Kryštál JESUS CHRISTUS – Láska, svetlo, život

Energia Ježiša – Lorda Sanandu

SABINE SANGITAR: Ježiš je v kozmických ríšach nazývaný Lord Sananda. Ježiš je svetlo, láska, pravda a život. Vizualizuj si tento kryštál a spoj sa s Ježišom. Vnímaj lásku a vykúpenie, ktoré ti Ježiš posiela. Prijmi jeho útechu a vylieč sa.