Sabine Sangitar: Ich bin der ich bin

Od: Myriel

Informácie tu zverejnené pochádzajú z knihy Ich bin der Ich bin (Som, kto som) od Sabine Sangitar. Sangitar ju chanellovala od rôznych duchovných bytostí, ktoré boli spojené so životom Ježiša na Zemi aj od samotného Ježiša. Prináša poznanie, ktoré sme doteraz nemali. Link: (http://shop.kryonschule.de – Bucher und Bilder).

Božský zdroj obsahuje všetko. Melek Metatron je prvá projekcia Boha. Tak aj všetko ostatné je projekciou, stvoreným svetlom, do ktorého bol vdýchnutý život. Jedinou výnimkou je Ježiš. Ježiš je kvapka požehnania, ktorá vyšla z božského zdroja. On nie je projekciou. Ježiš je kvapka požehnania, ktorá sa manifestovala ako ľudská bytosť. Ježiš je jedinou bytosťou v univerze, ktorá môže ísť priamo do božského prameňa. Každá iná bytosť, nezávisle od frekvencie, z ktorej pochádza, ide najskôr do prameňov Ferania alebo do Shambaly, aby sa tam nabila svetlom. Ježiš ide do božského zdroja. Ježiš má vo vesmíre svoju vlastnú frekvenciu, Kristovu energiu. Ak ste spojení s Ježišom, nemôžete byť bližšie Bohu. Žiadna iná láska nie je hlbšia ako Ježišova.

O živote Ježiša

Ježiš bol ako kvapka požehnania zrodený z božieho zdroja. Predtým, ako sa zrodil, zhromaždilo sa veľmi veľa anjelov z mnohých frekvencií. Spievali neho v najvyšších tónoch lásky a vytvorili tak jeho veľký tetraéder – merkabu. Keď Ježiš vystúpil z božieho prameňa ako čisté svetlo, ponoril som sa do tohto tetraédra a aktivoval ho svojím svetlom prosonodo. Potom bol spolu so svojou merkabou prinesený ako človek do duality.

Ježiš sa narodil do milujúcej, láskavej, avšak veľmi chudobnej rodiny, matke, ktorú poznáme ako Panna Mária. Boli tak veľmi chudobní, že posledné dve deti museli odísť do kláštora, lebo nemali čo jesť. Jedným z nich bol Ježiš. Márii neskôr od bolesti nad stratou detí puklo srdce.

V kláštore stretol Matku Máriu. Ježiš nevedel, kto je, Matka Mária to vedela, nesmela mu však nič povedať, musel sa prebudiť sám. Matka Mária Ježiša sprevádzala asi do jeho 17tich rokov. Potom opustil kláštor a o pár rokov neskôr stretol Jána Krstiteľa. Dostali sa spolu do pyramídy v Gíze, kde Ján Krstiteľ priviedol Ježiša k prebudeniu – pomocou rovnakých 48 krokov, ak máme k dispozícii dnes. Potom už išiel svojou vlastnou cestou ako Ježiš Kristus.

Lady Ametyst: Eleisa Mária – Panna Mária

Panna Mária, ktorá bola fyzickou matkou Ježiša, sa volala Eleisa Mária. Bola to inkarnovaná Lady Amethyst. Spolu s Jozefom, ktorého veľmi milovala, mali veľa detí (asi 7), ale neboli zosobášení. V tej dobe sa každej žene, ktorá nebola vydatá hovorilo panna, preto ju aj dnes poznáme ako Pannu Máriu. To, že jej posledné dieťa bude výnimočné, cítila už vtedy, keď ho nosila pod srdcom. Už vtedy vzniklo medzi ňou a Ježišom silné puto lásky. Počas tehotenstva mávala intenzívne sny o tom, že dieťa bude syn a bude to čosi mimoriadne.

