36 najvyšších radcov svetla

Od: Myriel

Kto je 36 najvyšších radcov svetla a čo majú s nami spoločné? Veľmi veľa. Je to skupina duchovných bytostí, ktoré sa zjednotili, aby nám pomohli, aby nás učili, viedli a podporovali na ceste odkrývania závoja zabudnutia, prebúdzania našej božskej sily a pomohli nám priviesť našu planétu do vyššej dimenzie, späť tam, kam patrí, domov.

Priniesli nám kroky k prebudeniu, ktoré sa stali základom Kryonovej školy nového vedomia. Sprevádzajú každého študenta, ktorý začne robiť kroky k prebudeniu – počas celej doby sú neustále s ním, podporujú ho, nesú ho. Slúžia zmene času a podporujú nás aj planétu svojou láskou, poznaním, múdrosťou a energiou. Pracujú najmä s ľuďmi zo zlato-modrej frekvencie, no samozrejme aj pre iné frekvencie.

Bytostí je 36, no nie je dôležité vedieť ich mená, pretože oveľa viac, ako energia jednotlivých bytostí, je dôležitá ich spoločná zjednotená energia, ktorá je tou najväčšou silou, ktorá z vesmíru pracuje na tom, aby sa Zem z duality vrátila späť do skutočnosti. Sú medzi nimi anjeli, nanebobovstúpení majstri a iné bytosti, napríklad Kryon, Ashtar Sheran, Artee, Majster Lao Tse, Anjel Milosti, Michael, Myriel, Rafael, Budha.

Melek Metatron je oko božie, prvá projekcia božského myslenia, stvorený na to, aby umožnil bohu cítiť.  Shakti je ženskou energiou vo vesmíre. Ježiš je synom božím. Všetci majú osobitné postavenie vo vesmíre, a preto nepatria medzi 36 vysokých radcov. 

36 najvyšších radcov svetla neustále sleduje situáciu na Zemi. Podľa čo, ako sa vyvíja, prijímajú rozhodnutia o tom, kedy je možné priniesť na Zem novú energiu alebo odhaliť nové posolstvo. Posolstvá nám odovzdávajú cez médium zlato-modrej frekvencie Sabine Sangitar. Aby ich energia a posolstvá boli verejne prístupné, vychádzajú niektoré aj v knižnej podobe (v nemčine).