David: Ponáraj sa do ticha

Od: Myriel

David je Atlanťan a cez Sangitar nám priniesol mnohé poznanie z čias Atlantídy. V ôsmom zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla prináša svoje posolstvo k súčasnej dobe.

Číslo 144 má vo vesmíre rôzne významy. Pre nás ľudí je spojené aj s počtom energetických cyklov a slučiek, ktoré musíme zvládnuť, aby Zem vystúpila do vyššej dimenzie. Zatiaľ sme ich prešli 141, zostávajú nám prejsť 3, potom sa naplno otvorí Quin’Taas a začne sa číriť po celej planéte.

Najväčšie dary, ktoré dostávame od duchovného sveta, sú intenzívne energetické prúdy. Treba mať však na pamäti, že žiadna energia nemá rada tlak. Tlak zužuje prúd energie, preto nie je dobré byť na seba príliš prísny. Energia chce byť voľná, chce cirkulovať, šíriť sa, rozprávať sa s nami.

Jedným z takýchto prúdov je energia Anashka pre naše telo. „Fyzický aspekt je tá energia, ktorá je veľmi masívna, veľmi hustá a veľmi pevná. Anashka ti prinesie spásu, pretože všetko, čo bolo v tvojom tele uložené, sa môže uvoľniť, aby sa prinavrátilo k tomu, ako to bolo pôvodne. Tvoj fyzický aspekt získa ľahkosť a bude mať v sebe dokonalý mier, že ho viac nebudeš vnímať ako bremeno, ale ako obohatenie! Je ako chrám, v ktorom bývaš a tento chrám má žiariť – plný svetla a lásky! Tvoje bunky, tvoja esencia, tvoja energia, to všetko existuje už tak dlho – a predsa to bude tak, že príde návrat k prapôvodnému a k vyliečeniu, keď budeš na to pripravená!“

Kvôli intenzívnym prúdom energií, je dobré, aby sme sa neustále ohraničovali. „Ohraničenie je veľmi podstatné, pretože bude pre teba oveľa ľahšie nasledovať svojimi myšlienkami tok lásky, aby si sa sústredila na to, čo je naozaj dôležité. Čo vidíš vonku, čo ťa stretáva vonku, čo sa deje vonku, možno sú útoky, agresivita, to nie je dôležité. Dôležité je všetko to, čo nesieš v sebe, čo cítiš, čo si myslíš, kam ťa energie zanesú; spojenie s 36 najvyššími radcami svetla, spojenie s Ježišom; hlboký mier, ktorý sa šíri v tichu, keď ty si v tichu.

Nenechaj sa nachytať hektikou bežného dňa. Daruj si dar a ponáraj sa znova a znova do ticha, pretože tam nájdeš odpovede, tam nájdeš múdrosť, tam si doma, tam cítiš spojenie so všetkým, čo je. Tam cítiš lásku, čo ti je prinášaná – a hlboko v sebe vieš: Všetko je dobré! Ty si dobrá – ty si nádherná!

Aj ty dávaš duchovnému svetu dary tvojimi myšlienkami, tvojou láskou, tvojou dôverou, tvojou trpezlivosťou, tvojím horúcim srdcom.“