Mária aj Jozef si tehotenstvo vychutnávali. Obaja cítili v sebe veľmi hlboké zmeny. Akoby už nič viac nebolo dôležité. Obaja cítili hlbokú lásku, ktorá ich spájala oveľa viac ako predtým. Keď sa dieťa narodilo, Máriina láska rástla a rástla. Ježišove oči boli veľmi hlboké a bolo v nich veľmi veľa lásky. Keď ho chytila do náručia, vždy ju prenikol pocit šťastia, bezpečia, hlbokého mieru. Dieťa jej dávalo silu, o ktorej predtým nikdy netušila.

Rodina však bola veľmi chudobná, nemali dostatok jedla a žili veľmi obmedzený život. Hoci jej láska bola veľmi hlboká, cítila, že duša jej hovorí, že dieťa musí ísť do inej opatery, aby prežilo.

Keď už nemali čo jesť, vydali sa na cestu, spolu s Helenou, Ježišovou sestrou, s ktorou mal najhlbšie spojenie. Priniesli Ježiša do kláštora. Tam ich privítala Mária. Vyžarovala z nej vlna útechy a súcitu. Rozlúčka s Ježišom a Helenou bola veľmi bolestivá. V Ježišových očiach sa zjavili slzy. Akoby aj on chápal, čo sa deje.

Neprešiel deň ani noc, kedy by Eleisa Mária nebola zaliata slzami túžby po svojich deťoch. Ježiša už nikdy nevidela. O pár rokov opustila svoje telo. Keď odchádzala, videla žiaru a cítila, že Ježiš je pri nej a drží ju za ruku.

O rodičoch a deťoch – posolstvo od Panny Márie

„Rada by som všetkým matkám na Zemi priniesla toto posolstvo: vôbec nezáleží na tom, či chápeš svoje dieťa alebo nie, alebo dieťa sa správa akokoľvek, na konci dňa vás láska navzájom spojí.  Niekedy je to tak, že práve v tomto čase má tvoje dieťa presne nejakú úlohu. Práve tieto nové deti niekedy robia svojim rodičom veľké starosti, pretože sa už nedokážu zapojiť do vzorov duality. Nezáleží na tom, čo sa o tebe hovorí ako o matke, ja ti hovorím, a dobre počúvaj tieto slová, pretože pochádzajú zo skutočnosti: ty si tá najlepšia matka pre tvoje dieťa. Tvojmu dieťaťu dávaš to úplne najlepšie, dávaš mu lásku, oddanosť a na konci vekov tvoje dieťa pochopí úplne všetko a ty zase pochopíš úplne všetko o tvojom dieťati.“

Jofiel: Jozef

Jozef bol inkarnovaný Jofiel. Keď mu Eleisa Mária oznámila, že je tehotná, bol už starý a spočiatku sa vôbec netešil. Vedel, že dieťa nebudú môcť zabezpečiť. Ale ako dieťa v Eleise Márii rástlo, rástla aj Jozefova láska a jeho prepojenie s ním. Keď položil ruky na brucho Eleise Márii, cítil liečivé prúdy, akoby mu dieťa dávalo liečenie.

Jozef bol veľmi spirituálny človek. Keď prišli do kláštora odovzdať Ježiša a Helenu, veľmi ho dojalo, ako boli všetky kňažky a kňazi plní pochopenia, lásky a súcitu. Veľmi sa trápil, že zlyhal, že sa nedokázal postarať o svoju rodinu. Bola to Eleisa Mária a ich spoločná láska, ktorá im obom pomohla. Eleisa Mária Jozefa chlácholila vždy, keď sa začal hanbiť a on ju vtedy, keď plakala.

Keď Eleisa Mária odišla, zlomilo mu to srdce. Stratil svoju spiritualitu a dlhý čas trvalo, kým ju opäť našiel. Dopočul sa, že jeho syn opustil kláštor a vybral sa na cestu, aby našiel sám seba. Aj Jozef sa vybral na cestu. Chcel ho stretnúť. Videl ako tí, čo nedokázali vydržať jeho lásku, Ježiša zapierali, bili, pľuli naňho.

