Laa’Tiem’Haa

Laa’Tiem’Haa je bytosť, ktorej energie začali na Zem prúdiť spolu s nyónskym svetlom. Je nositeľkou nyónskeho svetla, a to jednej jeho súčasti: weyádskej energie dôstojnosti. Je veľmi spojená so zlatými zázrakmi, ktoré sú na Zemi. Zlaté zázraky sú miesta čistej skutočnosti.