36 najvyšších radcov svetla

Kto je 36 najvyšších radcov svetla a čo majú s nami spoločné? Veľmi veľa. Je to skupina duchovných bytostí, ktoré sa zjednotili, aby nám pomohli, aby nás učili, viedli a podporovali na ceste odkrývania závoja zabudnutia, prebúdzania našej božskej sily a pomohli nám priviesť našu planétu do vyššej dimenzie, späť tam, kam patrí, domov. Priniesli nám kroky k prebudeniu, ktoré sa stali základom Kryonovej školy nového vedomia. Sprevádzajú každého študenta, ktorý začne robiť kroky k prebudeniu – počas celej doby sú neustále s ním, podporujú ho, nesú ho. Slúžia zmene času a podporujú nás aj planétu svojou láskou, poznaním, múdrosťou a energiou. Pracujú najmä s ľuďmi zo zlato-modrej frekvencie, no samozrejme aj pre iné frekvencie. [čítaj ďalej]