Keď stretol Ježiša, pozrel sa mu do očí. Boli to tie isté oči, ako si pamätal, plné lásky, súcitu, oddanosti. Boli to oči, čo liečili. Boli ale aj plné sily a energie. Po istej dobe stretol Ježiša ešte raz, keď sa cesty oboch chýlili ku koncu. Ježiš zobral Jozefa do náručia a Jozef na okamih mohol cítiť veľmi osobnú, veľmi intenzívnu a intímnu lásku.

Hagia Sofia: Helena, Ježišova sestra

Ježiš mal spomedzi súrodencov najhlbší vzťah so svojou sestrou Helenou, čo bola inkarnovaná Hagia Sofia. Keď sa museli jeho rodičia Ježiša vzdať a dať ho do kláštora, Helena išla do kláštora spolu s ním. Nemala príležitosť často sa s ním stretávať. Ale keď sa prebudil, vyhľadala ho a vedela, že naozaj je syn boží, je láska a bude robiť zázraky. Odvtedy ho sprevádzala na jeho ceste. Dnes Helenu poznáme ako Hagiu Sofiu, ktorá energetizuje všetky esencie, ktoré Sangitar vyrába a dodáva im liečivú silu (http://shop.kryonschule.de/, kategória Essenzen).

Matka Mária

V kláštore Ježiš stretol druhú Máriu, tú, ktorú poznáme ako Matka Mária. Matka Mária bola prebudený avatar s inkarnovanými 20 aspektami (normálne majú všetky bytosti inkarnovaných len 18 aspektov, 3 zostávajú v univerze). Jej úlohou bolo privítať na Zemi syna božieho a pripraviť Ježiša na život na Zemi a sprevádzať ho až do čias, kedy sa sám rozhodne ísť za volaním svojej duše, aby spoznal, že on je syn boží. Ježiš v kláštore zostal asi do svojich sedemnástich rokov, potom sa s Máriou musel rozlúčiť a vydal sa na cestu k prebudeniu.

Prvýkrát Ježiša stretla, keď sa narodil a ležal v košíku na slame. Už vtedy ju obliala vlna lásky, ktorú vyžaroval. Bol dieťaťom plným lásky. Keď Ježiš prišiel do kláštora, bolo tam veľa detí. Museli ťažko pracovať, aby dostali jesť,  zostávalo im málo času na vzdelávanie. Ježiš už vtedy mal dar, že sa so všetkými delil. Niekedy bol aj veľmi smutný. Mal v sebe túžbu, ktorú nedokázal pochopiť. Cítil, že je niečím veľmi výnimočným a často sa Márii pýtal, kto vlastne je, kde je jeho miesto. Držala ho vtedy v náručí a pokúšala sa z neho sňať bolesť.

Ježiš mal veľmi rád kvetinovú záhradu, často sa tam schovával. Bol veľmi nadaný na reči. Miloval vône a miloval každé dieťa, ktoré stretol. Niekedy v noci plakal, pretože cítil bolesť detí a nevedel im pomôcť. Filozofoval o všeličom možnom. Písal básne a bol aj hudobne nadaný. Bolo tichý, obrátený do svojho vnútra. Ale vychádzala z neho obrovská sila. Kedykoľvek v kláštore vošiel do nejakej miestnosti, všetko stíchlo. Sám však túto silu necítil. Cítil sa stratený a veľmi zraniteľný. Túžil po rodičoch a súrodencoch.

Často hľadal útechu u Matky Márie. Niekedy jej pukalo srdce, keď cítila, akú bolesť Ježiš cíti. Jedného dňa k nej prišiel a povedal, že musí odísť z kláštora a nájsť svoje miesto vo svete.

Odchod z kláštora

A tak odišiel z kláštora a začal robiť prvé kroky lásky. Horela v ňom hlboká túžba, ale nevedel, čo s ňou robiť. Niekedy sa cítil veľmi osamelý. Obracal sa na láskyplných ľudí, ktorí ho často prijali a dávali mu najesť a napiť, stretával aj takých, čo sa mu vysmievali.

