Sangitar: Aký je význam vety života, životného čísla a farebného lúča?

Od: Myriel

Ak si dáte channelovať vetu života, dostanete spolu s ňou aj dve ďalšie informácie: váš farebný lúč a vaše životné číslo. Čo tieto údaje znamenajú, vysvetľuje Sangitar.

Sangitar: Už som channelovala veľa viet života a keďže sa k tomu stále vynárajú otázky, chcela by som na ne odpovedať: Je dôležité vedieť, že farebný lúč nemá nič spoločné so zlato-modrou frekvenciou. Je to farebný lúč, ktorý máš v sebe a ktorý nesie v sebe určitú úlohu alebo tvorivú energiu.

Ak je tvoj farebný lúč napríklad tyrkysový, znamená to „učiteľstvo“. V žiadnom prípade to však neznamená, že musíš pracovať ako učiteľ – najmä preto, že výraz „učiteľ“ už nie je v dnešnom svete vhodný pojem. Alebo ak máš zelený farebný lúč, ktorý znamená „liečenie“, neznamená to, že teraz musíš byť liečiteľom alebo len liečiť – ak v sebe cítiš chuť učiť, môžeš tak urobiť. Znamená to, že jedno nevylučuje druhé. Aj tu platí slobodná vôľa!

Okrem toho som si pri vetách života všimla, že mnohí zo zlato-modrej frekvencie majú rovnaký farebný lúč. Doposiaľ to bola často modrá pre mágiu, zelená pre liečenie, biela pre dych boží a tyrkysová pre učiteľstvo. Doteraz som napríklad nechannelovala žiadny fialový lúč. Zdá sa, že aj tu platí, že zlato-modrá frekvencia má v sebe niečo spoločné. Viem si to len takto vysvetliť, a to mi príde veľmi vzrušujúce.

Pokiaľ ide o čísla, je jedno číslo, ktoré sa opakuje veľmi často. Je to 1958 – z akéhosi dôvodu. Myslím si, že to má niečo spoločné aj s týmto spoločenstvom zlato-modrej frekvencie. Z kombinácií čísel vznikne súčtom hlavné číslo, ale jednotlivé číslice sú samozrejme tiež dôležité, pretože to sú dodatočné zručnosti, ktoré máš v sebe.

Tu je dôležité si uvedomiť, že schopnosti dané číslom nemajú nič spoločné s pôvodným menom. Pôvodné meno je svetlo tvojho stvorenia. Pôvodné meno si ty vo svojej energii. Meno je otlačok, ktorý ti dali tvoji kozmickí rodičia, uložený v schopnostiach, ktoré si si priniesol na Zem. Číslice môžu predstavovať úplne odlišné schopnosti. Nemá to nič spoločné s pôvodným menom.

Čím častejšie sa rovnaká číslica v kombinácii číslic vyskytuje, tým silnejšia je táto schopnosť. Napríklad číslo 1119 znamená, že schopnosť „liečenie“ prichádza trikrát a schopnosť „dokončenie“ raz. Vyskytuje sa tu teda veľa schopnosti liečenia. Aj pri číslach je to rovnaké ako pri pôvodných menách: sú dlhé čísla a krátke. Prečo je to tak, neviem povedať.

Dôležité je, aby človek oživil obraz vety života, aby sa mohol uložiť v aspektoch. Ja osobne si to predstavujem tak, že moji pozemskí rodičia mi napríklad pred odsťahovaním sa z domu dali vetu, ktorú považujú za dôležitú a ktorá mi v určitých situáciách vždy príde na um. Tento ľudský obraz si predstavujem aj pri vete života. Naši kozmickí rodičia nám dávajú na cestu vetu života, s ktorou sa nejakým spôsobom v každej inkarnácii stretávame – či už energeticky alebo v určitých situáciách.

Vety života uvoľňujú v ľuďoch hlbokú radosť – ako som si doposiaľ všimla – a pre mnohých ľudí sú jednoducho ako ich chýbajúca časť. S vetami života sa dá mnohé vykonať, pretože mnohé vyjadrujú. Spravidla nie je veta života len jedno slovo, často je dosť dlhá.

Napriek tomu všetkému by som chcela povedať, že meno pôvodu je oveľa dôležitejšie, pretože ono je tým, čím si. Meno je podstatou tvojho stvorenia. Keď používaš svoje pôvodné meno, spúšťa sa v tebe niečo, čo ti uľahčuje dekódovanie uložených vzorov. Dokážeš tým ľahšie prijímať vysoké energie a vnímaš v sebe spojenie so všetkým, čo je. To všetko v sebe má, resp. je pôvodné meno. Preto je pre mňa pri channelovaní vždy prioritné pôvodné meno a až keď ho vychannelujem, idem na vetu života.

Zdroj: Quin’Taas Bibliothek, publikované aj v 5. zväzku kníh 36 radcov svetla