Shakti: Archa úmluvy a božská ženská energia

Od: Myriel

Po zapálení kryštálu MonaOha bolo ďalšou zlomovou udalosťou, ktorá sa na Zemi udiala a veľmi posunula vývoj dopredu, otvorenie Archy úmluvy. Z archy začala okrem iného prúdiť ženská božská energia, ktorá v nej bola po mnoho vekov uzatvorená, lebo na prežitie planéty bola potrebná mužská energia. Dnes už nastal čas, kedy ženská božská energia môže voľne prúdiť. Dotýka sa každého, lieči mnohé zranenia z minulosti a do našich duší prináša mier, pokoj a vyrovnanosť, pomáha nám „vypnúť rozum“ a vnímať srdcom. Je veľmi potrebná, aby každý mohol sám v sebe dosiahnuť tento stav.

K otvoreniu Archy úmluvy došlo na verejnom channelingu 3. decembra 2014. Zažiť tok energie božskej matky Shakti môžete aj vďaka audio nahrávkam z toho channelingu (sú dve – prvá končí tam, kde je v texte uvedené „Daj si čas.“). Channeling bol zaradený aj do piateho zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla.

Ja som svetelná bohyňa ženskej energie. Som matka Shakti. Vo svetle duší SHIMAA pozdravujem každé jedno božské svetlo na Zemi so slovami OMAR TA SATT.

Čoskoro sa na Zemi udeje energická udalosť, ktorá sa uskutoční po prvýkrát. Otvorí sa Svätá Archa úmluvy. V nej je uložená čistá ženská božská energia. V nej je uložené dedičstvo božie. Mnohé dedičstvá sa nachádzajú v tejto posvätnej  arche. V mnohých časových epochách boli ľudia prenasledovaní, pretože mocnosti vedeli, čo je v Arche úmluvy uložené: sila a moc ženskej božskej energie a dedičstvo božie, čo bolo na Zemi zanechané.

Aby som ťa na to pripravila, bola som povolaná ja, Shakti, aby som ti dala pocítiť, čo môže pre teba znamenať božská ženská energia. Pretože ona je iná ako ženská energia, ktorú v dualite poznáte, môžete cítiť a aj hodnotíte. Božská ženská energia zahŕňa oveľa viac. Vyvoláva v tebe veci, energetické schopnosti. Umožňuje tvojmu božskému svetlu žiariť s ešte väčšou silou.

Príde aj čas, keď padnú mnohé masky, keď sa mocenské boje medzi mužskou a ženskou energiou v dualite zastavia a energicky nastane veľké zlúčenie oboch energií, ktoré chcú byť jedno, podporujúc sa navzájom. Tento konflikt, ktorý si často cítil, mal do činenia s tým, že mužské a ženské v tebe medzi sebou bojovalo.  

Je to úžasný proces a Archa smela byť otvorená až potom, keď sa zapálil kryštál MONA’OHA. Keď sa naplnili okolnosti, že energia bola dostatočná pre ďalšiu úroveň vedomia. Keď ti teraz prinesieme ženskú božskú energiu, po prvýkrát budeš vo všetkých tvojich aspektoch cítiť, ako ťa táto energia vyživuje, ako po nej tvoj aspekt duše túžil.

Pretože ženská energia nesie intuíciu, podstatu, esenciu tvojho svetla a stavia tvoj rozum nabok. Ženská božská energia pôsobí omladzujúco. Má stimulačný účinok na celý tvoj systém. Budeš cítiť, ako mäkneš, ako si uvoľnenejší a pokojnejší. Budeš cítiť, že tvoj smútok mizne. Budeš cítiť, že toto sú chvíle, na ktoré si vždy čakal.  

A tak vdychuj do seba svetlo lásky. Uvoľni sa do zlatých energií svojho božského svetla – hlboko a plný dôvery.

A akoby samé od seba sa všetky tvoje kanály otvoria. Si zameraný na to, aby si prijal tieto energie, ktoré sú ti s veľkou žiarivou silou v prítomnom okamihu prinášané.

