Kvapky požehnania Meleka Metatrona

Od: Myriel

Súčasťou každého Kryonfestivalu a aj niektorých chanellingov býva časť, kedy nás Metatron alebo Ježiš Kristus obsypávajú kvapkami požehnania. V jednom z verejných chanellingov anjel Chamuel vysvetľuje, čo to kvapky požehnania vlastne sú:

Kvapky požehnania pochádzajú priamo od boha, zo samotného zdroja, z toho, z ktorého sa zrodil aj Ježiš. Je to boží dych, vďaka ktorému je všetko vo vesmíre živé, vďaka tomu vesmír žije. Božský zdroj vyvrhuje zo seba v cykle 48 hodín prúd svetla, akoby striekala fontána, ktorá šíri svetlo do celého vesmíru. Tomu sa hovorí výdych boha, alebo aj kvapky požehnania zo zdroja či Metatronove kvapky požehnania.

Keď Zem vypadla z božských magnetických línií a padla do duality, kvapky svetla zo zdroja nedokázali preniknúť cez husté energie duality, aby sa dostali na Zem. Preto sa ľudia cítili veľmi osamotení a opustení. Tento stav trval mnoho tisícročí až do nedávnej minulosti, do roku 1987, keď prebehla tzv. Harmonická konvergencia, kedy duchovný svet aktivoval v každom jednom človeku na Zemi prvú úroveň svetelného tela (o tom nabudúce). Vtedy zalial Zem po prvýkrát prúd svetla božieho dychu. Menšie prúdy svetla si sem nachádzali svoju cestu od čias, kedy tu bol inkarnovaný Ježiš. Keď na Zem dopadnú kvapky požehnania, ľudia sa začínajú prebúdzať do skutočného života, s každou kvapkou si spomínajú viac a viac na to, kto naozaj sú.

Postupným vývojom a vzostupom vedomia ľudí na planéte, po aktivovaní mriežky lásky, sa na Zem dostáva stále viac a viac božieho dychu. Čím bližšie je Zem k magnetickým líniám, tým je závoj zabudnutia tenší, dualita redšia a boží dych rýchlejší. V čase vzostupu a zmeny dimenzií bude boh dýchať oveľa rýchlejšie a prúdy svetla budú na nás dopadať každé tri hodiny.

Keď sa stretne kolektív ľudí plných lásky, božský zdroj vylieva svoje prúdy svetla priamo na nich, priamo do duší týchto ľudí. Toto sa deje na festivaloch. Je to najväčší dar od boha, ktorý môžeme dostať. Cez tieto prúdy svetla sa k nám dostáva božia milosť.

Shira k tomu dodáva:

Kvapky požehnania sú to najvzácnejšie, čo dostávame. Na to, aby boží zdroj ich mohol začať vypúšťať, je treba veľa, veľa príprav a to v celom univerze. Vchádzajú totiž priamo do duše – mimo všetkých konceptov a znalostí. Je to živá energia, čo dušu doslova prebudí k životu. Okamžite sa cítime lepšie. Keďže je to tak jednoduché, často ani netušíme, aký obrovský dar a obrovský zázrak to je. Kvapky požehnania prichádzajú pri každom festivale, pripravujú dušu na to, čo prichádza. Deje sa to len tak… je to také samozrejmé, že nikto nevidí, čo sa za tým skrýva…