Kniha: 36 najvyšších radcov svetla, zväzok 6 – Som ten, ktorý som

Táto kniha má medzi ostatnými jedinečné postavenie – je venovaná Ježišovi a jeho odkazu. Okrem channelingov Ježiša a rôznych duchovných bytostí, ktoré boli v čase zvestovateľov alebo počas Ježišovho života inkarnovaní na Zemi, je tu množstvo informácií podávaných ľudskými slovami Sabine Sangitar. [čítaj dalej]