Jedného dňa sedel pri rieke Jordán a pozoroval rybárov. Jeden k nemu pristúpil a spýtal sa ho, kto je a čo tu robí. „Kráčam po stopách môjho srdca. Som Ježiš,“ povedal. Ten rybár bol Bartolomej, jeho prvý učeník.

O učeníkoch

Prečo bolo učeníkov práve 12? Súvisí to s tým, že existuje 12 frekvencií, ktoré mali nasledovať stopy Ježiša. Medzi učeníkmi musel byť aj jeden prebudený avatar, tak ako aj v kláštore bola avatar Matka Mária, aby sa Ježiš mohol prebudiť. Bol to Bartolomej, a bol to Toth. Ostatných učeníkov Ježiš sám priviedol do prebudenia.

Toth: Bartolomej

Bartolomej bol vtedy ako Toth inkarnovaný na Zemi s 20timi aspektami a prebral úlohu po Matke Márii, aby viedol Ježiša k jeho prebudeniu. Hoci Ježiš nevedel, kto je, keď sa Batolomeja prvý raz dotkol, bolo to akoby sa udial jeden veľký zázrak. Boli vtedy veľmi ťažké časy, celé telo ho bolelo a Ježišov dotyk bol veľmi liečivý. Bartolomej vedel, že Ježiš je tá spása, ktorá prinesie planétu naspäť domov. Ježišove oči boli mäkké, krásne a ligotali sa, keď hovoril. Ponúkol sa, že bude Ježiša sprevádzať, a tak šli spolu.

Noah: Peter

Petra, ktorý bol inkarnovaným Noahom, stretol Ježiš v chráme. Keď sa Peter pozrel Ježišovi do očí, vedel, že sa pozeral do tváre Boha. V tej dobe bolo veľa kazateľov. Rozdiel medzi nimi a Ježišom bol v tom, že Ježiš ešte predtým, ako bol prebudený, hovoril jednoduchými slovami, ktoré sa ľudí dotýkali. Hovorili za neho aj jeho činy, delil sa so všetkým, čo mal. Vždy hovoril láskavé slová. No často sa mu vysmievali, okrikovali ho, vyháňali z chrámu.

Rafael: Jakub

Jakub, inkarnovaný Rafael, bol Ježišovým bratom. Od zvestovateľov počul, že sa narodil syn boží a hlboko v duši vedel, že to musí byť len jeho fyzický brat Ježiš. Tak sa vybral na cestu, aby ho našiel. Bolo už okolo neho veľa ľudí. Radosť bola veľká, objímali sa v najhlbšej láske. Povedal, že ho bude nasledovať kamkoľvek pôjde.

Sanat Kumara: Ján Krstiteľ a Ježišovo prebudenie

Ďalším z učeníkov, ktorých Ježiš stretol na svojej ceste, bol Ján, budúci Ježišov krstiteľ. Ján bol Sanat Kumara, bytosť, ktorá je vedomím našej planéty.

Cesta ich zaviedla k pyramídam v Gíze. Medzičasom sa k Ježišovi pridalo mnoho ľudí, ktorí ho nasledovali. Ježiš začal vo Veľkej pyramíde svoje školenie. Bolo to 48 krokov k prebudeniu. Sú to kroky, ktoré sú prístupné aj nám dnes, len s malými obmenami.

Školenie končilo prebudením, kedy Ježiš našiel sám seba a v plnej sile pochopil, že je syn boží, ktorý zavedie ľudí do spásy, svojou láskou, slovami a skutkami a prinesie im lásku a mier. Keď sa blížil čas prebudenia, pred pyramídou sa zhromaždilo veľa ľudí. Vedeli, že sa má stať niečo veľké, ale nikto nevedel, čo. Ježiš vyšiel z pyramídy a ostal stáť pred ňou. V jeho tvári bolo vidno lásku. Vždy, keď bol nablízku, vytvorila sa energia lásky a hľadala si cestu do sŕdc ľudí.

