Nemusíš vidieť, cíť

Od: Myriel

Možno aj ty patríš medzi tých, ktorí túžobne čakajú, kedy konečne začnú vidieť svojím vnútorným zrakom. Možno ťa kvôli tomu premáhajú pochybnosti, lebo sa ti nedarí a máš chuť všetko nechať tak. Dobrá správa: Nezúfaj, presne tak to má byť.

Ako hovorila Sangitar na seminári o zmene dimenzií na jeseň 2019, našou úlohou v tomto čase tesne pred vzostupom, pred otvorením Quin’Taas, nie je vidieť, ale cítiť. Duchovný svet nám znova a znova posiela to isté posolstvo, ktorému však nie vždy venujeme dostatok pozornosti: Cíť. Začni cítiť inak.

Nie je dôležité, aby sme videli duchovné bytosti, kozmické lode, svetelné stĺpy, nie je dôležité cestovať v merkabe. V prvom rade ide o to, aby sme začali cítiť energie. To je to najdôležitejšie. Aby sme začali vnímať, že energia v nás niečo vyvolá, nejaký pocit. Aby sme začali prejavovať energiám pozornosť a vnímali ich vo väčšej hĺbke. To je našou úlohou.

Duchovný svet nám nikdy nepovedal, že našou úlohou je uvidieť svetelný stĺp či prírodné bytosti. Hovorí nám zas a znova, že máme dôverovať, cítiť, posilňovať lásku. Pozýva nás, aby sme sa otvorili energiám, uvoľnili sa a ponorili sa do energií. A to má málo spoločné s videním. 

A toto môže byť aj dôvodom, prečo sa nám stále nedarí vidieť vnútorným zrakom: pretože naše cítenie ešte nedozrelo, naša dôvera nie je ešte nezlomná a naša láska nie je neochvejná.

Pokiaľ sa zameriavame na to, že nevidíme, čo by sme chceli vidieť, zabúdame na to, že oveľa dôležitejšie je najskôr cítiť. Až keď natoľko rozvinieme svoje cítenie, že energie v ich rôznych aspektoch budeme naozaj aj cítiť, keď budeme pozorní voči každej energie, lebo vieme, že je živá, až potom budeme slobodní a budeme mať možnosť aj vidieť. Nestane sa tak zo dňa na deň, je to proces. Ak mu dôverujeme a neumárame sa pochybnosťami, ak dôverujeme svojim pocitom, naše cítenie z kroka na krok silnie a prehlbuje sa.

Niekomu by sa mohlo zdať, že cítenie je jednoduché a samozrejmé. Nie však pre každého. Sú ľudia, ktorí sa veľmi kontrolujú a mnohé pocity si nepripúšťajú. Keď si človek skutočne nejaký pocit dovolí, keď si ho pripustí, uvoľní sa a dovolí si cítiť, stráca kontrolu. Preto si to niektorí nedovolia. Nikto sa však tomuto procesu nevyhne, je to cesta, ktorou si musí každý prejsť. Zmena v cítení bude v novom svete Quin’Taas enormná a práve teraz je čas, dobre sa na ňu pripraviť.