Otázky z rozumu a otázky z duše

Takmer všetky otázky, ktoré dostávam (Shira), pochádzajú z rozumu. Tak nás vzdelávali – učiteľ sa pýta, ty odpovedáš, a potom testy – správna odpoveď.

Keď dáva človek otázku z rozumu, znamená to, že má vedomie stotožnené s telom. To naše staré známe: „nemysli ako človek“ = „nemysli ako telo“. Rozum sa pýta a neustále rieši problémy. Aj tak, keď odpovedám na otázku z rozumu, používam (aj duchovný svet) podobenstvá, metafory, obrazy… moje odpovede pochádzajú zo skutočnosti, tá sa dá logicky ťažko popísať. Ľudia, ktorí myslia len rozumom (majú vedomie stotožnené s telom), mojim slovám nerozumejú.

Aj duša kladie otázky, ale úplne iným spôsobom. Je zvedavá, chce chápať, ako „to“ funguje. Ja keď chcem niečo poznať, začnem to pozorovať. Pozorujem, ako sa správajú energie. „Nemysli ako človek“ = „mysli ako energia“. Keď sa pýta rozum, nikdy nie je v prítomnom okamihu, keď sa pýta duša, ona je v prítomnom okamihu. Tu neexistuje správna odpoveď. Odpoveďou je to, čo sa ukáže. A energie sa menia. Preto duša nevytvára dogmy, ani pravidlá. Duša je živá, energie sú živé, zakaždým sa správajú inak.

Sangitar raz povedala, že predtým, ako vchádza do skutočnosti, má stovky otázok a keď tam vojde, na všetky zabudne, všetko je jasné. Otázky sa zodpovedali samé od seba.