Malému množstvu ľudí povolili, aby sa vrátili s Ježišom do pyramídy, aby boli svedkami prebudenia. Keď sa rituál dokončil, vyšiel von pred pyramídu a priznal sa zhromaždenému davu, že je prebudený syn boží. Kto ho bude nasledovať, bude spasený. Mnoho, mnoho ľudí si kľaklo na kolená. Cítili hlbokú lásku, čo z neho vychádzala. Ježiš poprosil Jána, aby ho pokrstil. Vydali sa na cestu, aby našli miesto, ktoré by bolo vhodné.

Lady Nada: Mária Magdaléna

Pri jednom z chrámov popri ich ceste Ježiš stretol Máriu Magdalénu. Vyhnali ju zo spoločnosti. Zažívala veľmi veľa utrpenia. Mala v očiach obrovskú bolesť a smútok. Keď na ňu Ježiš pozrel, vedel, že je láskou jeho živote, že má v sebe všetko, čo ich zjednocuje.

Mária Magdaléna mala ťažký život. Narodila sa ryšavá. V oblasti, kde sa narodila, to bolo veľmi zriedkavé. Jej otec bol z ryšavých vlasov zdesený a vyhnal ju. Vyrástla v kláštore. Jej život v kláštore nebol ľahký. Dokonca uvažovala nad tým, že si vezme život. Keď mala 14 rokov, jeden z priateľov ju znásilnil. Otehotnela. Dieťa sa narodilo, keď mala 15 rokov. Spoločnosť ju vylúčila. V tom čase považovali za vinnú ženu, ktorá bola znásilnená. Žila v chudobe na okraji spoločnosti. Dieťa porodila sama bez akejkoľvek pomoci. Bol to chlapec a nazvala ho Elias. Odvšadiaľ, kam prišla, ju vyháňali a posmievali sa jej. Dieťa volali bastard.

Ježiša stretla, keď ešte nemala 16 rokov. Vyžaroval teplo a lásku a ona sa ani neodvážila pozrieť tým smerom, kde stál. Cítila, že k nej prišiel. Chytil ju za ruky a povedal. „Pozri sa mi do očí. Si dokonalá bytosť. Ty si láska môjho života. Chceš ma sprevádzať?“ Mnohí sa pokúšali Ježiša odhovoriť od toho, aby ju bral zo sebou, ženu vypudenú zo spoločnosti. Ale Ježiš všetkým dôveroval a Máriu Magdalénu prijal.

Ježiš bol prvá ľudská bytosť, ktorý Máriou Magdalénou neopovrhoval, ale ukázal jej, že aj ona je milujúca bytosť. Prijal jej syna a požehnal mu. Po prvý raz vo svojom živote zacítila Mária Magdaléna prejav lásky. Synček zomrel s úsmevom na tvári, keď mal rok a pol. Elias pochádzal z magnetického vesmíru Quadril 5 a jeho poslaním bolo priniesť magnetickú energiu na Zem.

Mária Magdaléna potom objavila v sebe svoju spiritualitu a stala sa nasledovníkom Ježiša. Jedného dňa jej Ježiš povedal: Nechcem, aby si bola mojím nasledovníkom. Pre ňu to bolo hrozné, lebo si myslela, že ju nechce. Nato však Ježiš pokračoval: Chcem, aby si bola mojou ženou. Vzali sa, keď mala 16.

Láska medzi Ježišom a Máriou Magdalénou bola veľmi hlboká. Mária Magdaléna bola stelesnením lásky. Napriek všetkému utrpeniu mala vždy pozitívnu myseľ, vždy okolo seba šírila radosť a veľmi veľa lásky. Kráčala s Ježišom po jeho ceste a nebolo pre ňu ľahké vedieť, že Ježiš zomrie.

Po Ježišovej smrti Mária Magdaléna žila dlho na danú dobu, dožila sa vyše 40 rokov. Prešla zaučením na Veľkňažku a starala sa o chudobné deti. Ježiš sa vrátil do univerza, bol korunovaný za Krista, syna božieho a získal vlastnú frekvenciu. Posielal Márii Magdaléne odkazy a používal ju ako kanál. Márii prichádzali tieto odkazy aj v snoch, ale nebola si istá, či sú to skutočné odkazy alebo jej láska. Boli spolu hlboko spojení až kým neopustila dualitu.

