36 najvyšších radcov – Shakti

Úryvok z channelingu zo zväzku 7 kníh 36 najvyšších radcov svetla:

Obsypem ťa láskou zlatej energie, ktorá ti prinesie hlboké bezpečie a mier.
A počúvaj tieto slová, počúvaj tieto slová, moje milované dieťa: Dôveruj božskej matke Shakti, lebo ja sa o teba postarám za každých okolností! A kedykoľvek budeš chcieť, budem ťa držať v náručí a milovať ťa presne takého, aký si. Pretože presne taký, aký si, si správny a dobrý!

Úryvok z channelingu zo zväzku 5 kníh 36 najvyšších radcov svetla:

Ženská energia je nositeľom svetla… Ženská energia pretavená s aspektmi tvojho ja zahŕňa to, že dokážeš prijať tú veľkosť za hranicami tvojho rozumu a cítiť srdcom to, čomu sa hovorí, že je bez podmienok, čomu sa hovorí odvaha, čomu sa hovorí zámer, čomu sa hovorí zodpovednosť, čomu sa hovorí nová energia. Jemná a pritom mocná vibruje táto energia priamo k tebe, keď si v zámere lásky a za hranicami tvojho rozumu.