Noharees: Cesta na Eris a kúpanie vo svätom grále

Od: Myriel

Treťou planétou, ktorá prešla vzostupom, bol ERIS. Bolo to začiatkom roka 2012. NOHAREES z tejto planéty nás o vzostupe informoval na verejnom channelingu v máji 2012.

V channelingu, podobne v iných o vzostupe, sa spomína dokonalý tón. Je to tón, ktorý vždy zaznie v okamihu vzostupu. Každá bytosť má svoj vlastný tón, rovnako ako každá planéta. Tento tón obsahuje všetko, čo daná bytosť je, celé jej bytie. 

Noharees nás zavedie na planétu Eris a zoberie nás k tomu najcennejšiemu, čo tam majú – k Ježišovmu svätému grálu, dovolí nám v ňom sa vykúpať a nasiaknuť Ježišovou láskou. Prichystajte si na to hudbu, príjemnú, pokojnú, nie veľmi dramatickú.

Úžasné na tomto channelingu, ako aj na channelingu Noriny z Landrasu, kde sa môžeme okúpať v perlovom poli, je to, že ich môžeme využívať znova a znova a opakovane sa ponárať do jedného či druhého poľa. Je to ako kúpeľ v božích rukách, obe cesty. Vždy, keď sme unavení, ubolení, utrápení, rozladení, vždy nám pomôžu.

Channeling je prístupný aj v audio verzii v nemčine v dvoch častiach: link audio 1, link audio 2. Tu je prepis v nemčine spolu s linkami na audio.

Pozri aj channeling Kryona O vzostupe planét padnutých do duality, ich prepojení a úlohe Zeme pri planetárnom vzostupe.

Ja som Noharees. Som z planéty Eris. Som galaktický posol. Prúdi vo mne energia bojovníkov svetla. Od počiatku vekov nasledujem moje volanie ako médium a prinášam ľudu Sohamedes odkazy božieho poľa, predovšetkým Božích poslov. Bol som zavolaný, aby som ťa srdečne pozdravil so slovami, čo vibrujú vysoko, prepojil s každým energiu, čo zahŕňa viac ako len pozdrav – pretože tieto slová sú zvuky anjelov. Keď sa stretnú, vysielajú ich. A tak ťa zdravím OMAR TA SATT.

Naša planéta prešla vzostupom. Naša planéta má novú energiu, ktorá je taká slávnostná, taká nádherná a ľahká, že sa to slovami nedá opísať. Hoci sme museli bojovať s niekoľkými ťažkosťami, ten pocit, že sme to dokázali, je pocit, ktorý sme my, bojovníci svetla, nikdy doteraz nezažili. Keďže naša emocionálna štruktúra je trochu odlišná od tej vašej, teraz sme mohli prvýkrát plne cítiť to, čo ste vy v dualite schopní cítiť často.

Musíme vám za mnohé poďakovať, pretože sme využili kolektívne energie, aby sme rozvinuli dokonalý tón. Krása, čistota a svetlo tohto zvuku sa nedá prekonať. Množstvo Božích poslov a anjelov sa zhromaždilo, aby oslavovali s nami. Tak hovorím tebe a každému jednému z vás vysoko vibrujúcimi slovami svetelného jazyka. Energetický vzor, ktorý ukazuje, že ty si boh na Zemi, pretože nosíš boha v sebe, božskú časť, iskričku svetla, ktorá všetko spája. Ten výraz je AN’ANASHA.

My žijeme v pyramídach. Naša planéta je dosť kamenistá a neúrodná. Ale pyramídy žiaria farbami tak, ako si to môžeš pamätať len z Venuše. Máme mnoho pyramíd, v ktorých sú poklady. Ale najväčší poklad, ktorý na Erise uchovávame, je pyramída, v ktorej je zakotvené dedičstvo Ježiša, ktoré ste nám mimochodom priniesli vy. Prišli ste ako avatari zo Zeme. Privítali sme vás na Erise a vy ste ho ukotvili v pyramíde. Preto je pre mňa dnes česť vziať ťa vykúpať sa vo svätom grále. Pretože len privilegovaným ľudským bytostiam, ktoré vo svojom svetelnom tele majú rozvinuté vedomie, je dovolené kúpať sa v tomto svätom grále a prijať jeho energie. Milujeme každého jedného z vás veľkou silou. Sme si vedomí, že vám za mnohé musíme poďakovať.

Žijeme v komunitách a napriek tomu úplne utiahnutí. Naše ženy sú svetelné bojovníčky múdrosti a často mnohých z nás vedú. Nezabíjame zvieratá, vážime si ich a ctíme. A ak sa z vašej planéty mnoho bytostí stiahlo preč, sú s nami a sprevádzajú nás od počiatku času. Máme hlboké spojenie s drakmi a jednorožcami. Tak ako žiaria draci a jednorožce, tak každý jeden zo Sohamedov mohol vidieť, kto sme a ako ďaleko naše svetlo žiari. Uvedomíš si, čo to pre teba znamená vrátiť sa s Nohareesom na Eris. Aby si nasledoval svetelné stopy k svätému grálu božieho syna Ježiša Krista, pred ktorým sa klaniame.