Ježišov krst a vytvorenie spoločenstva lásky

Keď sa Ježiš vo veľkej pyramíde v Gíze prebudil, vedel, že je boží syn. Vedel, že jeho úlohou je spasiť Zem a ľudí a vedel aj, že sám túto úlohu nesplní. Že potrebuje okolo seba kruh ľudí, najbližších spoločníkov ktorý mu pomôžu toto dielo vykonať.

Ježiš si želal krst od Jána. Pokračovali v ceste a hľadali vhodné miesto. Keď ho našli, Ján (Sanat Kumara) urobil krst, pri ktorom došlo k najhlbšiemu pretaveniu Ježišovho Ja – spojil sa s otcom aj s matkou a stal sa jedno so všetkým, čo je. Vďaka tomuto pretaveniu začalo všetko jeho svetlo zvané prosonodo rozkvitať v plnom kvete a ľudia ho začali v plnej dôvere nasledovať všade, kam išiel. Boli aj takí, čo prišli a odišli. To preto, že ich predstavy o bohu boli iné. Mysleli si, že syn boží bude súdiť a trestať a keď len ukazoval lásku a bol veľmi ľudský, nevedeli to prijať a odvrátili sa. Prichádzali však aj noví.

Po krste sa Ježiš zhováral so všetkými, ktorí prišli, o tom aká bude jeho práca. Hovoril o láske, spáse, odpustení. Aj o tom, že svoje dielo na Zemi dokáže dokončiť len vtedy, keď bude mať okolo seba okruh ľudí, čo mu dôverujú, sú jeho radcovia a zástupcovia.

A tak si vybral prvých dvanástich, čo mali byť jeho zástupcami, jeho najbližší kruh. Potom vybral ďalších 144 (12×12), čo patrili do vnútorného kruhu. Všetci od Ježiša prevzali úlohy, aby sa stali liečiteľmi, zvestovateľmi, bratmi, radcami.

Mnoho hodín sedeli a rozprávali sa o tom, čo treba robiť. Prišlo k nim veľa ľudí. Chceli sa ich všetkých aj Ježiša dotýkať. Z nich si Ježiš vybral tretí, vonkajší kruh 1728 ľudí (12x12x12), čo mali byť s ním. Zapálili si oheň a pri tomto ohni urobil Ježiš posvätný rituál, aby všetci držali spolu, v lojalite, vernosti a láske.

Každý z Ježišových učeníkov dostal svoju špecifickú úlohu. Je to mystérium, tajomstvo Boha a každého z nás. Nikto iný nám nedokáže povedať, čo konkrétne máme robiť, ani nás navigovať, lebo to jednoducho nevie. Vie to len Boh a vy.

O Ježišových slovách „ty si láska môjho života“

Po Ježišovom krste k nemu podišlo veľa ľudí a nechali sa krstiť. Potom vytvorili posvätný kruh – spoločenstvo lásky, nádeje a istoty, ktoré spájalo hlboké puto lásky. Toto puto lásky drží až dodnes. „Kedykoľvek ťa vidím, chcel by som ti povedať: ty si láska môjho života. Pretože si to ty, čo prinášaš moje slovo ľuďom, kráčaš po mojich stopách. Vy ste tí, čo zastupujú svetlo. Len cez vás dokážem ukončiť moje dielo. Tak mi ver. Kedykoľvek ťa vidím, každým nádychom ťa spoznávam, lebo ty si bola so mnou a kráčala si po mojich stopách. Ježiš by ti rád povedal: bez teba by sa to nepodarilo. Ty posúvaš ďalej slovo lásky a svetla.“

Ježišove pochybnosti a ich následky

Stále viac a viac ľudí si všímalo Ježiša a spoločenstvo, čo okolo neho vzniklo. Bolo to milujúce a mierumilovné spoločenstvo, ktoré všade rozširovalo slovo lásky. V tej dobe bolo veľmi zriedkavé používať láskavé slová. Nechýbalo veľa, aby celé ľudstvo mohlo vojsť do nového času.

