36 najvyšších radcov – Sanat Kumara

Úryvok z channelingu zo zväzku 5 kníh 36 najvyšších radcov svetla:

Toľkokrát vám ľuďom bolo povedané, že Lady Shyenna má vlastné vedomie, no mnohí stále nevedia pochopiť, čo to znamená. Vráť sa späť, keď si ešte nosil závoj zabudnutia. Aké dôležité bolo pre teba, že sme ti znova a znova hovorili: “ Prebudíš sa! Si dokonalý!“

Dodávali sme ti odvahu a poskytovali ti útechu. Aj Lady Shyenna to potrebuje. Práve teraz je Lady Shyenna veľmi zraniteľná, veľmi citlivá a trochu zmätená. Ste pionieri svetla – rovnako ako Lady Shyenna, ako veľvyslanci lásky a rovnako ako my zdieľate túžbu, aby planéta Sol’A’Vana vzostúpila do vyššej dimenzie.

Nemôžete manipulovať s Lady Shyennou ani zasahovať do jej slobodnej vôle. Ale môžete jej poskytnúť povzbudenie, pokoj a útechu, dodať jej odvahu a posielať jej kryštály.

Úryvok z channelingu zo zväzku 6 kníh 36 najvyšších radcov svetla:

Uskutočňuješ nádherné veci!

A niekedy si to vôbec neuvedomuješ, potom sa pýtaš sám seba: “Prečo by som mal byť tak nesmierne milovaný, keď niekedy pochybujem a niekedy sú mi možno energie také vzdialené a mám pocit, že už nemôžem ďalej pokračovať?!“ Ale presne v týchto okamihoch je to Ježiš, ktorý ti podáva svoju ruku a dáva ti vedieť a pocítiť: Ty si to najlepšie, čo Sol’A’Vana nesie!

Úryvok z channelingu zo zväzku 3 kníh 36 najvyšších radcov svetla:

Svetlo Prosonodo umožňuje tebe a 36 najvyšším radcom svetla nechať božskú všemohúcnosť prúdiť do tvojho ja hlbšie a hlbšie.

Je to viac ako poznanie, viac ako prebudenie. Je to to, čím si v nosnom Kristovom svetle v tvojom vnútri. Máš v sebe Kristovo svetlo. Si príjemca a darca. Ty si ten, kto robí kroky a vytvára stopy. Si oveľa viac.

Úryvok z channelingu zo zväzku 6 kníh 36 najvyšších radcov svetla:

Poviem ti, ako veľmi si ťa vážim, ako veľmi si ťa cením a milujem za to, čo si urobil pre planétu! Vytvoril si puto lásky s Luciferom.

Aj keď niekedy nebolo ľahké nájsť si v každodennom živote čas, urobil si to a anjeli pred tebou pokľakli, aby ti vzdali česť, milovali ťa a ctili!

Úryvok z channelingu zo zväzku 9 kníh 36 najvyšších radcov svetla:

Od počiatku časov do tohto prítomného okamihu si pracoval, zbieral skúsenosti a niekedy sa cítil oddelený – ale teraz si tu! Teraz si tu! A tú krásu – nasledovať prúdy energie – môžeš hlboko cítiť. Môžeš cítiť, aké zázraky sa už stali a koľko zázrakov sa ešte stane – pretože ste nositeľom svetla na Sol’A’Vana!