Dokonalý tón

V každom príspevku, ktorý píšem, znie môj dokonalý tón. Každé slovo a každá myšlienka je nasiaknutá energiami magickej sily, múdrosti, jasnosti, lásky, nádeje a vízií budúcnosti. Sú určené duši, nie rozumu. Ak tie informácie (energie) vojdú do duše čitateľa, rozrezonujú ju a vytvárajú harmóniu. Tá duša chápe. Ak sa toho chytí rozum, zakvačí sa na niečo vytrhnuté z kontextu a prehlučuje dokonalý tón. Ak sa stretnú dve alebo viac bytostí, v ktorých znie dokonalý tón, vzniká z toho akord, harmonická symfónia. Všetci tvoríme jeden orchester, kde každý hrá na svoj nástroj, ktorým je on sám. Keď sa takto rozozvučíme v dokonalom tóne, vzniká hudba sfér. Je to frekvencia 999, frekvencia nového vedomia, prebudenia a skutočnosti.