Sangitar: Kedy sa prebudia spiaci?

Otázka: Keď sa otvorí Quin’Taas, prebudia sa spontánne všetci spiaci, alebo sa to bude diať postupne?

Sangitar: To je niečo, čo nevieme. Závisí to od toho, ako dlho bude trvať prechodná fáza. Ak bude trvať dlhšie, veľa ľudí v tejto prechodnej fáze zmení svoje vedomie, mentálnu oblasť a myšlienky, pretože je čoraz jasnejšie – a čím ďalej je fáza prechodu, tým viac – že zmeny sú také masívne, že už jednoducho nie je možné pokračovať v živote, ktorý človek pozná alebo poznal. Vtedy prichádza uvedomovanie si a prebudenie krok za krokom.

Môže sa však stať – a to je druhá možnosť, ale to nevie nikto, ani duchovný svet to nevie –, že príde taká veľká transformácia, že sa ľudia prebudia z čistého strachu.

Je veľa ľudí, ktorí sú v situácii, ktorá je pre nich taká beznádejná, že sa začnú modliť. Možno tomu vôbec neveria, ale ak nič iné nepomáha, tak sa „chytia poslednej slamky“ a modlia sa. Ak sa modlitba vysloví s najhlbším zámerom – a to je často bohužiaľ len vtedy, keď sa stane niečo zlé alebo keď sa človek veľmi bojí – potom to môže privodiť čiastočné prebudenie. Pretože svetlo, ktoré na Zemi v súčasnosti cirkuluje, je už veľmi veľké – aj keď ho ešte nie je vidieť, pretože tieňová strana sa veľmi nafukuje – ale je tu už toľko svetla, že by to na to stačilo.

Zdroj: Quin’Taas Bibliothek