Verejný channeling 8.3.2022 – Ashtar Sheran – Mier všetkým národom

Od: Myriel

Tento channeling nám priniesol duchovný svet krátko potom, ako Rusko začalo vojnu proti Ukrajine, aby nám pomohol túto situáciu zvládnuť. Ako vždy, prináša iný uhol pohľadu a ukazuje procesy, ktoré teraz prebiehajú na planéte a ich zmysel. A najmä, prináša pokoj do duše a mier každému jednému aj celej planéte.

Channeling v nemčine je možné vypočuť tu, začiatok 21:00.

Ja som Adonai Ashtar Sheran. Pozdravujem vás s tónmi Omar Ta Satt. Pozdravujem každého jedného z vás. V týchto okamihoch mimo priestoru a času je Konfederácia mieru, to, čo Ashtar Sheran a mnohé milióny bytostí svetla reprezentujú v univerze, pre vás a planétu tu.

Predtým, ako vám odovzdám moje posolstvá cez Sangitar, chcem vám dať vedieť: Máme planétu, vašu nádhernú planétu, ktorá sa nazýva Sol’A’Vana, v každom okamihu nášho bytia vo svojom fokuse. Sú to milióny kozmických lodí, ktoré sa pohybujú okolo planéty a pozorujú dianie. Môžete si byť istí: Keby mala byť táto planéta ohrozená, keby mala byť táto nádherná planéta kedykoľvek ohrozená, zasiahneme a zabránime tomu.

Nie som sám, ale stovky, tisíce bytostí svetla sa tu stretli, aby posolstvá Ashtar Sherana, ktoré sú vám prinášané, nielen spolu s vami zažívali, ale aby pre vás aj pracovali. Preto je užitočné a dobré, aby si sa uvoľnil, aby si otvoril svoje srdce a pre tieto okamihy odložil všetky svoje pochybnosti. Pretože spolu s nami sú tu Arkturiánci, veľa bytostí Hviezdneho semä, Kristovej energie, wejádski majstri. Z každého pôvodu v univerze sa tu zhromaždili bytosti svetla, pretože vedia, že toto sú mimoriadne časy na vašej planéte.

Mnoho, mnoho ľudí má v tomto čase strach. Mnoho ľudí musí opustiť svoju krajinu. Mnoho ľudí je na úteku. Iní zas strácajú všetko, čo majú, niekedy dokonca aj svoj život. Pred mnohými, mnohými rokmi vášho času sme vám už mnohé prorokovali, hovorili sme o tom, čo sa môže stať. A v týchto časoch, v týchto časoch je možné, že Quin’Taas sa veľmi rýchlo otvorí. Pretože na vašej planéte môžeme pozorovať, ako veľa ľudí, ako veľa ľudí sa spája. Je jedno k akej rase, k akému náboženstvu patria, je jedno, či sú starí alebo mladí. Ľudia sa spájajú, aby žili božie atribúty. Žijú súcit, žijú spolupatričnosť, odrazu cítia, že všetci ľudia sú rovnakí vo svojej núdzi, vo svojich potrebách, vo svojich strachoch. Veľa božských atribútov, ako vďačnosť, súcit, pozornosť, mier, sa v tomto čase ukladá do Quin’Taas. Arkturiánci podávajú správy, že toto ukladanie je také intenzívne, ako nikdy doteraz na tejto planéte nebolo.

Sme si vedomí, ako veľa ľudí má strach. Avšak aj zo strachu vzniká zmena. A zmena je potrebná na to, aby mohlo vzniknúť niečo nové. Strach sa môže predsa zmeniť, pretože za každým strachom je láska. Ľudia, ktorí prekonajú strach, napokon objavia lásku, objavia to božské v sebe a prebudia sa, akoby sami od seba.

Prúdy súcitu, ktoré sa v tomto čase ukazujú na vašej planéte, je čosi nádherné. Môžeme vidieť, akí ochotní, plní svetla a dobrí sú ľudia na vašej planéte. Ako sa vedia zomknúť, ako sa delia, akí sú pripravení dávať, prijímať ľudí, čo sú v núdzi a často sa s druhými ľuďmi delia aj o to málo, čo sami majú. To je láska. To je láska.