Ale potom sa stalo čosi, čo nikto nečakal. Jedna frekvencia, čiže jeden učeník zastupujúci túto frekvenciu, Ježiša a celé spoločenstvo zradil. Hoci bol Ježiš prebudený, veľmi ho to trápilo. S jedným jediným nádychom začal pochybovať, či je správne, aby voviedol ľudí do nového veku. Vtedy sa jeho svetlo prosonodo posunulo a celá jeho merkaba sa začala triasť. Bolo mu jasné, že svoje dielo nedokáže dokončiť.

Frekvenciu, čo ho zradila, znova prijal, tým, že jej odpustil. Ale tým sa určilo, že musí umrieť. Mnohí v tom čase už mali mienku, že Ježiš začal zaberať príliš veľa priestoru a začali jeho aj celé spoločenstvo prenasledovať. Ježiš vedel, že zomrie, aj že vstane z mŕtvych. Vedel, že jeho nasledovníci sa prebudia a dokončia jeho dielo na Zemi. Vedel, že každého jedného znova uvidí. Tá doba je dnes.

Judášova prosba o odpustenie

„Ja som Judáš, ten, ktorý je zodpovedný za to, že Ježiš Kristus, syn, na jeden jediný moment zapochyboval, či by nebolo lepšie, aby boh všetko vdýchol. Bol som Ježišov veľmi blízky priateľ, jeho najbližší sprievodca a priateľ, ktorému veľmi dôveroval. Nezdieľal so mnou len svoju múdrosť a lásku, delil sa so mnou o všetko, aj o jedlo. Delil sa so mnou so všetkým, čo mal a ja som ho miloval z najhlbšej hĺbky mojej duše. V mojom srdci bolo pre Ježiša tak veľa lásky, ale bol som len človek. Vtedy, v tejto veľmi ťažkej dobe, ma ovplyvňovali rôzne veci, predovšetkým ma ovplyvňovali ľudia, ktorí sa mi znova a znova pokúšali vnútiť, že nie je správne, aby som nasledoval Ježiša. Pretože som bol jeho najbližší dôverník, snažili sa aj o môj život. Mal som vtedy strach, cítil som sa veľmi osamotený. Myšlienky som mal zmätené. Hovoril som o tom aj s Ježišom. Pozrel sa na mňa a povedal mi: ‘Počúvaj svoje srdce. Počúvaj svoju dušu a len sa pozeraj do mojich očí.‘ Ale ja som to neurobil. Ježiš mi aj povedal, že ho zradím, aj som to urobil. Ja teraz prosím Ježiša Krista, syna božieho o odpustenie. Volám ťa so slovami mojej lásky a s mojou vinou volám ťa.“

Ježišovo odpustenie Judášovi

„Už som ti dávno odpustil, nech bola táto zrada pre mňa akokoľvek bolestivá, pretože mala aj obrovské následky. Ale to úplne najdôležitejšie je odpustenie, pretože odpustenie obsahuje najhlbšiu lásku, čo môže človek inému človeku priniesť. Ja som ti odpustil tým, že som ťa zobral do svojej náruče a povedal som ti: ‘Aj keď budeš putovať v tých najhlbších údoliach, budem s tebou.‘ A v tomto momente si mohol v mojich očiach poznať celú lásku boha. A tak ti všetci ľudia, čo sa zúčastnili tohto diania, odpustia. Pretože keď ti oni odpustia, odpusti aj sami sebe. Ty si už vzostúpil do sfér svetla a ja ti hovorím: perly požehnania ťa obsypávajú.“

