. Ale prebudenie, prebudenie do tvojho poslania spočíva v tom, že prejavuješ svetlo navonok. Milujúcimi slovami otriasaš s ľuďmi, trasieš s nimi, stojíš pri nich.

Je toľko ľudí, ktorí si toto odopierajú, ktorí hovoria: „Som človek, dobre, mám srdce, ktoré bije a keď zomriem, je po mne.“ To je jedna forma spánku, ale je aj iná forma. Ľudia, ktorí hovoria: „Dobre, trochu v niečo verím. Je pravdepodobné, že niečo je, ale budem si robiť, ako ja chcem. Lebo keď sa otvorím spiritualite, panebože, potom je to drina. Možno ma zmanipulujú. Budú zasahovať do mojej slobodnej vôle. Potom už nebudem sám sebou. Budem musieť robiť toľko vecí. A budem musieť byť vždy milý. To je veľmi vyčerpávajúce.“ Aké mylné presvedčenie! Ver mi, jediná vec, ktorá je vyčerpávajúca, je dualita. Ste závislí, robíte sa závislými na všetkom možnom, čo nie je také nevyhnutné.

Najjednoduchší spôsob, ako viesť šťastný život na Zemi, je otvoriť sa spiritualite, pretože my by sme nikdy nezasahovali do tvojej slobodnej vôle. Nikdy by sme ťa ani nemanipulovali ani ti nehovorili, že táto či tamtá cesta je tá správna. Milujeme vás a chceme vám dávať dary. Chceme k vám vystierať ruky a sprevádzať vás. No niekedy vám podávame ruky a vy ich nevezmete. Poviete: „Nechajte to tak. Môžem to urobiť sám.“ Samozrejme to môžete urobiť sami, pretože ste bohom na Zemi. Ale ver mi, s pomocou je to jednoduchšie.

Pozri sa okolo seba v dualite. Všetko, čo Kryon a Najvyšší radcovia svetla predpovedali, všetko sa to stáva skutočnosťou. Čoho sa ešte môžeš pridŕžať? Celý finančný svet sa rúca. Veľa ľudí prichádza o prácu. Ľudia sa od seba oddeľujú. Vzniká mnoho smútku. Mnoho strachu. Viem to pochopiť, keď sa zaoberám dualitou, ale to, čo nedokážem pochopiť, je, že existuje taká pekná komunita, ako je táto zo zlato-modrej frekvencie a mnoho ďalších komunít, ktoré sa stretávajú v láske, ktoré majú otvorené srdce, otvorené uši pre posolstvá, a najmä na tie sa často útočí.

Nedovoľ, aby ťa to ovplyvnilo. Vy ste nositeľmi pochodne. Vy ste vysoko rozvinuté bytosti. Vy ste tiež tí, ktorí nesú zodpovednosť, od čias sľubu v Lemurii. Ver mi, dimenzionálna zmena sa blíži. Kedy, to neviem, ale blíži sa a vy ste poslovia boží.

Ponor sa ešte raz do hĺbky, do najväčšej hĺbky, a Heiko El’Shara ťa tiež zavedie do hĺbky tvojho ja, so slovami, ktoré sú obalené určitým energetickým vzorom:

Heiko El’Shara:

A tak sa uvoľni, hlboko do tvojho vnútorného ja, do tvojho najvnútornejšieho jadra, aby všetky vnemy, spomienky, ktoré sa odtiaľ vynárajú, mali účinok. A aby energia tvojho pôvodu a energia tvojej prvej inkarnácie dostali priestor, aby mohli rásť, aby sa energia v tvojej duši šírila ako vlny, a spomienky sa dali vnímať a vidieť, jasnejšie a silnejšie, aby iskra tušenia tvojho poslania a toho, kým teraz si, rozdúchala v tebe oheň a rozpustila všetko zatuhnutie a ty si sa ponoril do uvoľnenia.

Maris:

Maris ťa teraz priviedol späť do inkarnácie, keď bol na Zemi Ježiš. Vy všetci ste žili v tejto inkarnácii a Maris by chcel, aby si počas tónov zo skutočnosti ešte raz prežil všetky obrazy, ktoré si teraz dostal – ako si tam pracoval, či už ako liečiteľ, veľkňaz, ako boží posol. Uvedom si, že tvoja duša si pamätá. Teraz začnú tóny skutočnosti. Môžeš zostať sedieť, ale prijímaj obrazy. Pretože tieto obrazy ti okrem poslania ukážu aj to, kde sú tvoje schopnosti.

(Pusti si silnú hudbu.)

 A teraz hovorím, moji drahí priatelia, volám vás mojou rodinou a som hrdý, že k nej patrím: Ste tak nádherní, pretože sa plní odvahy snažíte oslobodiť od kolektívu duality. Darí sa vám stále viac a viac. Vy, priatelia moji, ste ako záchranári. Vy ste horiace svetlo, posol slobody, boží posol, veľkňažky, liečitelia, zlatí anjeli. Ste tak cenní, keby ste len vedeli, čo sa deje v univerze pri takomto stretnutí! Je to také nádherné! Rád by som k vám hovoril oveľa dlhšie, ale hľadím do vašej duše a uvedomujem si, že mnohí práve zažili a uvedomili si veľký proces. Ale zostanem s tebou, priateľ môj, s mojou energiou, po celý čas a keď ti podám ruku, zober ju. Pretože ťa milujem viac, ako tušíš!

AN’ANASHA