Existuje jeden kryštál – El’Achai. Znamená príchod Krista. Znamená, že Ježiš je tu, tu a teraz. Jeho vibrácia znamená aj mier všetkým národom tohto sveta. Uvedomte si, že mnohé národy na tejto planéte podobne trpia. Tak mnoho ľudí na vašej planéte trpí núdzou, hladom, smädom. Tak mnoho ľudí musí byť na úteku, majú strach o svoj život. Preto je dôležité, je nadovšetko dôležité, aby ste si uvedomovali potrebu mieru pre všetky národy tejto Zeme.

Keď sa pozoruje čas, v ktorom žiješ, dualitný čas, môžeme vidieť, koľké sa zmenilo. Pred pár rokmi sa spirituálnym ľuďom posmievali, dokonca bývali vylúčení zo spoločnosti. Avšak v týchto časoch, v týchto veľkých zmenách, čo sa už dávno predtým uskutočnili, udiali sa zmeny. Uvedom si: si toho súčasťou, si súčasťou života, si súčasťou univerza. Aj keď mnohí ľudia na to zabudli, často v strachu nájdu seba samého či to božské v univerze, nájdu posilu, prosia o podporu, mnohí ľudia sa začínajú modliť. Všetko je to proces energie. Celá planéta je živá energia, tak ako každý človek je živá energia. A každý človek má silu a vedomie, aby sa každý deň znova rozhodol. Rozhodni sa pre lásku, pre božské atribúty, ži súcit, pozornosť, dôveru, mier, predovšetkým mier v sebe.

Nie je potrebné mať voči niekomu predsudky. Pretože predsudkov bolo na tejto planéte už priveľa. Vždy sa hľadá niekto, kto prestavuje to zlé alebo to dobré. Ale my to vidíme inak. My vieme, že každý človek, bez ohľadu na to, ako sa prejavuje, je dieťa božie.

Sú mocnosti, ktoré pôsobia proti svetu. Sú mocnosti, ktoré chcú zabrániť, aby sa táto nádherná planéta vrátila späť do božích magnetických dráh. Avšak tieto mocnosti sa rozpadávajú. Rozpadnú sa samé od seba. Pretože táto moc, tieto mocnosti, sa pri takom množstve lásky, pri takom množstve súcitu nedokážu udržať. Bolo by veľmi dobré, keby každý človek pochopil, že súdenie dokáže vyvolať len pochybnosti. Vždy, keď sa súdi, pochybnosti sa nafukujú. Posilňuje sa tým moc.

Často sa nás v tomto čase pýtajú: Čo môžeme v tejto dobe robiť? Čo môžete robiť? Pokúšajte sa príliš nesúdiť. Pokúšajte sa získať dôveru, že každý človek, každý človek má v sebe božie svetlo. Všetci ľudia, všetky národy tejto Zeme majú nárok na mier. Pretože mier je to pôvodné. Mier je Quin’Taas. Mier znamená žiť spoločne, mier znamená spoločenstvo, mier znamená nebojovať, mier znamená nemať v sebe žiadne pochybnosti, byť v spojení so sebou a v prvom rade nájsť pokoj v sebe. V  okamihu, keď sa postavíš a súdiš, nie si v mieri. Ale len cez božský atribút – vďačnosti, súcitu, pozornosti, dôvery – sa mier vyživuje. A až vtedy, keď bude mier vo svojej energii cirkulovať v určitom priesečníku energií, vtedy sa otvorí Quin’Taas a zavládne mier pre všetky národy tejto Zeme.

Niekedy je to dokonca tak, že ľudia, čo okolo seba bijú, ľudia, čo súdia, ľudia, čo chcú zlé iným ľuďom, trpia najviac, pretože necítia v sebe žiadnu lásku, žiadny súcit, nedokážu nájsť v sebe žiadny pokoj. Často sú títo ľudia veľmi osamelí a osamotení. Preto je také dôležité byť tu pre všetkých ľudí.

Sú prirodzene aj určité mocnosti, ktoré sa spájajú, aby túto nádhernú planétu zničili. Avšak toto my nedopustíme. Ak dôveruješ týmto slovám, môžeš byť pokojnejší, môžeš v sebe nájsť viac mieru, odložiť pochybnosti, môžeš viac žiť božie atribúty. A čím viac to každý z vás bude robiť, tým rýchlejšie sa otvorí Quin’Taas. Stane sa to s poslednou transformáciou, ktorá vráti planétu späť do božských magnetických dráh. Toto sa môže udiať počas jednej noci, môže sa to udiať v každom okamihu.

