Veta života

Od: Myriel, Shira

Veta života je ďalší pomocník, ktorého sme dostali na cestu do duality. Sprevádza nás počas všetkých inkarnácií a hovorí o tom, aké je naše poslanie, to, čo vieme robiť najlepšie, čo je náš princíp, naša špecifikácia, motivácia našich životov, dôvod, prečo sme tu. Orientuje nás na to, čo je našou úlohou.

Naši kozmickí rodičia poznajú dôvod nášho stvorenia aj našu úlohu v dualite. Keď nás stvorili, dali nám jednak meno, ktoré nesie všetky naše zručnosti, jednak vetu “na rozlúčku”, ktorá nás vítala v každej inkarnácii. S vetou života sme sa v každom živote nejakým spôsobom stretli, vždy bol okamih, v ktorom zohrala zásadnú úlohu.

Vetu života chanelluje Sangitar, dá sa (v nemčine) objednať tu. Predtým je potrené poznať meno pôvodu (dá sa to objednať naraz). Spolu s vetou dostanete aj informáciu o vašom farebnom lúči a osobnom čísle, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli naplniť našu životnú vetu.

Odkaz od duchovného sveta pre tých, čo poznajú svoju životnú vetu:

Každé ráno si vetu vedome aktivujte. Je to motto, zmysel nášho života, doslova nám dodáva palivo. Je to energia, čo je živá, chce byť žitá, jej obsah rastie zo dňa na deň. Je to hnacia sila každej jednej inkarnácii a práve v tejto zohráva veľkú úlohu, lebo bola oživená: žiadajte Boha v akejkoľvek, aj zložitej situácií, nech sa tá veta naplní. Ona je naša duchovná výbava, náš kozmický proviant, máme právo použiť ju.