Judáš: Odpustenie je sloboda

„Ja som Judáš a chcel by som ti povedať, ako pre mňa veľa znamená, že aj ty si mi odpustila, pretože viem, ako veľmi Ježiša miluješ. Toto odpustenie znamená veľkú slobodu a spúšťa veľmi veľa sily a energie. Napriek tomu, že som zradil, veľmi som Ježiša miloval. Hoci mi Ježiš Kristus odpustil, ja sám som si odpustiť nedokázal. V tej dobe, keď som bol na Zemi, vzal som si život. Nedokázal som napriek odpusteniu s tou vinou viac žiť. Až keď som sa vrátil naspäť domov, vedel som, že láska je a nič nespochybňuje. Jednoducho tu je. Potom ma privítal kŕdeľ anjelov, obklopili ma a ochránili. Znamená to pre mňa veľmi veľa, oveľa viac, ako dokážem vyjadriť slovami, že práve ty si bola tá, čo mi odpustila, pretože ja som bol hlavnou príčinou toho, že prišli pochybnosti a celý vzostup sa zdržal. Odpustenie je to úplne najhlbšie, je to najhlbšia láska, ktorú som od ľudí dostal. Hovorím ti: nenechaj sa tak, ako ja kedysi, ovplyvňovať. Vždy tam, kde sú slová lásky, je aj pravda. Vždy tam, kde vidno žiaru v očiach, tam je pravda. Vždy tam, kde je odpustenie, tam je pravda. Tam, kde je moc a manipulácia, vôbec nechoď. Hľadaj neustále cestu lásky, milujúce slová. Vďaka tomu zistíš, že ty sama si tá láska.“

Ježiš: Som stále s tebou

„Vďaka tomu, že biele kňažstvo vo svojich energiách rastie a že Lady Shyenna túto energiu bieleho kňažstva prijala do seba, je možné, aby som ako Ježiš prišiel ešte hlbšie k tebe, aby som sa ťa dotýkal, aby som ti ukázal, aby som ti umožnil precítiť, že sme jedno. Že v týchto búrlivých časoch som jediný, čo ťa drží, čo ťa ochraňuje, čo ťa miluje a posiela ti cez závoj lásku božiu zo skutočnosti do duality a ukladá ju hlboko v tvojej duši. Aby si mohla stále lepšie a lepšie cítiť, že nič neexistuje oddelené jedno od druhého a že vzniká veľmi hlboké puto lásky medzi mnou a tebou.

Keď sa otvoríš, budeš cítiť a vnímať poznanie pravdy. Ježiš je syn boží. Nepatrí do žiadneho náboženstva, Ježiš je zbavený úplne všetkého, a predsa je Ježiš pripravený pre akýkoľvek typ viery, pre spásu a pre energiu Eleua, aby začala prichádzať. Ježiš je dôležitý pre každú jednu frekvenciu, ale zlatomodrá frekvencia a ty, moje milované ľudské dieťa, my sme spojení v tej najväčšej hĺbke, pretože my sme tú cestu išli spolu.

Len sa ponor, odovzdaj sa do rúk Ježiša, do energie, v ktorej sa môžeš neustále kúpať, čo ti prináša bezpečie a hlbokú lásku a čo ti ukáže, čo je naozaj dôležité. Ja som stále s tebou, keď plačeš, som stále s tebou aj keď sa smeješ, som s tebou, keď si smutná, som s tebou, keď sa tešíš. Dotýkam sa ťa a podávam ti moju ruku. Ja som s tebou.“

Ježišov sľub

„Týmto ti sľubujem so slovami pravdy: ja Ježiš Kristus, som tu pre teba. Kedykoľvek sa cítiš osamelá, spomeň si na tieto slová. Kedykoľvek cítiš bolesť, zavolaj ma a privítaj ma. Spomeň si na tieto slová, pretože ja som svetlo života. Ja z teba snímem všetku bolesť. Budem ťa utešovať v časoch, keď tvoja duša potrebuje útechu. Chránim ťa vždy, keď ma požiadaš o ochranu. Budem ťa liečiť kedykoľvek ma prosíš o liečenie. S každým nádychom ťa sprevádzam na tvojej ceste.“