Hviezdne semä spieva v najvyšších tónoch energie. Sú to spevy lásky, ktoré sa rozdeľujú po celej planéte. Nič nevynechajú, pretože nič neodsudzujú. Každá energia bude prinesená každému človeku, ktorý o ňu požiada. Toto je boží princíp. Ty patríš k tomuto božiemu princípu, si toho súčasťou. Ty si boží princíp.

Každý človek má v sebe lúč srdca, energetickú líniu, ktorá rastie a zväčšuje sa, keď máš hlboký zámer a keď túto energiu zavoláš. A presne toto teraz urobíme. Párkrát sa zhlboka nadýchni, uvoľňuj sa s každým nádychom. S každým nádychom cítiš viac svoje božské svetlo, cítiš sa v bezpečí, cítiš podporu. Zjednoť svoje čakry. Ponáraj sa ešte hlbšie. Vojdi do hlbokého, hlbokého zámeru, aby sa aktivoval tvoj lúč srdca. Otvor svoje vnútorné oko. Možno aj vidíš lúč srdca, ako táto energia pulzuje, je živá.

Na konček lúča srdca vlož teraz kryštál El’Achai. Ak tento kryštál nepoznáš, jednoducho nadviaž spojenie s El’Achai. Vnímaj, pozeraj sa koľko sily je v tomto kryštáli. Teraz si predstav pred svojím vnútorným okom túto nádhernú planétu a pohybuj s lúčom srdca s El’Achai proti smeru hodinových ručičiek a vysielaj energie tohto kryštálu po celej planéte.

Teraz všetci spoločne povedzte slová Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai ‘Tsebayoth, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’Ham.

Teraz uvoľnite El’Achai.

A teraz stiahnite lúč srdca naspäť a počúvajte slová Adonai Ashtar Sherana, Konfederácie mieru: Nech vznikne nové. Ak cítiš strach, využi tento strach, aby mohlo vzniknúť nové. Nezotrvávaj v strachu, prekonaj ho. Nájdeš lásku a mier. Aj strach je energia, ktorá je živá. Aj túto energiu je treba najskôr vidieť, aby sa mohla rozpustiť. Keď to pochopíš, spoznáš, čo je za tým, že je to skutočnosť, pravda, je to láska. Láska môže len spoločne s mierom, so všetkým živými energiami božskosti, uskutočniť niečo tak veľké, čo sa deje.

Láska je aj mier. Mier je láska. Láska je boh. Je jedno, akým menom sa to zavolá. Spomeň si na to, že všetci ľudia majú v sebe božskú iskru. Maj súcit ku všetkým ľuďom, ktorí ho potrebujú. Ži božie atribúty a buď pri tom múdry, predovšetkým buď v tichu, v spojení so sebou, v tých mnohých okamihoch, keď svet okolo teba je hlučný. V tichu dosiahneš viac. V tichu si spojený so sebou a súčasne aj s nami.

Tak dlho si v živote dôveroval, po mnoho inkarnácií, po mnoho cyklov. Všetko sa to oplatilo. Ešte nikdy predtým, nikdy predtým nebol Quin’Taas tak blízko svojím energetickým vibračným poľom pred otvorením, ako v tomto čase.

Všetkých ľudí, ktorí počúvajú moje slová, teraz, pokiaľ mi to dovolíš, spojím s materskou loďou Ashtara Sherana. To znamená, že s mnohými energetickými líniami budeš spojená s materskou loďou. Keby sa niečo udialo, keby bol nutný zásah, budeme ťa evakuovať a vyzdvihneme ťa. Na toto potrebujeme tvoje povolenie.

Pozri sa hlboko do svojej duše, do svojho srdca, či máš tak veľa dôvery k Ashtarovi Sheranovi, že ťa ochráni, že ochráni planétu. Keď si sa rozhodol, vykonám energetické spojenie formou zasvätenia spolu s tónmi zo skutočnosti.

Vedz, že tieto slová Adonai Ashtar Sherana nie sú len slová. Je to sľub. Sme s vami. Sme s vami. Dôveruj týmto slovám. El’Achai je s tebou.

Prinášam ti zlaté An’Anasha a hovorím slová: Si nesmierne milovaný.

An’Anasha