Sangitar: Má svetlo pri svojom stvorení pohlavie?

Otázka:  Má svetlo pri svojom stvorení pohlavie? Zažili sme si všetci vo svojich inkarnáciách obe pohlavia. Ale má aj channelované meno pohlavie – to, aké máme v súčasnosti?

Sangitar: S pôvodnými menami to nie je také jednoduché. Teraz máš také pohlavie, aké ťa formovalo pri tvojom pôvode. Človek sa tu opäť musí vymaniť z ľudského vnímania, pretože inak si bude predstavovať muža alebo ženu. Pri stvorení vždy dostaneš buď viac ženskej alebo viac mužskej energie, preto si bol v niektorých inkarnáciách niekedy mužom, inokedy ženou. A teraz si to, čoho viac odtlačkov si pri tvojom stvorení dostal, pretože teraz je posledná fáza vývoja času.