36 najvyšších radcov – Myriel

Úryvok z channelingu zo zväzku 7 kníh 36 najvyšších radcov:

Dávaj si pozor na myšlienky!
Je veľmi dôležité pochopiť, že každé posolstvo, ktoré ti prinášame, má hlboký význam a že je veľmi dôležité dávať si pozor na svoje myšlienky. Pretože od zapálenia kryštálu Mona’Oha a vstupu do novej fázy energie pracuje mystický liečivý duch v tvojej mentálnej úrovni s oveľa väčšou silou. To znamená, že každá myšlienka, ktorú vyšleš, je presiaknutá mystickým liečivým duchom a uvoľňuje veľkú silu: silu manifestácie.