O pracovníkoch svetla a pionieroch svetla

Od: Myriel

V channelingoch od duchovného sveta často počujeme označenie „pracovníci svetla“ a „pionieri svetla“. Čo to je a aký medzi nimi rozdiel?

Pracovník svetla (DE: Lichtarbeiter, EN: lightworker) je každý človek, ktorý sa vo svojich myšlienkach, slovách a činoch rozhoduje pre svetlo, nie pre tmu. Ľudskými slovami povedané, je to človek, ktorý žije podľa niečoho, čomu hovoríme morálne zásady a ktorý sa snaží rozširovať svoje vedomie zo seba a svojho sveta a zameriavať ho aj ďalej – k ľuďom s ktorými žije a ktorých pozná, a ešte ďalej aj k ľuďom, ktorých nepozná, ku zvieratám, k prírode, k planéte. Človek, ktorý vystúpil zo svojej komfortnej zóny a snaží sa vytvárať okolo seba svet založený na láske, podpore, prijatí, súcite, vďačnosti. Človek, ktorý otvára svoje srdce, aby doňho aj z neho mohla prúdiť láska, prijatie, porozumenie voči všetkému, čo je. Každý jeden človek, ktorý sa vydá na cestu rastu svojho vedomia. Každý jeden z vás, ktorý číta tieto riadky, lebo hľadá v sebe niečo, čo mu prinesie radosť, šťastie, všetko, po čom túži. Ktorý sa snaží v sebe nájsť ten kúsok večnosti, ktorý ho spája s vesmírom. Každý človek, ktorý v sebe hľadá boha či ho už našiel a chce sa mu stále viac a viac približovať.

Pionieri svetla (DE: Lichtpionier, EN: lightpioneer) sú tiež pracovníkmi svetla, no majú úlohy navyše. Sú prví, ktorí kráčajú vpred, pripravujú cestu pre ďalších, ktorí budú nasledovať. Kedysi som čítala historický román Cesta na severozápad. Už si z neho nič nepamätám, iba pocit, ktorý mi zostal: skupina mužov sa predierala americkou divočinou, s obrovským úsilím, v ohrození života, cestou, ktorou nikto doposiaľ nešiel sa presekávali ďalej a ďalej a prekonávali vysiľujúce strádanie. To boli pionieri. Prví, ktorí zažili nejakú skúsenosť a pripravili cestu pre ostatných. Všetci, čo nasledovali, to mali už oveľa ľahšie – cestu už mali pripravenú, už nebolo treba bojovať, predierať sa a strádať. Toto sa týka aj pionierov svetla – sú to tí, ktorí kedysi v univerze dali sľub, že sa chcú vyvíjať rýchlejšie ako ostatní, a preto vždy boli a sú v prvých líniách, po mnoho inkarnácií. Sú to tí, ktorí vždy boli pri tom, keď sa rozhodovalo o ďalšom vývoji ľudstva a planéty, podieľali sa na zmenách. Otvárali cesty, aby ďalší mohli pokojne nasledovať a plniť tak svoje úlohy. Pionieri svetla sú tí, ktorí zavŕšili dielo Ježiša Krista na Zemi a zapálením kryštálu Mona’Oha zabezpečili, že návrat planéty domov sa uskutoční. Vďaka ich práci sa zapálili všetky sväté grály, otvorila Archa úmluvy a vypustila z nej ženská energia Shakti, energie na Zemi sa natoľko zvýšili, že Zem mohla byť pokrstená na Sol’A’Vana a jej vedomie Lady Shyenna sa prebudilo, otvorili sa dimenzie predchádzajúcich časových epoch a rôzne iné dimenzionálne brány, otvoril sa Quin’Tass. Pionieri svetla sú bojovníci, ktorí vždy idú do neznáma, lebo cesta ich vedie tam, kadiaľ ešte nikto nikdy nešiel. Sú prví, ktorí po nej idú a zisťujú, aké to vlastne je. Všetci ostatní nasledujú za nimi, do sveta, ktorý už nie je takou veľkou neznámou. Sú to majáky, ktoré svietia na túto cestu.