Melek Metatron: Prepojenie energií z rôznych časových epoch

My všetci sme prešli všetkými dôležitými časovými epochami, ktoré sa vyvinuli na našej planéte. Každá epocha mala svoje vlastné energie a svoje vlastné úlohy. Brány jednotlivých epoch sú už otvorené, ich energie k nám môže prúdiť a zjednocovať sa. O tom, aké boli najdôležitejšie črty tých najdôležitejších epoch, hovorí Melek Metatron v krátkom channelingu z jesenného Kryonfestivalu 2012. [čítaj ďalej]

Hiam’Destranus: Aktivácia lemurijských strážcov Annotha a Neroosa

Predchodcom tohto channelingu je channeling Kryona o lemurijskom ohni lásky, v ktorom prinášame život strážcom dimenzionálnej brány epochy Lemurien. Na záver prehovorí aj prebudený strážca Annoth. Channeling priniesol Hiam’Destranus na Kryonfestivale na jeseň 2010 a je zaradený aj do tretej knihy 36 najvyšších radcov svetla. [čítaj ďalej]

Ježiš Kristus: Dedičstvo Kráľa Artuša a Biele kňažstvo

Verejný channeling z augusta 2011, ktorý prišiel po tom, ako sa otvorili brány dimenzie Avalonu a začali k nám prúdiť informácie a energie z tejto epochy. Channeling je pre nás dôležitý tým, že sa nám môžu aktivovať spomienky na to, ako nás Ježiš počas svojej inkarnácie zasvätil do bieleho kňažsžva. Channeling je zahrnutý aj do tretej knihy 36 radcov svetla. [čítaj ďalej]

Yoah’Toh versus Lucifer

Yoah’Toh je najvyšší trónny anjel lásky, ktorého miesto je v božej merkabe. Elohim, ktorý mal najviac odvahy zo všetkých bytostí v celom univerze a dobrovoľne sa na to, že urobí pokus a oddelí sa od boha, od puta lásky s ním, hoci netušil, aké to bude mať následky.

Následky boli katastrofálne, rozletel sa ma miliardy kúskov, aspektov, ktoré sa rozleteli po celom univerze. Výbuch bol obrovský, otriasol celým univerzom a spôsobil, že vysoké energie Yoah’Toh rapídne klesni a stiahli so sebou aj stovky iných planét. Tak sa začala dualita – svet odpojený od boha, s nízkymi energiami, s bytosťami, ktoré stratili kontakt s tým, čo sú. Najväčšia časť aspektov Yoah’Toh dopadla na Zem.

Keďže energie Yoah’Toh sa zmenili, zmenili sa aj jeho tóny. Už nezneli ako „Yoah’Toh“, začali znieť ako „Lucifer“. Yoah’Toh je teda bytosť plná veľkej lásky, bytosť zo skutočnosti, Lucifer je bytosť oddelená od boha, s nízkymi energiami duality.

Úlohou pracovníkov a pionierov svetla dnešnej doby je pomôcť Luciferovi, aby sa opäť stal Yoah’Toh, vytvoriť si s ním puto lásky a pripomenúť mu, kto je. V tomto pomáha channeling Shakti od Sabine Sangitar, ktorý toto puto lásky vytvára, ako aj esencia 107 – Yoah’Toh.

Lemuria a Lemurien

Všetko v univerze je energia, vibrácia, ktorá sa prejavuje svojimi tónmi. Tóny môžeme vyjadriť písmenami, ktoré poznáme – avšak nie vždy, pretože písmená jednoducho nestačia na to, aby vyjadrili všetky rôznorodé energie. Dôležité je len uvedomiť si, že každé jedno pomenovanie, čo k nám prichádza z duchovného sveta, sú vždy tóny, ktoré vyjadrujú energiu skrytú za daným pomenovaním. [čítaj ďalej]