Lady Nada

Úryvok z channelingu zo zväzku 7 kníh 36 najvyšších radcov:

…Láska je vzácna, pretože ti prináša dar úsmevu energií a vyčarí ti úsmev na tvári. Lebo čo by mohlo byť krajšie ako vedieť, že presne taký aký si, si dobrý a nie si posudzovaný ako v dualite?

Vidíme ťa ako súrodenca z hviezd. Poznáme ťa od počiatku časov. Nikdy by sme nemanipulovali ani nezasiahli do tvojej slobodnej vôle a ani na teba nie sme prísni, ale sprevádzame ťa na tvojej ceste – a to robíme v hlbokej láske a spojení. A dovoľ mi povedať ti: Vždy, keď sa ťa nejaký človek bude snažiť presvedčiť, že to, čo robíš alebo aký si, nie je správne, spomeň si na slová Lady Nady a – bez ohľadu na to, na čo v dualite narazíš – tieto energie ti prinesú úsmev na tvár!

Úryvok z channelingu zo zväzku 4 kníh 36 najvyšších radcov svetla:

Tam sa vám aj prihovoril – slovami lásky!

Bola som tam – viem to! Poznám tie slová, ktoré ti Ježiš povedal. Keď sa rozlúčil, pozrel každému jednému z vás do očí a povedal: ,, Nie je to zbohom navždy – nastane raz čas a budeš počuť: El’Achai! A hlboko v duši budeš vedieť, že som s tebou, že som s tebou,; že som s tebou!“