Čo bolo na Zemi pred pádom do duality?

Dôsledky experimentu oddelenia sa od boha boli v celom našom univerze veľmi veľké a závažné. V tom čase na našej planéte pulzoval bohatý život, ktorý sa zrazu úplne prerušil. Zem v tom čase niesla tóny Lemuria. Žili tu bytosti, ktoré mali svoju prácu. Bolo ich 144 000.

Naša planéta bola v čase pred pádom do duality najväčšou dokumentačnou knižnicou všetkých planét. Bolo tu uložené všetko poznanie božstva, bola tu najväčšia úschovňa všetkej múdrosti univerza. Miesta, kde boli knižnice, sa podarilo pred dualitou ochrániť. Dnes ich voláme kryštálové miesta a sú to tie miesta na planéte, kde vždy prúdila skutočnosť.

Bytosti svetla, ktoré tu žili, pracovali v týchto knižniciach. Pri páde boli aj ony zasiahnuté, prerušilo sa ich spojenie s bohom a stratili vedomie, akoby boli uspané. Zostali len otlačkami svojho svetla bez vedomia, nevedeli si sami pomôcť.

To, že Zem postihnú dôsledky experimentu, nikto nečakal. Bola to pre duchovný svet ťažká situácia. Plán na záchranu bytostí, ktoré tu žili, bol taký, že na Zem príde rovnaký počet bytostí aký tu žil, 144 000, každé sa položí na jednu zasiahnutú bytosť a vdýchne do seba a transformuje luciferskú energiu. Bohužiaľ to také jednoduché nebolo, tento plán nám nevyšiel. Luciferská energia bola veľmi silná a my sme na planéte zostali oveľa dlhšie, ako sme pôvodne očakávali. Pôvodných obyvateľov sa nám nepodarilo prebudiť. Dnes sú z nich strážcovia. Keď sa v channelingoch pri určitých cestách hovorí, že prejdeme popri strážcoch, sú to presne tieto bytosti.