Lumina: O uložení božieho tónu tvorenia Tora’An’Taria v nás (správa po Walk-In)

Tento channeling nadväzuje na jesenný Kryonfestival 2015, na ktorom v nás boli aktivované mnohé energie nového čarkrového systému. Počas walk-inu Luminy v tele Sangitar uložila v nás Lumina božé tón tvorenia Tora’An’Taria. Čo to znamená, hovorí v tomto 8-minutovom channelingu z novembra 2015. Nahrávku je možné si aj vypočuť (v nemčine).

Ja som Lumina. Pozdravujem ťa s božím tónom tvorenia, TORA’AN’TARIA. S tónmi OMAR TA SATT vítam každého jedného.

Sangitar stále nesie veľa energie Luminy. Je mi radosťou a cťou, že s tebou dnes cez Sangitar hovorím. Keď som bola s vami, bola som v najhlbšom zámere a hlbokej, hlbokej láske k vám všetkým. Aj pre duchovnú bytosť je veľmi dojemné vidieť vás a byť v tele. [čítaj ďalej]