Veľká duša Budha: Nádych za nádychom

Od: Myriel

Chanelling z 8. zväzku knihy 36 radcov svetla. Veľké veci sa dejú v maličkých krokoch. Jeden za druhým. Okamih za okamihom. Nádych za nádychom. Budha nám pomáha uvedomiť si, že toto je cesta, ako sa vyslobodiť z duality a usadiť sa v skutočnosti. V každom jednom okamihu, s každým jedným nádychom máme možnosť rozhodnúť sa, ktorej strane bude patriť.

Link na nemeckú verziu

Ja som veľká duša Budha. S tónmi OMAR TA SATT ťa srdečne vítam. Nech k tebe v týchto okamihoch, mimo čas a priestor, v ktorom sa pohybuješ, prichádzajú energie Budhu – pozornosť, pokoj, mier. Sú to okamihy, keď – ak si v tichu, nájdeš spojenie sama zo sebou. Keď sa zhlboka nadýchneš, budeš cítiť teplo, teplo energie, ktorú ti prinášam, ako vlnu, ktorá ti dáva pocit bezpečia, lásky, dôvery a mieru.

Žiješ na planéte, kde sa teraz, počas zmeny časov, energie rýchlo pohybujú a delia. Niekedy to môžeš vnímať, akoby sa ťa snažili stiahnuť na stranu duality, boja, a predsa hlboko v sebe cítiš druhú stranu, stranu svetla, skutočnosti, energie, ktoré stále silnejú a pozývajú ťa, aby si bola s nimi. Je to pozvanie, pozvanie pre teba osobne, ktoré ti šepká a hovorí: “Poď, poď sem, na túto stranu  skutočnosti! Nechaj sa len niesť láskou, bezpečím, mierom, tichom. Prestaň bojovať, nechaj všetko tak. Nevojdi do energie moci, ktorá sa stále nadúva, nafukuje, ktorá chce lapiť ľudí a ktorá bije okolo seba.

Takto to teraz vyzerá na vašej planéte. No táto éra prejde. Spoznáš to podľa toho, že energie moci bijú naokolo až tak veľmi, že začínajú bojovať sami so sebou. Bojujú, pretože už nemajú žiadnu možnosť, pretože energie skutočnosti neustále narastajú a berú im priestor – a ty si toho súčasťou. Ako si pozorná voči sebe samej, voči každej energii, voči svetlu, ale aj voči moci? Ako zaobchádzaš sama so sebou? Čo je pre teba v tvojom živote dôležité, v dobe zmeny časov?

Ľudia sa často cítia ohrození alebo vnímajú v sebe prísnosť, prísnosť voči sebe. Hádajú sa sami so sebou, s podmienkami, v ktorých žijú. Osloboď sa od toho všetkého! Osloboď sa tým, že nepripustíš v sebe prísnosť, namiesto toho zameraj pozornosť na ľahkosť, na všetko pekné, pravé, dobré, čo sama na sebe vidíš. A to všetko, čo na sebe uvidíš, ťa v každom okamihu, ktorý žiješ vedome na tejto planéte, privedie do svetla, do žiary.

Vždy, v každom prípade – s každým tvojím nádychom – ide o tvoje rozhodnutie! Budeš bojovať alebo uzavrieš mier? Si nasmerovaná na to, čo je vonku, alebo do svojho vnútra? Si prísna alebo sa raduješ? Si zahnaná do kúta alebo slobodná a voľná? Žiješ každý okamih ako nádych – nádych za nádychom? Nedokážeš naraz prijať viac nádychov. Dýchanie nemôžeš vopred rozplánovať, že v sebe zadržíš dych a začneš ním šetriť. Môžeš len nechať do seba prúdiť dych nádych za nádychom.

A tak je to s každou energiou, s každým životom na tejto planéte. Nádych za nádychom. Okamih za okamihom. Nezostaň uviaznutá v minulosti. Pusti preč všetko, čo ťa zaťažuje a v každom jednom okamihu, keď si sama so sebou, si buď vedomá: vedomý nádych, vedomý okamih, vedome žitá láska, vedomá dôvera, vedomé svetlo stvorenia v tebe je tisíc krát silnejšie, ako akýkoľvek boj, smútok, bolesť.

Vieme, že táto zmena časov nie je pre teba jednoduchá, a ani nemá byť. Pretože vedomie sa zvyšuje s každou skúsenosťou, ktorú zažívaš v dualite. Len s vedomím vysokým vďaka skúsenostiam sa dokážeš vedome rozhodovať – vždy, s každým nádychom, s každým okamihom, s pozornosťou voči sebe a voči každej energii. Nič si nemôžeš naplánovať, ale všetko môžeš pustiť preč. Svoj dych nemôžeš zastaviť, musíš ho nechať prúdiť.

Nemôžeš si predurčiť svoj život, ale môžeš si vychutnať okamih – pretože ty sama sa rozhoduješ, ako tento okamih bude vyzerať. Pretože on je mimo duality, jeden okamih za druhým. Nádych za nádychom. To vytvára mier. To vytvára ticho. To vytvára dôveru – dôveru k sebe samej, že zvládneš všetko, čo ťa stretne, keď sa moc o teba pokúša, nafukuje sa, je naplnená zlom, hnevom, chce s tebou bojovať. A keď vieš, keď si pochopila, čo znamená láska, tak vieš aj to, že za všetkým stojí láska.

Ak len jediný raz precítiš – naozaj precítiš – že za týmito energiami, celkom hlboko, je len láska – iba sa na ňu zabudlo – vtedy precítiš hlboký mier! Vtedy pochopíš: potrebuješ len jeden nádych, aby si všetko pochopila; nádych za nádychom, aby si precítila, čo ti prináša Veľká duša Budha.

Vyžaduje to pozornosť, silu, odvahu – a to sú atribúty skutočnosti. A keď si uvedomíš, že všetky atribúty skutočnosti sú oveľa silnejšie, intenzívnejšie, mocnejšie ako čokoľvek iné, s čím sa v boji a odpore stretávaš,  využi tieto atribúty, využi ich! Využi ich pre seba, pre tvoje okolie, pre tvoju planétu – využi ich v božej sile tvojho stvorenia! Pretože tam je tvoj pravý domov, tam nájdeš to, čo nazývaš mier. Mier je v tebe a len čaká na to, aby si ho rozpoznala a vážila si ho.

AN’ANASHA