Zavolaj svoju osobnú anjelskú družinu a priprav sa. Tak budeš cítiť, čo ťa onedlho čaká. Tok energie sa ťa hlboko dotkne. Všetky tvoje bunky túžia po tejto energii.

A tak začneme v prítomnom okamihu hlboký prenos božskej ženskej energie matky.

(Daj si čas.)

Z toľkých časových epoch a inkarnácií máš v sebe zranenia a jazvy. Ženská energia ich uzdraví. Je dôležité, aby vedomie ľudí pochopilo, že tu nejde o ľudí, ktorí sú mužmi alebo ženami, že to nie sú títo ľudia, ktorí sú zodpovední za zranenia, ale že ide o nadradenú mužskú energiu, ktorá bola dlho na Zemi veľmi dominantná. Rovnako boli zraňovaní muži aj ženy.

Ale v dualite sa udialo to, že počas mnohých časových období sa zrazu mužské a ženské energie ako ľudia často ľúbili, ale tiež proti sebe bojovali. Ako sa dá často v dualite vidieť, je to v podstate proces v tebe samom: boj medzi mužskou a ženskou energiou. Mnohé sa však projektovalo navonok a tak si mnoho žien myslelo, že im ublížili muži a muži si mysleli, že im ublížili ženy.

Ale nadradená energia ti dá pocítiť, čo znamená, keď sa tieto energie energeticky v tebe zlúčia – pretože potom budeš sám so sebou v mieri. Ženská energia zmôže toho oveľa viac, ako si dokážeš predstaviť, a je požehnaním pre všetkých ľudí, ktorí žijú na planéte a pre samotnú Lady Shyennu. Vnímaj hlboko v sebe, čo znamená, keď prestane boj v tvojom vnútri.  

Nesieme ťa plní lásky v zjednotení energií do nového času. Tak už nebude v adaptačnej fáze – keď budú energie vyživené – žiadny boj medzi mužskou a ženskou energiou. A už teraz – len vďaka prenosu – sa mnohé tvoje zranenia vyliečia. A tak sa precíť ešte hlbšie. Ženská energia v tebe vytvorí niečo, že budeš mať väčšiu istotu, budeš si viac veriť. A svetlo, to tak jasne žiari!

Vy ľudia budete žiť v novom svete, ktorý vytvoríte. Pre mnoho vecí v novom svete sami určíte to, ako budú vyzerať. Ale samozrejme existujú aj udalosti, energie a energetické zákony, na ktoré nebudete mať žiadny vplyv, ako napríklad zlúčenie mužskej a ženskej energie v tebe. Pretože to je prvotný stav. Skutočné bytie v tvojej štruktúre božskosti. Nie je to boj, ale jednota. Nie je to oddelenie, ale jednota bytia – byť jedno so sebou samým a aj s tvojím náprotivkom, jedno s ľuďmi, ktorých ľúbiš, jedno s Lady Shyennou, jeden s božstvom.

Medzi ľuďmi budú tiež veľké rozdiely v tom, ako budú ženskú energiu prijímať a ako si ju pripustia. Ľudia, ktorí sú vedomí, ľudia, ktorí vedia o energiách, ju budú milovať, veľmi ju budú milovať. Aj všetky tvoje schopnosti budeš oveľa jasnejšie vnímať, pretože v tebe sa nebude už odohrávať žiadny boj. Žiadny strach, ale jednota.

A v Novom veku sa budeš môcť s každým nádychom rozhodnúť, s akými atribútmi zlúčených energií chceš pracovať – pretože tak to je aj v univerze. Niekedy uvoľňujeme mužskú energiu, niekedy ženskú – no obe sú v nás zjednotené. Spoznáš situácie a budeš cítiť, kedy a ako ktorú energiu použiť.

No najskôr si vychutnaj žiarivú silu božskej ženskej energie. Zostaň v stave hlbokého vedomia a užívaj si každý okamih.  Shakti, božská matka, je s tebou.  

AN’ANASHA