36 najvyšších radcov – Kuthumi

Úryvok z channelingu z prvého zväzku kníh 36 najvyšších radcov:

Vo vesmíre je toho k dispozícii oveľa viac, ako by si kedykoľvek mohol tušiť! Posielame ti všetko, čo ti slúži a o čo prosíš! Mať domáce zvieratko, cítiť k tomuto zvieratku bezpodmienečnú lásku, je veľmi dôležitý proces – pre teba ako dospelého ako aj pre deti. Sú to veľvyslanci lásky, ktorí ťa sprevádzajú a v každej inkarnácii sa vyššie rozvíjajú…

Možno sú aj v tejto miestnosti domáce zvieratká? Kuthumi by chcel požehnať týchto veľvyslancov lásky! Sú to vysoko rozvinuté bytosti a tieto zvieratá tak veľmi milujú svojich ľudí! Vždy sa správaj k svojmu domácemu zvieratku tak, ako sa správaš k veľvyslancovi lásky, ktorý stojí po tvojom boku. Nebuď netrpezlivý a rozprávaj sa so svojím zvieratkom. Najlepšie to urobíš tak, keď mu budeš vysielať obrazy alebo zvuky. Tvoje zvieratko ti vie porozumieť viac, ako tušíš. Ukáž svojmu zvieratku, ako veľmi ho miluješ a vážiš si ho!