Sangitar: Čo znamená „vystúpiť z kolektívu“?

Od: Myriel

Sangitar hovorí o vystúpení z kolektívnych energií – čo to znamená a čo s tým môžem robiť. Zdroj: Quin’Taas Bibliothek, uverejnené aj v 5. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Duchovný svet nás stále žiada, aby sme vystúpili z kolektívu. Je naozaj užitočné povedať si: „vystupujem z kolektívneho vedomia“, pokiaľ si je človek vedomý, že to nie je možné na sto percent – koniec koncov, všetci žijeme v bubline duality. Dôležité je, aby sa človek nenechal chytiť dualitou, aby sa ho príliš nedotýkala.

V tomto čase máme oveľa jednoduchšiu, ľahšiu možnosť vedome sa rozhodnúť, ku ktorej energii sa obrátime. To sa prejavuje aj voči kolektívu. Človek sa nemôže na sto percent stiahnuť z kolektívu, ale ak sa mu podarí zaujať určitý postoj pozitívneho ohraničenia, aby neprijal energie kolektívu za svoje vlastné, potom je to veľmi dobré. Potom sa na povrchu duše nikdy nenahromadí toľko energie, aby jej tam bolo príliš veľa.

Vysoké vedomie má človek vtedy, keď sa celkovo zamýšľa nad energiami a nad tým, čo s ním robia, a uvedomuje si rozdiel medzi energiami skutočnosti a každodennými energiami – pretože to je citeľný rozdiel.

Ľudia spojení s dualitou sú oveľa viac podráždení, netrpezliví, agresívni a človek má pocit, že je toho stále viac. Súvisí to s procesom, ktorý prebieha. Nový cyklus a nové energie pôsobia tak, že je to viditeľnejšie – a tak je pre lásku jednoduchšie na to reagovať.

Takto prebieha tento proces v malom. Vo veľkom sa to dá tiež pozorovať – v mnohých častiach nášho sveta. Moc sa už nebude schopná udržať – jednoducho to už ďalej nepôjde. V mnohých častiach sveta je to veľmi, veľmi zlé, ale samé o sebe prebiehajú tieto procesy energeticky rovnako. Jedno sme my, nositelia energie, a druhé je Lady Shyenna, ktorá prechádza veľkou, celkovou transformáciou. Je konfrontovaná s udalosťami na celom svete.

Je tiež veľmi dobré sa uzemňovať na všetkých štyroch úrovniach ako doposiaľ. Duchovný svet už povedal, že Edinaa čakra prináša hlboké zakorenenie a spojenie s naším planetárnym vedomím, ako aj vycentrovanosť a uzemnenie. Keď zameriame našu pozornosť na Edinaa čakru, je to tiež veľmi dobrý spôsob, ako sa uzemniť.

Stále je potrebný čas, kým mnohí ľudia – kolektív – budú mať rozvinutú Edinaa čakru. Potom prídu pravdepodobne od duchovného sveta nové informácie. Ale uzemnenie je stále veľmi, veľmi dôležité a teraz je ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Energia skutočnosti sa naďalej rozširuje a my všetci sa cítime v kolektíve duality čoraz nepríjemnejšie. Čím lepšie je človek uzemnený, tým ľahšie sa s tým dokáže vyrovnať!

Teraz je čas, keď máme možnosť z rôznych uhlov vnímať obe energie – kolektív duality a kolektív energií skutočnosti: kolektív duality sa rozpína a niekedy je veľmi ťažké zniesť ho a môže byť tiež ťažké vydržať to, pretože sme stále citlivejší. Cítime a prijímame všetko intenzívnejšie. Na druhej strane však z toho môžeme načerpať veľa sily a pevnosti.

Nachádzame sa už v prechodnej fáze. V tejto fáze sa učíme so všetkým sa vysporiadať. My zo zlato-modrej frekvencie sme opäť prví, ktorí vytvoria stopy a bezprostredne zažijú prechod do Nového veku. Neskôr budeme schopní mnohým ľuďom lepšie porozumieť v ich záležitostiach. Je dôležité, aby človek veľa zažil a mnohé vnímal. Otázkou je, z akého uhla sa na to pozerá – z uhla radosti, sily a pevnosti alebo z uhla: „nie je mi dobre, som citlivý a nevydržím to“?

Hodnotenia – ako napríklad dobré alebo zlé, správne alebo nesprávne – sú subjektívne, založené na energii duality. V skutočnosti nič také neexistuje! Keď sa človek na to sústredí, bude mať aj iné skúsenosti!

Základným princípom rastu vedomia je, že človek vo svojom prebudenom stave vie – aj keď nie vždy podľa toho môžete konať – že hodnotenie je jeho osobné. Niečo zhodnotí, aby sa o niečom mohol rozhodnúť alebo aby niečo cítil.

Hodnotenie veľmi súvisí s naším systémom cítenia. Je tu aj nové cítenie, ktorému sa už začíname učiť. V prebudenom stave sa dá pozrieť na situáciu z iných uhlov pohľadu a tým sa dá zmeniť!