Božia láska a ľudská láska

Uvedomili ste si niekedy, že láska, čo cítime k inému človeku, je často iná ako božia láska? A aký je medzi nimi rozdiel? Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čím bola – a je – špecifická Ježišova láska?

Základom akéhokoľvek života všade v univerze je božia láska – bezpodmienečná, všeobjímajúca, všezahrňujúca, univerzálna, večná, jedinečná. Je neosobná – nie je nejaká k jednému a iná k druhému, prúdi ku všetkým a všetkému rovnako a všetko rovnako miluje, nerobí rozdiely. [čítaj ďalej]

Kryon: Škola nového vedomia – prvý zo 48 krokov k prebudeniu

Kryon je bytosť, vďaka ktorej vznikla celá škola nového vedomia, ktorú poznáme ako Kryonschule či Kryonschool. Vznikla preto, aby ľudí viedla k prebudeniu ich božej moci, aby si uvedomili, že sú viac ako len človek a začali používať božiu moc, čo majú v sebe. Tak vznikli Kroky k prebudeniu – channeligy a meditácie, vďaka ktorým sa nám mení vedomie. Na začiatku bol 48 krokov, rovnakých, aké prešiel Ježiš, keď bol na Zemi a kráčal cestou prebudenia. Neskôr vznikla nová verzia 36 krokov. Prvý krok zo 48 krokov je celý prístupný…  [čítaj ďalej]

Kryštál Lay’O’Esha – Sloboda

SABINE SANGITAR: Sloboda je energia s vysokou frekvenciou a keď sa uvoľní, začne pôsobiť v obrovskej žiarivej sile. Staň sa slobodným v svojom pôsobení, bytí a myslení. Pretrhni putá, ktoré ťa zväzujú. Osloboď sa od toho byť taký, ako ťa chcú vidieť iní ľudia. Buď taký, aký si a vedz, že presne taký, aký si, si nádherný. Skutočnosť a energia slobody neohrozujú a nezasahujú. Plné lásky ti ukazujú, že si boží človek na SOL’A’VANA (na Zemi). [čítaj ďalej]

Anjel Chamuel: Perly lásky

Verejný channeling z decembra 2011, v ktorom nám Anjel Chamuel uloží do duše perly lásky, ktoré majú moc plniť naše želania, aby pomáhali nám aj ostatným ľuďom.

Keď prijmeš do seba nádych lásky, tvoje kalichy sa otvoria samé od seba. Požiadaj svoju osobnú anjelskú družinu, aby priniesli tvoj aspekt duše do božského plameňa. Tak, aby si to vnímala, nechá teraz anjel Chamuel prúdiť perly lásky do tvojho aspektu duše, presne tak, ako je to v tejto chvíli pre teba dobré. Perly sa zoskupia do tvaru anjela. Často sa zdráhaš vyjadrovať tvoje želania a potreby, pretože ti mnohí hovoria, že nie sú pre teba dobré. Ale Chamuel, anjel lásky, ťa teraz vyzýva: Využi tieto perly, ktoré sú živou energiou a vnútorne vyjadri tvoje najhlbšie želanie, tvoju potrebu, nech je to čokoľvek. Tieto perly lásky majú silu vyplniť tvoje želanie, ak je v súlade s tvojou dušou. [čítaj ďalej]

Sila modlitby

Ľudia sa modlia odjakživa, bez ohľadu na to, či a aké náboženstvo vyznávajú. Modlitba je niečo, čo je spoločné všetkým ľuďom. Zjednocuje naše srdcia s božou láskou. Ak ju vyslovujeme v hlbokom zámere lásky, vibruje vo veľmi vysokej energii a môžeme ňou dosiahnuť čokoľvek. Ak sa predtým pomocou KODOISH, KODOISH, KODOISH, ADONAI ´TSEBAYOTH napojíme na boží zdroj, jej silu ešte zväčšíme.

Čo sa deje keď vyslovujeme modlitbu? Láskou naplnená modlitba vytvára špeciálnu energiu, ktorá privolá stovky tisícov anjelov, aby ju cez mnohé frekvencie priniesli až do božieho zdroja. Keď tam dorazí, vykúpe sa v božom zdroji. Melek Metatron ju vdýchne späť do mriežky lásky, čím sa energia celej mriežky zvýši.

Vo vesmíre sa vtedy začína oslava na počesť človeka (ľudí), ktorý modlitbu v hlbokej láske vyslovil a vytvoril energiu. Stovky tisícov anjelov sa za nás začínajú modliť. Posielajú nám AN’ANASHA (vďačnosť) a vylievajú na nás ELEXIER (bezpodmienečnú lásku). Navyšujú naše svetlo, boží dych cez nás prúdi. S nesmiernou láskou sa nás dotýkajú, klaňajú sa pred nami, uctievajú nás, milujú, sprevádzajú.

Anjel Chamuel: Zranenia v ľudskej láske a Kryštál Shen’Arin

V tomto channelingu z jarného Kryonfestivalu 2009 Anjel Chamuel hovorí o tom, ako ľudské slová môžu ľudskú lásku naplniť bolesťou a strachmi, že lásky nie sme hodní. Je potrebné nájsť odvahu, otvoriť sa láske, hovoriť slová plné lásky, lebo to nám dá slobodu a privedie nás do božej lásky. Na tomto festivale Anjel Chamuel ako walk-in ukotvil na Zemi nový kryštál ľudskej lásky Shen’Arin, ktorý nám pomáha vnímať ľudskú lásku v jej hlbokej podstate – lebo všetci sme láska. [čítaj ďalej]

Anjel Chamuel: Ľudská láska – rozpustenie minulých bolestí

Ak sa vám nedarí nájsť životného partnera, s ktorým by ste mohli v láske tráviť spoločné dni, dôvod to môže mať v minulých inkarnáciách, v ktorých ste kvôli ľudskej láske zažili bolesť a trápenie. Stopy po týchto bolestiach môžu byť stále vo vašom svetelnom tele prítomné a brániť vám tak v nových vzťahoch. Na Kryonfestivale na jar 2007 nám Anjel Chamuel priniesol pomoc – rozpustenie všetkých týchto bolestí, aby ľudská láska do života mohla vstúpiť. [čítaj ďalej]

Spomienky duše

Sangitar na nemeckej stránke Kryonschule ponúka niečo, čo sa volá Spomienky duše. Je to sada 12 cédečiek, ktoré sú prístupné každému, ale nie sú pre každého určené. Sú špeciálne tým, že sú spojené s Ježišom. S obdobím, ktoré sme priamo s ním prežili tu na Zemi. Nie všetci boli súčasťou jeho cesty, preto ani necítia ich volanie. Je v nich však niečo, čo prináša hlboké poznanie všetkým [čítaj ďalej]