Sabine Sangitar: Epilóg po Kryonfestivale 2010

Sabine Sangitar je médium, ktoré nám po mnoho inkarnácií odovzdáva posolstvá od duchovného sveta. Je to médium pre tých, ktorí ako prví prišli na túto planétu, keď padla do duality, aby jej pomohli vrátiť sa domov – sú to ľudia, ktorí patria do zlato-modrej frekvencie. No Sanigtar je aj Sabine – je to aj človek, ktorý má rovnako ak my ľudské zážitky a skúsenosti. Vždy keď uvoľní niečo zo svojho osobného ľudského života, je to plné lásky, pokory, vďačnosti – a nám je tým bližšie, pretože si uvedomíme, že aj ona je človek. Po jarnom Kryonfestivale svojimi ľudskými slovami popísala, ako prežíva čas tesne pred festivalom. [čítaj ďalej]