Sangitar ma naučila, ako vás vziať na cestu. Vedome zhlboka dýchaj. Ja zatiaľ doplním, že pre každú cestu je dôležité, aby si si uvedomil, že najväčší poklad, ktorý v sebe nesieš, je živosť tvojej merkaby. Narastaj v nej a požiadaj svoju skupinu anjelov, aby nechali narásť, spojili, pretavili vybrané aspekty s určitou energiou, aby žiarivá sila energie bola o kúsok zavedená späť domov. A tak rob to, čo robíš vždy a priprav sa tak, ako ja pripravujem seba.

Keď s hlbokým nádychom dovolíš svojim aspektom ísť na cestu, budeš cítiť alebo vidieť, kde si. Zároveň, v tom istom okamihu, je možné vykonať túto cestu. Pod nohami budeš cítiť piesok. Náš piesok je purpurový. Vediem ťa k tomu najsvätejšiemu, čo máme na Erise. Možno môžeš vnímať, čo vidím a prenášam na teba, že veľa našich ľudí sa zhromaždilo, aby ťa privítali. Volajme ich pionieri. To je výraz z tvojej planéty, no je celkom vhodný. Každého z vás teraz pozývame, aby si sadol na draka alebo jednorožca a nechal sa zaviesť na miesto, kde na teba čaká to najsvätejšie. Kým si užívaš energiu Erisu, ktorá vyžaruje veľa sily, Božskí poslovia prichádzajú pred pyramídu a do nej, aby ťa privítali. Zvuky spevu zo skutočnosti ťa sprevádzajú počas tvojho letu. Možno cítiš, ako je pre tvoje aspekty prínosné prijímať túto energiu. Sprevádzajú ťa farebné a tancujúce energie, svetelné formácie, ukladajú sa v tebe a ukazujú ti: Aj toto bol tvoj domov.

Teraz ťa pionieri prepustia a pred tebou stoja Boží poslovia. Podávajú ti ruky a vedú ťa cez kamenné schody do pyramídy. Aj keď je v pyramíde málo svetla, rozpoznávaš žiarivý svätý grál. Svätá voda cirkuluje ako veľký kvet a tiež osvetľuje miestnosť. Keď sa okúpeš v tomto svätom grále, tvoje aspekty pocítia najhlbšiu lásku, pretože sa stretnú s Ježišovým dedičstvom. Nikto nevie lepšie ako ty, čo to pre teba znamená. Pomocníci ťa nesú ku kalichu, k svätému grálu. Hviezdy spievajú. Tu v tejto pyramíde je ešte stále počuť dokonalý tón. Ak chceš, pozývam ťa teraz ponoriť sa s tvojimi aspektami hlboko do svätej vody a stretnúť Ježišovo dedičstvo v jeho čistote, plné svetla a lásky pre teba. Užívaj si to.

(Pusti si hudbu.)

Pre Nohareesa je veľmi dojímavé cítiť, čo ty cítiš. Tvoje hlboké spojenie s Ježišom Kristom. Tvoje aspekty teraz vyzdvihneme zo svätého grálu. Kým cesta skončí, je mojou veľkou túžbou zaviesť ťa ešte na jedno miesto. Je to energetický vzor uvedomenia. Len niekoľko bytostí má dovolenie vstúpiť pod tento energetický vzor a prijať do seba energiu uvedomenia. Tento energetický vzor žiari. Pozývam ťa, sadni si pod neho. Ty nenájdeš uvedomenie, uvedomenie nájde teba. Pre každého jedného sa uvoľní hlboké uvedomenie. Súčasne sa na teba vylieva boží dych SOL’A’VANA.

(Pusti si hudbu.)

Teraz vrátim tvoje aspekty. Kým sa energia šíri, poviem ešte o vzostupe.

Na našej planéte neboli žiadne pochybnosti. Ale ľudia boli zatiahnutí do bojov. Boli medzi nami takí, čo sa rozhodli pre svetlo, ktorí urobili všetko, aby sa energia rozširovala. Naším cieľom bolo pozdvihnúť planétu a priviesť ju späť do magnetických božích dráh. Druhá skupina ľudí chcela mať nad Erisom moc. Znova a znova sa pokúšali privlastniť si naše poklady v pyramídach. Pretože vedeli, že keby sa tak stalo, boli by nositeľmi moci na Erise. Ale strana svetla vyhrala. Viem, že mnohí z vás sa bojíte, čo sa stane, keď sa zmení vaša dimenzia. My sme v našom časovom rámci toho zažili veľa. Hovorím vám, žiadny pocit nie je veľkolepejší, nádhernejší ako toto. Aj my sme mali veľa otázok a stále máme. Tiež sme veľa vecí nevedeli. Ale dôverovali sme, znova a znova sme dôverovali a šírili svetlo.

Chcem ti ešte povedať, že tak ako vy ani my sme nemali možnosť skutočne vidieť bytosti, ktoré nám posielali odkazy. Bolo to možné len na cestách za závojom. Poviem vám, stretol som Ježiša, božieho syna. Bolo mi dovolené cítiť, čo ku mne cíti, ku všetkým ľuďom, k planéte.

Ešte jednu vec ti poviem. Jedného dňa, a ver mi, že nezáleží na tom kedy, sa to stane aj vám. Dávam ti môj sľub: budeme tam a pomôžeme našou silou a privítame vás. V spojení so všetkým, čo je, teraz hovorím slová lásky:

AN’ANASHA