Nyroos

Od: Myriel

Nyroos je veľmi dôležitá časová epocha, pretože zmenila celý náš ďalší život až dodnes. Vzdali sme sa v nej takmer všetkého. Po mnohých náročných inkarnáciách v Atlantíde, bola inkarnácia v Nyroos čas pokoja, ktorý sme mali využiť na to, aby sme sa rozhodli, ktoré z našich schopností v sebe zamkneme do truhlice a zahodíme od nej kľúč.

Bolo rozhodnuté, že planéta bude existovať ďalej len vtedy, ak my ľudia začneme fungovať na dôvere a láske, nie vďaka našim schopnostiam. Mohli sme si vybrať: buď poďakovať, vrátiť sa do univerza a viac sa na Zem neinkarnovať, alebo – ako my – všetci, vrhnúť sa do toho, kráčať po stopách lásky a dobojovať to až sem, do dneška, do Zlatého veku.

V Nyroos sme dostali posolstvo, že na planétu príde spasiteľ a prinesie spásu. Ani sme len netušili, čo to to znamená, čo je spasiteľ a spása. Avšak cítili sme to v duši, lásku, po prvý raz, celkom čistú.

Museli sme urobiť veľmi veľa veľmi ťažkých rozhodnutí, ktoré z našich schopností odstavíme, ktoré redukujeme a ktoré si necháme. Netušili sme, aký to bude mať dosah. Nevedeli sme, čo nás čaká, koľko životov na to bude treba, koľko časových epoch. Ale všetci z nás, ktorí tu dnes sme, sme verili, ostali a prijali podmienky hry. Chceli sme byť medzi tými, čo zažijú návrat planéty späť.

Z tých, čo sa rozhodli zostať, bolo vybraných 1728 ľudí, ktorí vytvorili WEEDA skupinu. Boli to najvyšší avatari tej doby, tí, čo v Atlantíde urobili úplne všetko pre záchranu a teraz v Nyroos boli pripravení redukovať svoje najlepšie a najsilnejšie vlastnosti, aby dôvera a láska mohli prevziať vedenie. Náš zámer bol počas jednej inkarnácie preverovaný nie raz, ale tisícky ráz. (WEEDA skupina potom ďalej fungovala ako „Ježišova družina“.)

Teraz, v zlatom veku, je čas znova odpečatiť svoje schopnosti, ktoré sme si vedome v Nyroos zapečatili a začať ich využívať.

AN’ANASHA

Dodatok od Shiry:

Od samého začiatku, keď som začala robiť výklad mena, som pozorovala, že takmer každý človek je presvedčený, že to, čo sú jeho najväčšie kvality, to mu chýba najviac a obyčajne to aj prežíva v živote. (napr. ja som sila a bola som presvedčená, že som slabšia ako iní ľudia…). Dlho som si myslela, že to nám dualita zrkadlí presný opak skutočnosti, že takto vzniká ego. Až celkom nedávno som pochopila, že to NYROOS. Aby sme posilnili dôveru a lásku, odstavili sme, alebo redukovali naše najväčšie schopnosti. Potom ľudia akoby mali spomienku, že niečo mali, že im to patrí, ale zažívajú presný opak. Dnes, keď stretnem niekoho, kto je veľmi zablokovaný, viem, že je jeden z najodvážnejších, ktorý sa dobrovoľne vzdal svojich pokladov, aby mohol slúžiť veľkému celku. AN’ANASHA